nunta in aer liber

, Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cover Band Bucuresti.
0372 764 198 [email protected]

Prezentare Cabinete medicale dentare

Cine suntem?
Compartimentele de cabinete medicina scolara si dentara sunt o componentă a Directiei de Asistenta Sociala Targoviste având ca atribuții principale îndrumarea, coordonarea și asigurarea personalului medical din cabinetele medicale de medicină generală și stomatologică ce funcționează în cadrul unităților de învățământ prescolar, preuniversitar și universitar de stat de pe raza Municipiului Targoviste.
Compartimentul medicina scolara are 6 cabinete medicale scolare si un cabinet medical studentesc cu 2 medici primari, 1 medic specialist si 13 medici generalisti si 54 asistenti medicali.
Compartimentul medicina dentara are 10 cabinete dentare cu 1 medic primar, 2 medici specialisti si 8 medici dentisti si 11 asistenti medicali.
Asistenta medicala in unitatile de invatamant, conform Ordinul MEC/MS nr.5298/1668/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda prescolarilor si elevilor pe toata perioada in care se afla in unitatile de invatamant.
Atribuţii referitoare la servicii medicale scolare:
– Examinează toţi preşcolarii din grădiniţe, elevii care urmează să fie supuşi examenului medical de bilanţ al stării de sănătate.
– Selecţionează din punct de vedere medical elevii cu probleme de sănătate, în vederea orientării lor şcolar – profesionale la terminarea şcolii generale şi a liceului.
– Examinează, eliberând avize în acest scop, pentru elevii şi studenţii care urmează să participe la competiţii sportive, în vacanţe în diverse tipuri de tabere, la cure balneare, care vor fi supuşi imunizărilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicaţii medicale temporare şi supraveghează efectuarea vaccinărilor şi apariţia reacţiilor adverse postimunizare (RAPI).
– Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investigaţii de laborator şi tratamentele chimioterapice şi imunosupresoare ale elevilor şi studenţilor care au indicaţie pentru acestea.
– Eliberează pentru elevii cu probleme de sănătate documente medicale în vederea scutirii parţiale de efort fizic şi de anumite condiţii de muncă în cadrul instruirii practice în atelierele şcolare, scutiri medicale de prezenţă la cursurile şcolare şi universitare teoretice şi practice pentru elevii şi studenţii bolnavi, scutiri medicale, parţiale sau totale, de la orele de educaţie fizică şcolară, în conformitate cu instrucţiunile Ministerului Sănătăţii.
– Vizează documentele medicale eliberate de alte unităţi sanitare pentru motivarea absenţelor de la cursurile şcolare şi universitare.
– Eliberează adeverinţe medicale la terminarea şcolii generale, profesionale şi de ucenici, precum şi a liceului.
– Efectuează triajul epidemiologic dupa vacanţa şcolară sau ori de câte ori este nevoie, depistează activ prin examinări periodice anginele streptococice şi urmăreşte tratamentul cazurilor depistate.
– Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădiniţe, cantine şcolare şi studenţesti, în vederea prevenirii producerii de toxiinfecţii alimentare.
– Realizează demersurile necesare aprovizionării cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgenţă, materiale sanitare şi cu instrumentar medical.
– Iniţiază supravegherea epidemiologică a preşcolarilor din grădiniţe, a elevilor şi a studenţilor.
– Controlează zilnic respectarea condiţiilor de igienă din spaţiile de învăţământ, cazare şi alimentaţie din unităţile de învăţământ arondate.
– Vizează întocmirea meniurilor din grădiniţe, cantine şcolare şi studenţeşti şi efectuează anchete alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentaţii raţionale.
