0372 764 198 office@das-targoviste.ro

March 7, 2022

HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei, statului de funcții, regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială  și a regulamentului de organizare și funcționare al Biroului de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

ANEXA 3 ANEXA 1HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei, statului de funcții, regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială  și a regulamentului de organizare și funcționare al Biroului de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.02.2022, având în vedere: Referatulde aprobare înregistrat sub nr. 5700/17.02.2022, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8)...
Detalii