nunta in aer liber

, Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cover Band Bucuresti.

Material informativ

 

 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE,

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 

 

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL TARGOVISTE

 

 

Serviciul social „Centrul Cantina de Ajutor Social”, cod serviciu social 8899 CPDH – 1, înfiinţat de Directia Muncii si Protectiei Sociale şi administrat de Consiliul Local Municipal Targoviste –  Directia de Asistenta Sociala, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 004151 eliberat conform Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare.

DATE DE CONTACT:

str. Tudor Vladimirescu, nr. 1, Targovişte,

tel. 0743246941,

site: www.das-targoviste.ro

 

 

 

 

 

 

Scopul centrului

 

 

 

 

Serviciile acordate prin „Cantina de Ajutor Social”  sunt : – pregatirea si servirea a doua mese, zilnic, de persoana, pranzul si cina (HRANA CALDA SI HRANA RECE), in limita alocatiei de hrana prevazuta de  reglementarile in vigoare, respectiv 12 lei/zi/persoana, conform HG nr. 903/15.10.2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice  de hrana pentru consumurile colective .

Cantina furnizează servicii inclusiv beneficiarilor nedeplasabili şi care nu dispun de un ajutor acordat de familie.

  • Persoanele îndreptatite să beneficieze de serviciile Cantinei de Ajutor Social, şi care realizează calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile instituţiei cu plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoană, fără a se depăşi costul meselor servite, calculate pe aceeaşi perioadă.venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, calculate pe aceeaşi perioadă.

 

 

 

Categorii de persoane care pot beneficia de serviciile Cantinei

 

 

Pot beneficia de serviciile Cantinei de Ajutor Social urmatoarele categorii de persoane: a. copiii in virsta de pana la 18 ani, aflati in intretinerea acelor familii al caror venit mediu lunar pe o persoana in intretinere este sub nivelul net lunar, pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului social; b. tinerii care urmeaza cursuri de zi la institutiile de invatamant ce functioneaza conform legii, pana la terminarea, acestora, dar fara a depasi varsta de 25 ani, respectiv 26 ani in cazul celor care urmeaza studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani si care se incadreaza in conditiile punctului a; c. persoanele care beneficiaza de ajutor social sau de alte ajutoare banesti acordate in conditiile legii si al caror venit este de pana la nivelul venitului net lunar pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului social; d.pensionarii;

  1. persoanele care au implinit varsta de pensionare, aflate intr-una din urmatoarele situatii: sunt izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri; f. invalizii si bolnavii cronici; g.orice persoana care, temporar nu realizeaza venituri, pe o perioada de maxim 90 zile.beneficiarii centrului privind igiena corporală şi educarea sanitară privind specificul bolii fiecărui beneficiar);

 

 

 

Condiţiile de acces/admitere  prin Cantina de Ajutor Social sunt următoarele:

 

 

  1. a) acte necesare;

– Cerere de asistare formulata de titularul de dosar;

– Buletin de identitate sau carte de identitate (xerocopie) pentru toti membrii cu varsta peste 14 ani (se anunta orice modificare de domiciliu);

– Certificatele de nastere ale tuturor membrilor (xerocopie);

– Certificatul de casatorie (xerocopie);  Hotararea definitiva de incredintare si stabilirea domiciliului minorilor, de plasament al minorului, de incuviintare a adoptiei, conform reglementarilor legale in vigoare si cuantumul stabilit;

– Actul din care sa rezulte calitatea de tutore sau curator, unde este cazul;

– Adeverinta de la unitatea de invatamant pentru copiii si tinerii (18-26 ani) care urmeaza cursuri de zi, cu mentiunea daca beneficiaza sau nu de bursa (la inceputul fieacarui semestru);

– Pentru invalizi si bolnavi cronici – certificat de incadrare intr-o categorie de invaliditate sau handicap, respectiv certificat medical de constatare a capacitatii de munca emis de Cabinetul de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca din cadrul Casei Judetene de Pensii (in functie de valabilitatea actului);

– Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie pentru persoanele care au implinit varsta de pensionare  iar pentru celelalte categorii de beneficiari, de la  medicul specialist/primar care sa ateste existenta unei boli cronice,perioada scutirii de efort fizic si recomandarea alimentatiei unde este cazul;

-Declaratie notariala ca  nu realizeaza venituri in cazul mamelor care ingrijesc copiii cu varsta pana la 7 ani;

– Certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice eliberat de Serviciul Impozite si Taxe Locale (semestrial);

– Adeverinta privind salariul net in cazul salariatilor (trimestrial sau la orice modificare); – Adeverinta eliberata de AJOFM Dambovita din care rezulta ca este persoana in cautarea unui loc de munca ,nu beneficiaza de ajutor somaj/integrare profesionala/alocatie de sprijin, nu a refuzat in mod nejustificat oferta pentru un loc de munca,perioada care este stabilita de aceasta institutie.   – Hotararea judecatoreasca in caz de divort.      b) Durata de acordare a serviciilor prin Cantina Ajutor Social Targoviste este stabilita in urma evaluarii socio-familiale pana la depasirea situatiei de dificultate. c) În cazurile de urgență, servirea mesei la cantina de ajutor social poate fi aprobată, pentru cel mult 7 zile, de către director.