nunta in aer liber

, Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cover Band Bucuresti.
0372 764 198 [email protected]

Serviciul Asistenta Sociala a Copilului si Familiei

Activitatea serviciului vizeaza 6 componente ce asigura indeplinirea responsabilitatilor Directiei de Asistenta Sociala Targoviste in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului si familiei acestuia, prevazute de reglementarile legale in vigoare:

 1. Interventia in situatii de urgenta, prevenirea separarii copilului (inclusiv tutela) si reintegrare in familie;
 2. Identificarea si monitorizarea copilului cu parinte/parinti plecati la munca in strainatate si a celor care au revenit in tara dupa o perioada de sedere alaturi de acestia, mai mare de un an;
 • Monitorizarea implementarii planului de abilitare/reabilitare a copilului cu dizabilitati si prevenirea separarii acestuia de familie
 1. Monitorizarea activitatii asistentului personal al copilului cu handicap grav;
 2. Evaluarea/reevaluarea copiilor in vederea incadrarii in grad de handicap, orientarii scolare si profesionale;
 3. Compartiment Asistenta medicala comunitara;
 4. Interventia in situatii de urgenta, prevenirea separarii copilului (inclusiv tutela) si reintegrare in familie

Atributii:

 • deruleaza activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi, realizand consilierea familiala in vederea sprijinirii acestora în ceea ce priveşte creşterea şi îngrijirea copiilor;
 • intreprinde toate masurile necesare pentru depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai, precum si pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale parintilor si a violentei in familie, identificand si evaluand situatiile care impun acordarea de servicii si prestatii pentru prevenirea separarii copilului de familia sa, intocmind planul de servicii pe care il supune primarului spre aprobare, prin dispozitie;
 • la sesizarea oricarei persoane fizice si juridice, sau autosesizare, analizeaza si evalueaza situatia copiilor aflati in situatie de risc, din unitatea administrativ-teritoriala, precum si modul de respectare a drepturilor acestora, inclusiv nerespectarea unei hotarari judecatoresti de mentinere a relatiilor personale cu parintele la care nu locuiestre ccopilul in mod statornic;
 • la sesizare monitorizeaza copiii lipsiţi în mod ilegal de elementele constitutive ale identităţii lor sau de unele dintre acestea şi ia de urgenţă toate măsurile necesare în vederea stabilirii identităţii lor, în colaborare cu instituţiile competente;
 • realizează demersurile prevăzute de lege pentru înregistrarea naşterii copilului găsit precum şi a celui părăsit de părinţi în alte unităţi sanitare;
 • asigura consilierea, informarea si monitorizarea familiilor cu copii in intretinere, cu privire la exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor parintesti, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local;
 • completeaza fisa de identificare a riscurilor si, daca situatia impune, propune elaborarea si implementarea unui plan de servicii in vederea prevenirii separarii copilului de familie;
 • ori de câte ori este cazul, vizitează copiii cu risc de separare, abuz sau neglijare la locuinţa lor şi se informează despre felul în care aceştia sunt îngrijiţi, despre sănătatea şi dezvoltatea lor fizică, educarea, învăţarea şi pregătirea lor profesională, acordând, la nevoie, îndrumările necesare; daca in urma vizitelor efectuate, se constata ca dezvoltarea fizica, mentala, spirituala, morala sau sociala a copilului este primejduita, sesizeaza de indata D.G.A.S.P.C., cu propunere de instituire a unei masuri de protectie speciala;
 • identifică şi propune primarului acordarea unor prestaţii financiare excepţionale, daca familia, care îngrijeşte copilul, se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situaţie excepţională care pun în pericol dezvoltatea armonioasă a minorului;
 • face demersuri pentru responsabilizarea si sensibilizarea membrilor familiei astfel incat sa pregateasca reintegrarea familiala a copiilor care beneficiaza de masura de protectie speciala, in cel mai scurt timp si in cele mai bune conditii;
 • urmareste evolutia dezvoltarii copilului si modul in care parintii acestuia isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligatiile cu privire la copilul care a beneficiat de o masura de protectie speciala si a fost reintegrat in familia sa, întocmind rapoarte de monitorizare pe o perioadă de minum 6 luni;
 • colaboreaza cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului in domeniul protectiei copilului si transmit acesteia toate datele si informatiile solicitate din acest domeniu;
 • asigură şi monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi a comportamentului delincvent;
 • colaboreaza cu unităţile de învăţământ în vederea identificarii copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate, precum si depistării cazurilor de abandon scolar, rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a copilului;
 • pentru copiii pentru care s-a instituit măsura tutelei, se întocmeşte un raport trimestrial de monitorizare privitor la evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a acestora şi a modului în care aceştia sunt îngrijiţi, crescuţi şi educaţi, urmand a fi transmis Agentiei Judetene de Plati si Inspectie Sociala Dambovita;
 • asigura evaluarea si reevaluarea psihologica a membrilor familiei, a evolutiei relatiei afective parinti-copil precum si a gradului de dezvoltare a responsabilitatii parentale;
 • consiliaza familia si asigura terapia de specialitate, pentru depasirea situatiilor de criza, consolidarea relatiilor parinti-copil, reintegrarea familiala etc.
 1. Identificarea si monitorizarea copilului cu parinte/parinti plecati la munca in strainatate si a celor care au revenit in tara dupa o perioada de sedere alaturi de acestia, mai mare de un an.

