0372 764 198 office@das-targoviste.ro

Birou Proiecte

 

 • Întocmeşte rapoarte de specialitate în vederea propunerii spre aprobare a proiectelor de hotărâri în domeniul de activitate al biroului, în vederea promovării lor în Consiliul Local.
 • Intocmeste documentatia necesara autorizarii cursurilor de formare profesionala;tine evidenta Registrului absolventilor, completeaza si elibereaza certificatele de absolvire/calificare;
 • Intocmeste situatiile centralizatoare privind desfasurarea examenelor si solicita eliberarea certificatelor de absolvire/calificare de la AJPIS Dambovita.
 • Iniţiază şi implementează proiecte de interes local, cu finanţare din bani publici şi fonduri internaţionale, utilizând strategiile managementului de proiect;
 • Instrumenteaza implementarea programelor si proiectelor aprobate;
 • initiaza strategii de identificare a problemelor de interes comunitar ale minoritatilor locale pentru ameliorarea acestora prin implementarea unor proiecte de interes local;
 • Centralizeaza si tine evidenta tuturor surselor de finantare interne si externe;
 • monitorizeaza implementarea programelor si proiectelor initiate in cadrul directiei;
 • Initiaza si propune spre aprobare parteneriate cu ONG-uri, autoritati publice locale si alti reprezentanti ai societatii civile in scopul dezvoltarii si diversificarii serviciilor sociale primare si specializate;
 • Implementeaza si instrumenteaza activitatile de consiliere si formare profesionala in cadrul programelor de formare profesionala pentru care s-a angajat asigurarea sustenabilitatii pe o perioada de minim 3 ani de la finalizarea proiectelor care au facut obiectul acestora;
 • Colecteaza la nivel local date privind diverse categorii sociale aflate in risc in vederea punerii in aplicare a politicilor sociale in domeniu incluziunii sociale;