0372 764 198 office@das-targoviste.ro

Directia de Asistenta Sociala – Targoviste

Direcția de Asistență Socială

Direcţia de Asistenţă Socială Targoviste este structura specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea consiliului local Targoviste, ca direcţie de asistenţă socială, denumită în continuare Direcţia, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.

In anul 1992 prin Dispozitia nr. 39 din 31.08.1992, emisa de catre directorul Directiei Muncii si Protectiei Sociale Dambovita, a fost infiintata Cantina de ajutor social denumita unitate publica de asistenta sociala ce presteaza servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate in situatii economico –sociale sau medicale deosebite. La acea data nu exista alt cadru legal de  constituire al serviciilor sociale de asistenta sociala.  In anul 1995 se înființează Direcția de Asistență Socială prin reorganizarea Cantinei de Ajutor Social și a Centrului Primire Minori, având ca bază legală HCL 85/1995.

Prin intermediul Direcției de Asistență Socială Targoviste se desfăşoară activități de asistenţă si protecţie socială în municipiul Targoviste.

Direcția de Asistență Socială elaborează politici şi strategii, programe de dezvoltare, derulează proiecte de dezvoltare comunitară şi de dezvoltare regională în vederea prevenirii situaţiilor de risc la care sunt expuse grupuri sau persoane din comunitate.

Directia de Asistenta Sociala este acreditata conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 004151, eliberat la data de 28.08.2018 de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si este autorizata pentru derularea programelor de Formare Profesionala pentru pregatirea profesionala.

Directia de Asistenta Sociala, ca serviciu public de asistenta sociala, are responsabilitatea creării, menţinerii si dezvoltării serviciilor medicale, a serviciilor sociale cu caracter primar si a serviciilor sociale specializate în funcţie de nevoile sociale locale identificate, cu scopul prioritar de susţinere a functionalităţii sociale a persoanei în mediul propriu de viaţa, familial si comunitar, precum si aceea de a intreprinde masuri ce au ca scop mentinerea, refacerea sau dezvoltarea capacitatilor interioare pentru depasirea unei nevoi sociale.

Pentru cine?

Directia de Asistenta Sociala Targoviste asigura asistenta sociala urmatoarelor categorii de persoane din Municipiul Targoviste sau aflate in risc de marginalizare sociala pe raza Mun. Targoviste:

  • Persoane defavorizate, marginalizate, discriminate;
  • Persoane varstnice;
  • Persoane singure si familii aflate in dificultate;
  • Adulti si copii cu dizabilitati;
  • Copii abuzati, maltratati, cu risc de abandon;
  • Copii abandonati.