Anunț aderare Grupul de Acțiune Locală „TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE„

Asociatia Grupul de Actiune Locala „TARGOVISTEA EGALITATII DE SANSE”, ca urmare a noului instrument de dezvoltare teritorială propus de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020, în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale de la nivel urban, prin stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local extins și implementarea unor Strategii de Dezvoltare Locală (SDL), reprezentat de Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC), organizeaza selectie transparenta de MEMBRI ASOCIATI, avand ca scop optimizarea operationala a GAL.

  • Reprezentantii sectorului privat sunt operatori economici (persoane fizice autorizate, asociatii familiale, intreprinderi individuale, profesii libere, microintreprinderi, firme mici, mijlocii sau mari) si organizatii de reprezentare ale acestora, camere de comert, cooperative, entitati de economie sociala, intreprinderi sociale de insertie, furnizori de servicii etc;
  • Reprezentantii societatii civile sunt ONG-urile, asociatiile (inclusiv asociatii de proprietari), fundatiile, furnizorii de servicii sociale in conditiile legii, unitatile de cult etc;
  • Persoanele fizice relevante sunt reprezentanti ai grupurilor tinta definite in SDL – persoana din comunitatile marginalizate aflata in risc de saracie sau excluziune sociala – si cetatean de pe raza teritoriului SDL (din ZUM si ZUF), care este interesata sa participe la elaborarea, implementarea, monitorizarea sau evaluarea SDL.

adeziune gal

Anunt aderare GAL