Prezentare Generală

Scurt istoric.

-1991 se înființează Cantina de Ajutor Social, având ca temei legal  HCM nr.454/1957

-1995 se înființează Direcția de Asistență Socială prin reorganizarea Cantinei de Ajutor Social și a Centrului Primire Minori, având ca bază legală HCL 85/1995.

-1997 se înființează în cadrul direcției Azilul de Noapte, având ca bază legală HCL 313/1997

-2001 Direcția de Asistență Socială preia cabinetul medical cu competențe pe medicina muncii, având ca bază legală HCL 272/2001

-2001 salariații creșelor trec în subordinea Direcției de Asistență Socială, având ca bază legală HCL 253/2001

-2001 Biroul Autor Social din cadrul primăriei trece în subordinea Direcției de Asistență Socială

-2003 se înfiițează Centrul social integrat Sfânta Maria, având ca bază legală proiectul finanțat din Programul RICOP și HCL.269/2003

-2005 se înființează Centrul Social Sfânta Elena, destinat persoanelor vârstnice, având ca bază legală HCL 215/2005

-2005 se înființează Centrul de Informare pentru Tineri aflați în dificultate ca urmare a proiectului si a HCL 218/2005

-2006 Centru de zi pentru copii cu diziabilități și Centru de zi pentru copii cu risc de instituționalizare Dănuț sunt preluate de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, având ca bază un protocol de predare-primire dintre Consiliul Județean și Consiliul Local prin HCL 15/2006

-2007 activitatea creșelor este preluată de către Direcția de Asistență Socială, având ca bază legală HCL 138/2007

-2008 se înființează Centru de zi pentru persoane cu dizabilități adulți în cadrul Direcției de Asistență Socială, având ca bază HCL 31/2008

-2008 se înființează Biroul de Strategii și Proiecte în cadrul Direcției, având ca bază legală HCL 410/2008

-2009 Direcția de Asistență Socială preia activitatea asistenței medicale și stomatologice din unitățile de învățământ, având baza legală HCL nr.251/2009

-2009 Direcția de Asistență Socială se reorganizează ca direcție generală prin înființarea Direcției de Asistență Socială, Direcția Economică și Direcția de Asistență Medicală, Direcția Economică, Achiziții și Resurse Umane, având ca bază legală HCL 252/2009

-2014 se înființează Centrul de zi pentru Copii cu Autism și Sindrom Down Sfânta Maria, având ca bază legală HCL nr 46/2014;

 • 2016 – Se infiinteaza Centrul de zi Arlechino in confromitate cu HCL nr. 52/2013, proiect desfasurat de Directia de Asistenta Sociala Targoviste cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei sociale si Persoanelor varstnice, Autoritatea nationala pentru protectia drepturilor copilului.
 • 2016 se reorganizeaza Directia de Asistenta Sociala conform HCL nr. 291/2016.

 

Parteneriate

-Ministerelor Afacerilor Interne Agenția Națională Antidrog-Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Dâmbovița

-Asociația Help Autism

-Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița (inclusiv cu toate unitățile de învățământ din municipiul Târgoviște)

-Asociația ”Înapoi la muncă”

-Arhiepiscopia Târgoviștei

-Asociația Națională a Surzilor din România-filiala Dâmbovița

-Fundația Dezvoltarea Popoarelor-filiala Dâmbovița

-Poliția Municipiului Târgoviște

-Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița

-Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița

-Asociația Târgoviște spre Europa

-Societatea Națională de Cruce Roșie din România-filiala Dâmbovița

-Școala Gimnaziala Specială Târgoviște

-Palatul copiilor Târgoviște

-Clubul Sportiv Municipal Târgoviște

-Penitenciarul Mărgineni

-Centru de Resurse pentru Educație și Dezvoltare

-Fundația Motoivation România

-Asociația React

-Asociația Nevăzătorilor-filiala Dâmbovița

-Asociația Română pentru Educația și Devoltare

-Spitalul Județean Dâmbovița

 

STRUCTURA  ORGANIZATORICA A  DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Direcţia de Asistenţă Socială, pentru eficientizarea activitatii, are in  structura organizatorică:

– servicii-avand minim 8 salariati;

– birouri-avand minim 6 salariati;

– compartimente;

– centre/adaposturi/camine sociale.

  – Servicii, compartimente, birouri si centre sociale:

 1. Serviciul personal;
 1. Compartiment juridic;
 2. Expert local pentru probleme pentru romi;
 3. Cabinet medicina muncii;
 4. Serviciul Public de Asistenta Sociala:
 • Serviciul de ajutor social;
 • Serviciul de alocatii si indemnizatii;
 • Serviciul asistenta sociala;
 • Biroul de ingrijire la domiciliu;
 • Serviciul Crese;
 • 6. Serviciul Proiecte, Achizitii, Investitii:
 • Biroul programe si proiecte;
 • Biroul achizitii, investitii;
 • Compartiment formare profesionala;
 1. Cantina de Ajutor Social;
 • Gestiune dosare;
 • Compartiment adm. gospodaresc;
 • Bloc alimentar
 1. Compartiment administrativ;
 2. Serviciul de evaluare, autorizare si monitorizare servicii sociale;
 3. Serviciul financiar contabil;
 4. Birou servicii comunitare;
 5. Compartimentul gestiune, bunuri si mijloace banesti;
 6. Serviciul cabinete medicale scolare;
 7. Serviciul cabinete medicina dentara.

 

Centre sociale, cu urmatoarele componente:

 1. Cantina de Ajutor Social;
 2. Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati;
 3. Centrul Rezidential de asistenta si integrare/reintegrare sociala pentru persoanele fara adapost „Sfanta Maria”;
 4. Centrul Rezidential de primire in regim de urgenta pentru victimele violentei domestice „Impreuna vom reusi”;
 5. Caminul pentru persoane varstnice „Sfanta Elena”;
 6. Adapost de noapte „Speranta”;
 7. Centrul de zi pentru copii cu autism si sindrom Down „Sfanta Maria”;
 8. Centrul de zi „Arlechino”.

           Centre sociale – parteneriate:

 • Centrul Social al Catedralei Eroilor.
 • Filiala de Cruce Rosie – Dambovita.