nunta in aer liber

, Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cover Band Bucuresti.
0372 764 198 [email protected]

Compartiment SSM si PSI

 

 • raspunde de autorizari/reautorizari (Directia de Sanatate Publica; Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta; Agentia pentru Protectia Mediului; Directia Sanitar Veterinara; Inspectoratul de Stat in Constructii; Primaria Targoviste);
 • asigura instruirea introductiv generala pe linie de AII si SU a personalului nou angajat in cadrul directiei;
 • elaboreaza setul de instructiuni proprii AII-SU cu aplicabilitate acestei directii si asigura instruirea interna specifica a salariatilor directiei si a asistentilor sociali;
 • elaboreaza tematicile anuale ale instruirilor interne AII si SU.
 • tine sub control completarea fiselor individuale de instruiri AII;
 • elaboreaza si asigura afisarea Planurilor de evacuare in situatii de urgenta;
 • asigura necesarul de mijloace de stingere a incendiilor si amplasarea adecvata a acestora in cadrul incintelor directiei;
 • asigura instruirea interna a personalului din cadrul directiei si a asistentilor sociali privitoare la evacuarea in situatii de urgenta precum si pentru utilizarea mijloacelor de stingere a incendiilor existente in dotarea directiei;
 • planifica, organizeaza si coordoneaza la nivel de directie desfasurarea de exercitii de alarmare, cu implicarea directa a tuturor salariatilor directiei si a asistentilor sociali;

AII = aparare impotriva incendiilor

SU = situatii de urgenta

 • asigura instruirea introductiv generala pe linie de SSM a personalului nou angajat in cadrul directiei.
 • elaboreaza setul de instructiuni proprii SSM cu aplicabilitate acestei directii si asigura instruirea interna specifica a salariatilor directiei;
 • identifică pericolele şi evaluează riscurile pentru fiecare componenta a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcina de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
 • elaboreaza si asigura permanenta actualitate a Planului de prevenire si protectie, in corelare cu riscurile identificate;
 • intocmeşte împreună cu membrii CSSM şi conducătorii locurilor de muncă, planul de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101-107 din H.G. nr . 1425 / 2006 şi asigurarea că toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui;
 • stabileşte împreună cu membrii CSSM, zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de muncă;
 • ţine evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
 • verifică împreună cu membrii CSSM, starea de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă.
 • ţine evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
 • elaboreaza si asigura permanenta actualitate a Normativului intern de acordare a echipamentului individual de protectie ;
 • gestioneaza echipamentul individual de protectie predat personalului din cadrul acestei directii si moitorizeaza utilizarea acestuia;
 • elaboreaza tematicile anuale ale instruirilor interne SSM;
 • tine sub control completarea fiselor individuale de instruiri SSM;
 • compartimentul se afla in subordinea directorului.