– Iniţiază, desfăşoară şi controlează diversele activităţi de educaţie pentru sănătate (instruirea grupelor sanitare, lecţii de educaţie pentru sănătate la elevi, lectorate cu părinţii, prelegeri în consiliile profesorale, instruiri ale personalului didactic şi administrativ), cursuri de educaţie sexuală şi de planning familial, precum şi cursuri de nutriţie şi stil de viaţă.
– Participă la comisiile medicale de examinare a candidaţilor la concursurile de admitere în licee, şcoli profesionale, postliceale şi în unităţi de învăţământ superior.
– Participă la anchetele stării de sănătate iniţiate în unităţile de copii şi tineri arondate.
– Acordă la nevoie primul ajutor preşcolarilor, elevilor şi studenţilor din unităţile de învăţământ arondate medicilor respectivi.
– Examinează, tratează şi supraveghează medical elevii bolnavi, izolaţi în infirmeriile şcolare, precum şi studenţii bolnavi.
– Acordă consultaţii medicale la solicitarea elevilor şi studenţilor din uniăţile de învăţământ arondate, trimiţându-i, după caz, pentru urmărire în continuare la medicul de familie sau la cea mai apropiată unitate de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate.
– Prescrie medicamente, elevilor şi studenţilor care prezintă afecţiuni acute care nu necesită internare în spital.
Atribuţiile medicilor stomatologi privind asistenţa stomatologică preventiva şi curativă:
– Aplică măsuri de igienă orodentară, de profilaxie a cariei dentare şi a afecţiunilor orodentare.
– Efectuează examinări periodice ale aparatului orodentar al preşcolarilor, elevilor şi studenţilor şi trimit la specialist cazurile care depăşesc competenţa cabinetului stomatologic şcolar.
– Depistează activ şi dispensarizează afecţiunile orodentare.
– Urmăreste dezvoltarea armonioasă a aparatului dento-maxilar prin conservarea şi refacerea morfologiei dentare.
– Urmăreste refacerea morfologiei funcţionale a dinţilor temporari şi permanenţi.
– Asigură profilaxia funcţională de condiţionare a obiceiurilor vicioase.
– Examinează parodontiul în vederea decelării semnelor clinice de debut al unei îmbolnăviri cronice.
– Examinează, stabilesc diagnosticul şi efectuează tratamentul cariilor dentare.
– Efectuează intervenţii de mică chirurgie stomatologică (extracţii de dinţi, incizii de abcese dentare).
– Împreună cu specialiştii stomatologi-parodontologi dispensarizează elevii şi studenţii care prezintă anomalii dento-maxilare şi parodontopatii şi efectuează tratamentele indicate de aceştia.
– Acordă primul ajutor în caz de urgenţă în colectivităţile arondate.
– Efectuează educaţia preşcolarilor, elevilor şi studenţilor în vederea realizării profilaxiei cariei dentare şi a anomaliilor dento-maxilare.
– Aplică şi controlează respectarea măsurilor de igienă şi antiepidemice.
– Controlează sterilizarea corectă a aparaturii şi instrumentarului medical.
– Colaborează cu medicul şcolar de medicină generală, cu medicul cabinetului medical studenţesc şi cu medicul de familie sau de alte specialităţi pentru prevenirea afecţiunilor orodentare prin care se pot manifesta unele afecţiuni cronice.
– Depistează precoce leziunile precanceroase şi formele de debut ale bolii canceroase la nivelul cavităţii bucale şi îndrumă pacientul către serviciul de specialitate.
– Eliberează scutiri medicale pentru absenţe de la cursuri din motive stomatologice, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.
– Realizează demersurile necesare în vederea asigurării aprovizionării cu instrumentar, materiale sanitare şi tot ceea ce este necesar pentru o bună funcţionare a cabinetului.
– Raportează ori de câte ori este nevoie direcţiei de sănătate publică teritoriale starea de sănătate orodentară a copiilor şi tinerilor din colectivităţile arondate.
– Întocmeşte la sfârşitul fiecărui ciclu de învăţământ bilanţul de sănătate orodentară care va însoţi copiii şi tinerii în ciclul următor.