0372 764 198 office@das-targoviste.ro

SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA A ADULTULUI

Este structurat in 3 componente :

 1. Interventia in situatii de urgenta si prevenirea marginalizarii sociale a persoanei (varstnic, adult cu handicap, adult in dificulate);
 2. Monitorizarea activitatii asistentilor personali ai persoanelor adulte cu handicap grav si instruirea acestora;
 3. Efectuare/intocmire anchete sociale.

Pentru aceste trei componente, SASA indeplineste urmatoarele atributii:

 1. Interventia in situatii de urgenta si prevenirea marginalizarii sociale a persoanei (varstnic, adult cu handicap, adult in dificulate);
 • identifica persoanele aflate în dificultate (varstnic, adult cu handicap, adult in dificulate), precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
 • iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
 • realizează diagnoza socială la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborează planul de servicii comunitare;
 • identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilităţi;
 • se implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei aflata in dificultate;
 • elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie personalizate, care cuprind măsuri de asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana are dreptul;
 • creează condiţii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;
 • realizeaza evaluarea sociala a persoanelor (varstnic, adult cu handicap, adult in dificulate) in vederea institutionalizarii in centre specializate;
 • monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţi din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante;
 • asigură consilierea şi informarea persoanelor aflate in dificultate asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
 • consiliaza social si emotional persoanele varstnice, oferindu-le suport profesionalizat si sustinut pentru nevoi urgente;
 • consiliaza persoane cu probleme medicale grave, in vederea obtinerii drepturilor prevazute de lege;
 • acorda consiliere persoanelor marginalizate, aflate in situatii de risc, persoanelor varstnice si celor cu handicap, in vederea acordarii tuturor drepturilor prevazute de catre actele normative legale;
 • asigura consilierea si informarea familiilor cu persoane cu handicap grav in intretinere asupra drepturilor si obligatiilor acestora, cat si asupra serviciilor disponibile pe plan local;
 • asigura persoanelor varstnice si reprezentantilor legali ai acestora, protectie si asistenta in cunoasterea si exercitarea drepturilor lor; respecta integritatea si demnitatea persoanelor varstnice si asigura monitorizarea cazurilor evaluate;
 • colaborează cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu;
 • colaboreaza cu Agentia Judeteana de Ocupare si Formare a Fortei de Munca pentru integrarea socio-profesionala a persoanelor cu handicap;
 • la sesizare, in urma anchetei sociale, instrumenteaza dosarul in vederea acordarii de servicii sociale sau institutionalizarii si, impreuna cu institutiile abilitate, solutioneaza situatia persoanei aflate in dificultate;
 • in situatii de urgenta, la sesizare, ia pe loc masurile ce se impun pentru solutionarea situatiei persoanei aflate in dificulatate (varstnic, adult cu handicap, adult in dificultate);
 • raspunde sesizarilor cu referire la diferite situatii de ciza in care se afla persoanele adulte;
 • primeste si verifica in termen legal, toate sesizarile, petitiile si reclamatiile legate de eventualele situatii de risc in care sunt implicate persoane varstnice, rezolva problemele aduse la cunostinta, cu respectarea propriilor competente;
 • faciliteaza si incurajeaza legaturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor varstnice, si stimuleaza participarea acestora la viata sociala;
 • faciliteaza persoanei adulte accesul la servicii si institutii in functie de nevoile identificate ale acesteia;
 • faciliteaza accesul persoanelor varstnice aflate in dificultate in diverse institutii specializate (spitale, institutii de recuperare, etc.) si le indruma, dupa caz, spre alte institutii specializate;
 • deruleaza actiuni de formare la nivelul adultului in dificultate a unor mecanisme de adaptare care să le ofere posibilitatea prevenirii situaţiilor de criză sau confruntarea cu criza în condiţiile unei abilităţi crescute de gestionare a acesteia;
 • deruleaza activitati in vederea mentinerii contactului social al persoanelor bolnave psihic in comunitatea locala;
 • monitorizeaza cazurile evaluate pana la depasirea situatiilor de risc;
 1. Monitorizarea activitatii asistentilor personali ai persoanelor adulte cu handicap grav si instruirea acestora:
 • monitorizeaza activitatea asistentului personal, precum si modul de respectare a drepturilor persoanei cu handicap grav ( adult);
 • realizeaza activitatea de monitorizare a activitatilor propuse in planul de recuperare/planul individual de servicii;
 • viziteaza o data la trei luni sau ori de cate ori este nevoie, la domiciliu, persoanele cu handicap grav (adult) care beneficiaza de asistent personal; realizeaza evaluarea si reevaluarea sociala a asistentilor personali ai persoanelor adulte cu handicap;
 • verifica in termen, prin anchete sociale si chestionare:
 • calitatea serviciilor prestate de asistentii personali in favoarea persoanelor pe care le au in ingrijire;
 • evoluţia persoanei cu handicap grav în raport cu obiectivele programului individual de recuperare şi integrare sociala;
 • derularea activităţilor şi serviciilor prevăzute în contractul individual de muncă, în fişa postului şi în programul individual de recuperare şi de integrare socială a persoanei adulte cu handicap grav;
 • urmareste modul in care asistentul personal asigura alimentatia si hranirea beneficiarului, prin stabilirea meniului, asistarea/sprijinirea in hranirea beneficiarului;
 • urmareste modul in care asistentul personal asigura adaptarea mediului la nevoile beneficiarului, cat si asupra modului in care supravegheaza starea de sanatate a beneficiarului;
 • urmareste modul in care asistentul personal asista beneficiarul in activitatile realizate la domiciliu, precum si participarea persoanei adulte cu handicap in familie si in comunitate;
 • colaboreaza cu DGASPC in domeniul protectiei persoanei cu handicap grav (adult), si transmite acesteia toate datele si informatiile solicitate in acest domeniu;
 • asigura instruirea asistentilor personali ai persoanelor adulte cu handicap grav conform tematicii prevazuta de Ordinul nr. 319/2007.
 1. Efectuare/intocmire anchete sociale.

Salariatii Serviciului Asistenta Sociala a Adultului,  efectueaza/intocmesc urmatoarele tipuri de anchete sociala:

 • ancheta sociala incadrare in grad de handicap;
 • ancheta sociala pentru reevaluarea gradului de handicap;
 • ancheta sociala obtinere acord de angajare a unui asistent personal sau obtinere indemnizatie, pentru persoana cu handicap grav;
 • ancheta sociala necesara accesarii serviciilor de recuperare si reabilitare neuromotorie si neuropsihica pentru persoane cu handicap;
 • grilă de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unităţi de asistenţă medico-sociale;
 • fisa evaluare incapacitate in munca;
 • ancheta sociala pentru rovigneta;
 • ancheta sociala obtinere ajutor din partea Crucii Rosii Romane – Filiala Dambovita.

Dreptul la asistenta sociala sub forma de servicii sociale se acorda la cerere sau din oficiu, dupa caz, pe baza actelor doveditoare, in conditiile prevazute de lege.

Cererea pentru efectuarea anchetei sociale se depune la sediul Directiei de Asistenta Sociala Targoviste, de catre  persoana cu handicap, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, sau organizatia neguvernamentala al carei membru este persoana cu handicap.

Termenul rezolutiei efectuarii anchetei sociale este de 30 de zile.