nunta in aer liber

, Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cover Band Bucuresti.
0372 764 198 [email protected]

Compartimentul juridic si contencios

 • asigură asistenţa juridică în toate cauzele şi la toate instanţele în care poate fi parte Directia de Asistenta Sociala;
 • asigură asistenţă juridică Directiei de Asistenta Sociala, dupa caz, în faţa notarilor publici, pentru întocmirea actelor notariale şi a executorilor judecătoreşti.
 • la solicitare, promovează acţiuni judecătoreşti şi uzează de toate căile de atac conferite de lege, depunând toate diligenţele pentru câştigarea acestora.
 • formulează întâmpinări şi cereri reconvenţionale, în cauzele în care Directia este pârâta, inclusiv în soluţionarea litigiilor de contencios administrativ, pe care le susţine în faţa diferitelor instanţe judecătoreşti.
 • răspunde de întocmirea şi depunerea la instanţa competentă în termenele prevăzute de lege, a actelor procedurale pentru fiecare dosar aflat pe rol.
 • răspunde solicitărilor instanţelor judecătoreşti de diferite grade, cu privire la comunicarea unor acte necesare în soluţionarea diferitelor litigii.
 • întocmeşte intampinări şi interogatorii, formulează apeluri, recursuri şi face propuneri privind promovarea căilor extraordinare de atac în cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care instituţia este parte;
 • intocmeşte dispozitii de imputare sau angajamente de plată în cazul salariaţilor care au de incasat sume necuvenite;
 • verifică şi avizează sub aspectul legalităţii referatele şi alte acte care stau la baza emiterii dispozitiilor directorului Directiei de Asistenta Sociala;
 • informează conducerea cu privire la apariţiile şi modificările legislative aplicabile domeniului de activitate al instituţiei;
 • asistă gratuit persoanele vârstnice la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare a imobilelor cu clauza de intreţinere şi abitatie viageră;
 • asigură consultanţă juridică angajaţiilor instituţiei şi îi informează pe aceştia cu privire la noile apariţii legislative sau modificări aduse în domeniu;
 • acordă consultanţă juridică pentru compartimentele din cadrul
 • formuleaza si intocmeste contractele/protocoalele de colaborare si le vizeaza pentru legalitate.
 • vizeaza de legalitate toate contractele incheiate de Directie;
 • întocmeşte contracte sau orice alte acte cu caracter juridic, in legatura cu activitatea instituţiei – orice fel de modele de contracte, în funcţiei de raporturile contractuale ale direcţiei;
 • aplică viză de legalitate pe contractele de prestări a serviciilor sociale pentru beneficiarii înscrişi în centrele din structura direcţiei ;
 • consilieaza beneficiarii in vederea formularii cererilor de punere sub interdictie sau a obtinerii curatelei de la institutia competenta;
 • formuleaza si intocmeste dispozitiile directorului Directiei de Asistenta Sociala.
 • reprezinta D.A.S. in raport cu Primaria Targoviste privind inregistrarea tardiva a nasterii persoanelor fara identitate de pe raza municipiului.
 • indeplineşte şi alte sarcini stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, sau dispozitii ale directorului Directiei de Asistenta Sociala.