SERVICIUL CABINETE MEDICALE SCOLARE, PRESCOLARE SI STUDENTESTI, SERVICIUL CABINETE MEDICALE DENTARE

Serviciul cabinete medicale scolare, prescolare si studentesti:

Asistenta medicala in unitatile de invatamant, conform Ordinul MEC/MS nr.5296/1668/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda prescolarilor si elevilor pe toata perioada in care se afla in unitatile de invatamant.

Atribuţii referitoare la servicii medicale individuale:

 • Examinează toţi preşcolarii din grădiniţe, elevii care urmează să fie supuşi examenului medical de bilanţ al stării de sănătate.
 • Selecţionează din punct de vedere medical elevii cu probleme de sănătate, în vederea orientării lor şcolar – profesionale la terminarea şcolii generale şi a liceului.
 • Examinează, eliberând avize în acest scop, pentru elevii şi studenţii care urmează să participe la competiţii sportive, în vacanţe în diverse tipuri de tabere, la cure balneare, care vor fi supuşi imunizărilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicaţii medicale temporare şi supraveghează efectuarea vaccinărilor şi apariţia reacţiilor adverse postimunizare (RAPI).
 • Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investigaţii de laborator şi tratamentele chimioterapice şi imunosupresoare ale elevilor şi studenţilor care au indicaţie pentru acestea.
 • Eliberează pentru elevii cu probleme de sănătate documente medicale în vederea scutirii parţiale de efort fizic şi de anumite condiţii de muncă în cadrul instruirii practice în atelierele şcolare, scutiri medicale de prezenţă la cursurile şcolare şi universitare teoretice şi practice pentru elevii şi studenţii bolnavi, scutiri medicale, parţiale sau totale, de la orele de educaţie fizică şcolară, în conformitate cu instrucţiunile Ministerului Sănătăţii.
 • Vizează documentele medicale eliberate de alte unităţi sanitare pentru motivarea absenţelor de la cursurile şcolare şi universitare.
 • Eliberează adeverinţe medicale la terminarea şcolii generale, profesionale şi de ucenici, precum şi a liceului.
 • Efectuează triajul epidemiologic dupa vacanţa şcolară sau ori de câte ori este nevoie, depistează activ prin examinări periodice anginele streptococice şi urmăreşte tratamentul cazurilor depistate.
 • Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădiniţe, cantine şcolare şi studenţesti, în vederea prevenirii producerii de toxiinfecţii alimentare.
 • Realizează demersurile necesare aprovizionării cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgenţă, materiale sanitare şi cu instrumentar medical.
 • Iniţiază supravegherea epidemiologică a preşcolarilor din grădiniţe, a elevilor şi a studenţilor.
 • Controlează zilnic respectarea condiţiilor de igienă din spaţiile de învăţământ, cazare şi alimentaţie din unităţile de învăţământ arondate.
 • Vizează întocmirea meniurilor din grădiniţe, cantine şcolare şi studenţeşti şi efectuează anchete alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentaţii raţionale.
 • Iniţiază, desfăşoară şi controlează diversele activităţi de educaţie pentru sănătate (instruirea grupelor sanitare, lecţii de educaţie pentru sănătate la elevi, lectorate cu părinţii, prelegeri în consiliile profesorale, instruiri ale personalului didactic şi administrativ), cursuri de educaţie sexuală şi de planning familial, precum şi cursuri de nutriţie şi stil de viaţă.
 • Participă la comisiile medicale de examinare a candidaţilor la concursurile de admitere în licee, şcoli profesionale, postliceale şi în unităţi de învăţământ superior.
 • Participă la anchetele stării de sănătate iniţiate în unităţile de copii şi tineri arondate.
 • Acordă la nevoie primul ajutor preşcolarilor, elevilor şi studenţilor din unităţile de învăţământ arondate medicilor respectivi.
 • Examinează, tratează şi supraveghează medical elevii bolnavi, izolaţi în infirmeriile şcolare, precum şi studenţii bolnavi.
 • Acordă consultaţii medicale la solicitarea elevilor şi studenţilor din uniăţile de învăţământ arondate, trimiţându-i, după caz, pentru urmărire în continuare la medicul de familie sau la cea mai apropiată unitate de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate.
 • Prescrie medicamente, elevilor şi studenţilor care prezintă afecţiuni acute care nu necesită internare în spital.