Atributii:

 • la sesizarea oricarei persoane fizice si juridice, sau autosesizare, analizeaza si evalueaza situatia copiilor cu parinte/parinti plecati la munca in strainatate si a celor care au revenit in tara dupa o perioada de sedere alaturi de acestia, mai mare de un an, din municipiul Targoviste, precum si modul de respectare a drepturilor acestora;
 • identifica, monitorizeaza si tine evidenta copiilor ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate, realizand raportul de evaluare initiala;
 • colaboreaza cu unităţile de învăţământ în vederea identificarii copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate, precum si depistării cazurilor de abandon scolar, rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a copilului;
 • asigura actiuni de informare la nivelul comunitatii in ceea ce priveste posibilitatile legale de care pot dispune parintii care pleaca la munca in strainatate, in vederea asigurarii protectiei fizice si juridice a copiilor care urmeaza sa ramana in tara;
 • verifica dacă sunt respectate prevederile art.104-105 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • completeaza fisa de identificare a riscurilor si, daca situatia impune, propune elaborarea si implementarea unui plan de servicii in vederea prevenirii separarii de familie a copilului cu parinte/parinti plecati la munca in strainatate sau a celor care au revenit in tara dupa o perioada de sedere alaturi de acestia, mai mare de un an;
 • intocmeste raportul privind evolutia copilului cu parinte/parinti plecati la munca in strainatate si a celor care au revenit in tara dupa o perioada de sedere alaturi de acestia, mai mare de un an si a modului in care acesta este ingrijit;
 • in situatia in care, in urma vizitelor constata degradarea starii de sanatate a copilului, este obligat sa informeze in scris medicul de familie si sa solicite sprijinul acestuia in ceea ce priveste verificarea starii de sanatate a copilului;
 • in situatia in care, in urma evaluarii constata existenta unor suspiciuni de afectare a starii emotionale a copilului, solicita sprijinul psihologului in vederea includerii acestuia in cadrul unui program de consiliere psihologica;
 • in situaţia în care în urma vizitelor efectuate, constată afilierea copilului la un grup de prieteni cu comportament infracţional, solicita, în scris sprijinul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, în vederea oferirii de servicii de specialitate, concomitent cu informarea unităţii şcolare la care acesta este înscris şi a poliţiei;
 • in situaţia în care în urma vizitelor efectuate, intră în contact cu un copil şi are suspiciuni asupra unui posibil caz de abuz, neglijare sau rele tratamente, sesizeaza de îndată direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în vederea iniţierii procedurilor prevăzute de lege în astfel de cazuri;
 • pentru situaţiile prevăzute la art.3, alin. (3) – (7) din HG 691/2015 întocmeşte planul de servicii;
 • urmăreşte menţinerea relaţiilor personale ale copiilor cu părinţii care sunt plecaţi la muncă în străinătate;
 • organizează întâlniri trimestriale sau ori de câte ori este necesar cu persoanele care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copiilor, precum şi cu părintele care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului după plecarea celui de al doilea părinte la muncă în străinătate;
 • facilitează şi sprijină menţinerea unui contact permanent între reprezentanţii unităţii de învăţământ pe care o frecventează copilul şi persoana în grija căruia acesta a fost lăsat de părinţi;
 • intreprinde toate masurile necesare pentru depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parinte/persoana in grija caruia a fost lasat de parinti;
 • identifică şi propune primarului acordarea unor prestaţii financiare excepţionale, daca familia, care îngrijeşte copilul, se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situaţie excepţională care pun în pericol dezvoltatea armonioasă a minorului;
 • organizeaza programe de educatie parentala destinate parintelui care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului dupa plecarea celuilalt parinte la munca in strainatate, respectiv persoanelor desemnate a se ocupa de cresterea si ingrijirea copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate, precum si a celor care au revenit in tara dupa o perioada de sedere in strainatate alaturi de parinti mai mare de un an;
 • organizeaza intalniri trimestriale sau ori de cate ori este necesar cu persoanele care se ocupa de cresterea si ingrijirea copiilor, precum si cu parintele care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului dupa plecarea celui de al doilea parinte la munca in strainatate;
 • incurajeaza parintele sau, dupa caz, persoana in grija careia a fost lasat copilul si cadrele didactice sa stabileasca acorduri de invatare, adecvate nevoilor acestora care sa cuprinda in mod explicit scopurile, asteptarile si responsabilitatile ce revin scolii si familiei;
 • sprijina parintele sau, dupa caz, persoana in grija careia a fost lasat copilul in utilizarea unor metode de consiliere care sa faciliteze comunicarea in familie, rezolvarea problemelor.
 • Monitorizarea implementarii planului de abilitare/reabilitare a copilului cu dizabilitati si prevenirea separarii acestuia de familie

