Centrul Social Integrat Sfanta Maria

Centrul Rezidential de asistenta si reintegrare/reintegrare sociala pentru persoanele fara adapost „Sfanta Maria”

Centrul Rezidential de asistenta si integrare/reintegrare sociala pentru persoanele fara adapost „Sfanta Maria” este o unitate de asistență socială în regim rezidențial, care acordă servicii sociale specializate (adăpost, hrană), consiliere socială, medicală, psihologică și juridică pentru persoane aflate în situații de vulnerabilitate socială și persoane vârstnice la domiciliu.

Date de contact: Șef centru – Comoragiu Mihaela, nr. telefon C.S.I. ,,Sfânta.Maria„ 0371.107.161, adresa mail: das_sfantamaria.targoviste@yahoo.ro

Actele necesare întocmirii dosarului de primire în centru sunt:

– cerere pentru acordare de servicii;

– copie CI/BI;

– copie certificat naștere/căsătorie;

– copie acte studii;

– acte medicale;

– adeverință medic familie și specialist;

– certificat de încadrare în grad handicap dupa caz;

– acte privind situația spatiului locativ (din care să reiasă că nu dețin locuință).