Art. 8.15.  Serviciul cabinete medicale dentare:

Atribuţiile medicilor stomatologi privind asistenţa stomatologică preventiva şi curativă:

 • Aplică măsuri de igienă orodentară, de profilaxie a cariei dentare şi a afecţiunilor orodentare.
 • Efectuează examinări periodice ale aparatului orodentar al preşcolarilor, elevilor şi studenţilor şi trimit la specialist cazurile care depăşesc competenţa cabinetului stomatologic şcolar.
 • Depistează activ şi dispensarizează afecţiunile orodentare.
 • Urmăreste dezvoltarea armonioasă a aparatului dento-maxilar prin conservarea şi refacerea morfologiei dentare.
 • Urmăreste refacerea morfologiei funcţionale a dinţilor temporari şi permanenţi.
 • Asigură profilaxia funcţională de condiţionare a obiceiurilor vicioase.
 • Examinează parodontiul în vederea decelării semnelor clinice de debut al unei îmbolnăviri cronice.
 • Examinează, stabilesc diagnosticul şi efectuează tratamentul cariilor dentare.
 • Efectuează intervenţii de mică chirurgie stomatologică (extracţii de dinţi, incizii de abcese dentare).
 • Împreună cu specialiştii stomatologi-parodontologi dispensarizează elevii şi studenţii care prezintă anomalii dento-maxilare şi parodontopatii şi efectuează tratamentele indicate de aceştia.
 • Acordă primul ajutor în caz de urgenţă în colectivităţile arondate.
 • Efectuează educaţia preşcolarilor, elevilor şi studenţilor în vederea realizării profilaxiei cariei dentare şi a anomaliilor dento-maxilare.
 • Aplică şi controlează respectarea măsurilor de igienă şi antiepidemice.
 • Controlează sterilizarea corectă a aparaturii şi instrumentarului medical.
 • Colaborează cu medicul şcolar de medicină generală, cu medicul cabinetului medical studenţesc şi cu medicul de familie sau de alte specialităţi pentru prevenirea afecţiunilor orodentare prin care se pot manifesta unele afecţiuni cronice.
 • Depistează precoce leziunile precanceroase şi formele de debut ale bolii canceroase la nivelul cavităţii bucale şi îndrumă pacientul către serviciul de specialitate.
 • Eliberează scutiri medicale pentru absenţe de la cursuri din motive stomatologice, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.
 • Realizează demersurile necesare în vederea asigurării aprovizionării cu instrumentar, materiale sanitare şi tot ceea ce este necesar pentru o bună funcţionare a cabinetului.
 • Raportează ori de câte ori este nevoie direcţiei de sănătate publică teritoriale starea de sănătate orodentară a copiilor şi tinerilor din colectivităţile arondate.
 • Întocmeşte la sfârşitul fiecărui ciclu de învăţământ bilanţul de sănătate orodentară care va însoţi copiii şi tinerii în ciclul următor.
 • Pe perioada vacanţelor şcolare, se vor efectua cu precădere concediile de odihnă, iar în cazul epuizării acestora se vor efectua următoarele activităţi:
 • Definitivează interpretarea datelor somatometrice cu consemnarea acestora în fişele medicale şcolare, completează adeverinţele medicale pentru elevii care termină clasele a IX-a, a XII-a şi ultimul an al şcolii profesionale şi de ucenici şi consemnează în fişele medicale ale elevilor vaccinările efectuate.
 • Participă la comisiile medicale de înscriere în şcoli profesionale, postliceale şi în licee de specialitate.
 • Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi/sau pacienţilor;
 • Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;
 • Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite.