Atributii:

 • monitorizarea semestriala sau ori de cate ori situatia impune a implementarii planului de abilitare/reabilitare a copiilor cu dizabilitati (incadrati in grad de handicap mediu, accentuat, grav) din familie care pot avea si certificat de orientare scolara;
 • instrumentarea dosarului cu documentele necesare monitorizarii copiilor cu dizabilitati;
 • numirea responsabilului de caz prevenire/desemnarea altor specialisti implicati si incheierea contractului cu familia copilului cu dizabilitati; indeplinirea calitatii de responsabil caz prevenire, presupune urmatoarele atributii:
 • Mentine legatura cu copilul, parintii/reprezentantul legal si profesionistii numiti responsabili din plan prin orice mijloace de comunicare;
 • Verifica inceperea furnizarii beneficiilor, serviciilor si a interventiilor cuprinse in plan cu parintii/reprezentantul legal si profesionistii;
 • Colecteaza informatiile legate de implementarea planului;
 • Identifica la timp dificultatile de implementare a planului si le remediaza impreuna cu parintii/reprezentantul legal si profesionistii;
 • Mediaza relatia dintre parinti/reprezentant legal si profesionisti atunci cand este cazul;
 • Organizeaza sedinte de lucru cu profesionistii sau intalniri cu familia pentru identificarea solutiilor de remediere atunci cand este cazul;
 • Efectueaza vizite de monitorizare la sediile/locurile unde se furnizeaza serviciile prevazute in PAR, atunci cand este cazul;
 • Evalueaza gradul de satisfactie a beneficiarului si al familiei sale cu privire la progresele realizate de copil si modul de implementare a planului;
 • Propune revizuirea exclusiva a contractului cu familia si, dupa caz, rezilierea acestuia;
 • Transmite informatia monitorizata catre partile implicate si interesate: profesionisti, copil si familie, SECC;
 • Inregistreaza permanent informatiile, progresele, evolutia cazului in raportul de monitorizare;
 • Efectueaza vizite de monitorizare la domiciliul copilului semestrial sau ori de cate ori situatia impune, precum si la solicitarea managerului de caz, respectiv a cadrului didactic numit de COSP;
 • Face propuneri de revizuire a planului in raportul de monitorizare atunci cand situatia impune si implicit a contractului cu familia, atunci cand este cazul, pe care le transmite managerului de caz;
 • Asigura monitorizarea post-servicii.
 • urmarirea si reevaluarea periodica a progreselor inregistrate de copilul cu dizabilitati, a eficientei beneficiilor, serviciilor si interventilor, precum si a gradului de satisfactie a beneficiarilor;
