0372 764 198 office@das-targoviste.ro

Material informativ

 

 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE,

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 

 

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL TARGOVISTE

 

 

Serviciul social „Centrul Cantina de Ajutor Social”, cod serviciu social 8899 CPDH – 1, înfiinţat de Directia Muncii si Protectiei Sociale şi administrat de Consiliul Local Municipal Targoviste –  Directia de Asistenta Sociala, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 004151 eliberat conform Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare.

DATE DE CONTACT:

str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Targovişte,

tel. 0743246941,

site: www.das-targoviste.ro

 

 

 

 

 

 

Scopul centrului

 

 

 

 

Serviciile acordate prin „Cantina de Ajutor Social”  sunt : – pregatirea si servirea a doua mese, zilnic, de persoana, pranzul si cina (HRANA CALDA SI HRANA RECE), in limita alocatiei de hrana prevazuta de  reglementarile in vigoare, respectiv 12 lei/zi/persoana, conform HG nr. 903/15.10.2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice  de hrana pentru consumurile colective .

Cantina furnizează servicii inclusiv beneficiarilor nedeplasabili şi care nu dispun de un ajutor acordat de familie.

  • Persoanele îndreptatite să beneficieze de serviciile Cantinei de Ajutor Social, şi care realizează calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile instituţiei cu plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoană, fără a se depăşi costul meselor servite, calculate pe aceeaşi perioadă.venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, calculate pe aceeaşi perioadă.

 

 

 

Categorii de persoane care pot beneficia de serviciile Cantinei

 

 

Pot beneficia de serviciile Cantinei de Ajutor Social urmatoarele categorii de persoane: a. copiii in virsta de pana la 18 ani, aflati in intretinerea acelor familii al caror venit mediu lunar pe o persoana in intretinere este sub nivelul net lunar, pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului social; b. tinerii care urmeaza cursuri de zi la institutiile de invatamant ce functioneaza conform legii, pana la terminarea, acestora, dar fara a depasi varsta de 25 ani, respectiv 26 ani in cazul celor care urmeaza studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani si care se incadreaza in conditiile punctului a; c. persoanele care beneficiaza de ajutor social sau de alte ajutoare banesti acordate in conditiile legii si al caror venit este de pana la nivelul venitului net lunar pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului social; d.pensionarii;

  1. persoanele care au implinit varsta de pensionare, aflate intr-una din urmatoarele situatii: sunt izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri; f. invalizii si bolnavii cronici; g.orice persoana care, temporar nu realizeaza venituri, pe o perioada de maxim 90 zile.beneficiarii centrului privind igiena corporală şi educarea sanitară privind specificul bolii fiecărui beneficiar);

 

 

 

Condiţiile de acces/admitere  prin Cantina de Ajutor Social sunt următoarele:

 

 

  1. a) acte necesare;

– Cerere de asistare formulata de titularul de dosar;

– Buletin de identitate sau carte de identitate (xerocopie) pentru toti membrii cu varsta peste 14 ani (se anunta orice modificare de domiciliu);

– Certificatele de nastere ale tuturor membrilor (xerocopie);

– Certificatul de casatorie (xerocopie);  Hotararea definitiva de incredintare si stabilirea domiciliului minorilor, de plasament al minorului, de incuviintare a adoptiei, conform reglementarilor legale in vigoare si cuantumul stabilit;

– Actul din care sa rezulte calitatea de tutore sau curator, unde este cazul;

– Adeverinta de la unitatea de invatamant pentru copiii si tinerii (18-26 ani) care urmeaza cursuri de zi, cu mentiunea daca beneficiaza sau nu de bursa (la inceputul fieacarui semestru);

– Pentru invalizi si bolnavi cronici – certificat de incadrare intr-o categorie de invaliditate sau handicap, respectiv certificat medical de constatare a capacitatii de munca emis de Cabinetul de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca din cadrul Casei Judetene de Pensii (in functie de valabilitatea actului);

– Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie pentru persoanele care au implinit varsta de pensionare  iar pentru celelalte categorii de beneficiari, de la  medicul specialist/primar care sa ateste existenta unei boli cronice,perioada scutirii de efort fizic si recomandarea alimentatiei unde este cazul;

-Declaratie notariala ca  nu realizeaza venituri in cazul mamelor care ingrijesc copiii cu varsta pana la 7 ani;

– Certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice eliberat de Serviciul Impozite si Taxe Locale (semestrial);

– Adeverinta privind salariul net in cazul salariatilor (trimestrial sau la orice modificare); – Adeverinta eliberata de AJOFM Dambovita din care rezulta ca este persoana in cautarea unui loc de munca ,nu beneficiaza de ajutor somaj/integrare profesionala/alocatie de sprijin, nu a refuzat in mod nejustificat oferta pentru un loc de munca,perioada care este stabilita de aceasta institutie.   – Hotararea judecatoreasca in caz de divort.      b) Durata de acordare a serviciilor prin Cantina Ajutor Social Targoviste este stabilita in urma evaluarii socio-familiale pana la depasirea situatiei de dificultate. c) În cazurile de urgență, servirea mesei la cantina de ajutor social poate fi aprobată, pentru cel mult 7 zile, de către director.