 

CABINET MEDICAL SCOLAR NR.1

 • Scoala Generala “Vasile Carlova”
 • Scoala Generala “Radu cel Mare”
 • Liceul “Spiru Haret “
 • Liceul “Transporturi-Auto”
 • Liceul “Petru – Cercel”
 • Liceul de Arte “Balasa Doamna”
 • Colegiul National “Constantin Carabella”
 • Gradinita cu Program Prelungit Nr. 2
 • Gradinita cu Program Prelungit Nr. 16
 • Gradinita cu Program Normal Nr. 4
 • Gradinita cu Program Normal nr.5

CABINET MEDICAL SCOLAR NR 2

 • Scoala Generala “Diaconu Coressi”
 • Scoala Generala Nr.13
 • Liceul “Voievodul Mircea”
 • Liceul “I.H.Radulescu”
 • Seminarul Teologic
 • Gradinita cu Program Prelungit Nr.13
 • Gradinita cu Program Prelungit Nr.14
 • Gradinita cu Program Normal Priseaca

CABINET MEDICAL SCOLAR NR.3

 • Scoala Generala “T.Vladimirescu”
 • Scoala Generala “Paul Banica”
 • Liceul “C.Brancoveanu”

CABINET MEDICAL SCOLAR NR.4

 • Scoala Generala “I.Alex.Bratescu – Voinesti”
 • Colegiul National “I.Vacarescu”
 • Colegiul Ec.”I.Ghica “
 • Gradinita cu Program Prelungit Nr.1
 • Gradinita cu Program Prelungit Nr. 3
 • Gradinita cu Program Prelungit Nr.9
 • Gradinita cu Program Normal “Carmen Silva”
 • Camin Club Sportiv

CABINET MEDICAL SCOLAR NR.5 

 • Scoala Generala Nr.3
 • Scoala Generala Nr.9
 • Gradinita cu Program Normal 7
 • Gradinita cu Program Normal Nr.17
 • Gradinita cu Program Prelungit Nr.15
 • Colegiul National “Constantin Cantacuzino “
 • Liceul de Constructii Nr.5                         

CABINET MEDICAL SCOLAR NR.6

 • Scoala Generala Nr.8
 • Liceul Nr.1
 • Gradinita cu Program Prelungit Nr.8
 • Gradinita cu Program Prelungit Nr.12

CABINET MEDICAL STUDENTESC

Universitatea “Valahia” – Targoviste           

 1. Serviciul cabinete medicina dentara:

Cabinet Stomatologic nr 1

 • Scoala Generala “Diaconu Coressi”
 • Liceul “Petru Cercel”
 • Liceul Auto
 • Gradinita nr.3
 • Gradinita “Carmen Silva”

Cabinet Stomatologic Nr.2

 • Scoala Generala “Tudor Vladimirescu”
 • Scoala Generala “Paul Banica”
 • Liceul “Spiru Haret”
 • Scoala Speciala
 • Gradinita Nr 13
 • Gradinita Nr 14
 • Gradinita Nr 16

Cabinetul Stomatologic Nr 3

 • Scoala Generala ”Mihai Viteazul”
 • Liceul de Arte “Balasa Doamna”
 • Facultatea de Arte si Muzica
 • Gradinita Nr 8
 • Gradinita Nr 1

Cabinetul Stomatologic Nr. 4

 • Scoala Generala “Grigore Alexandrescu”
 • Scoala Generala ”Smaranda Gheorghiu”
 • Liceul ”Constantin Cantacuzino”
 • Gradinita Nr.7
 • Gradinita Nr 15

Cabinet Stomatologic Nr. 5

 • Scoala Generala ”Radu cel Mare”
 • Scoala Generala”Matei Basarab”
 • Liceul “Constantin Carabella”
 • Gradinita Nr.4
 • Gradinita Nr. 2
 • Scoala Speciala Gimnaziala.

  Cabinet Stomatologic Nr.6

 • -Liceul “Ienachita Vacarescu “
 • -Liceul Economic “Ion Ghica”
 • -Scoala Generala “I.Alex.Bratescu – Voinesti”
 • -Scoala Generala “Vasile Carlova”
 • -Gradinita Nr.9

Cabinet Stomatologic Nr.7

 • Liceul “Nicolae Cioranescu”
 • Facultatea de Stiinte Economice
 • Facultatea de Stiinte Umaniste
 • Gradinita Nr.17

Cabinet Stomatologic Nr.8

 • Liceul “Voievodul Mircea”
 • Liceul ”I.H.Radulescu”
 • Seminar Teologic
 • Facultatea de Teologie si Asistenta Sociala
 • Facultatea de Drept si Stiinte Administrative

Cabinet Stomatologic Nr.9

 • Liceul “Constantin Brancoveanu”
 • Facultatea de Inginerie