 • in situatia in care, in etapa de monitorizare a copilului cu dizabilitati se identifica si alte aspecte care nu tin de functionare si dizabilitate, se realizeaza evaluarea si identificarea situatiilor de risc, prin completarea fisei de observatie si a fisei de identificare a riscurilor; daca in urma evaluarii situatia impune acordarea de servicii si prestatii, RCP impreuna cu ceilalti specialisti elaboreaza planul de servicii in vederea prevenirii separarii copiilor cu dizabilitati de familie. Monitorizarea si implementarea planului de servicii se realizeaza conform procedurii de lucru privind interventia in situatii de urgenta, prevenirea separarii copilului si reintegrarea in familie.
 1. Monitorizarea activitatii asistentului personal al copilului cu handicap grav

Atributii::

 • monitorizeaza activitatea asistentului personal, precum si modul de respectare a drepturilor copilului cu handicap grav;
 • realizeaza activitatea de monitorizare a activitatilor propuse in planul de abiliatare-reabilitare;
 • asigura consilierea si informarea familiilor cu copii cu handicap grav in intretinere asupra drepturilor si obligatiilor acestora, cat si asupra serviciilor disponibile pe plan local;
 • viziteaza o data la trei luni sau ori de cate ori este nevoie, la domiciliul copilului cu handicap grav care beneficiaza de asistent personal;
 • realizeaza evaluarea si reevaluarea sociala a asistentilor personali ai copilului cu handicap grav;
 • verifica in termen, prin anchete sociale si chestionare:
 • calitatea serviciilor prestate de asistentii personali in favoarea persoanelor pe care le au in ingrijire;
 • evoluţia persoanei cu handicap grav în raport cu obiectivele programului individual de recuperare şi integrare sociala;
 • derularea activităţilor şi serviciilor prevăzute în contractul individual de muncă, în fişa postului şi în programul individual de recuperare şi de integrare socială a persoanei adulte cu handicap grav;
 • urmareste modul in care asistentul personal asigura alimentatia si hranirea beneficiarului, prin stabilirea meniului, asistarea/sprijinirea in hranirea beneficiarului;
 • urmareste modul in care asistentul personal asigura adaptarea mediului la nevoile beneficiarului, cat si asupra modului in care supravegheaza starea de sanatate a beneficiarului;
 • urmareste modul in care asistentul personal asista beneficiarul in activitatile realizate la domiciliu;
 • colaboreaza cu DGASPC in domeniul protectiei copilului cu handicap grav si transmite acesteia toate datele si informatiile solicitate in acest domeniu;
 • asigura instruirea asistentilor personali ai copiilor cu handicap grav conform tematicii prevazuta de Ordinul nr. 319/2007, aprobata de directorul institutiei.
 1. Evaluarea/reevaluarea copiilor in vederea incadrarii in grad de handicap si orientarii scolare si profesionale

Atributii:

 • identificarea şi evaluarea iniţială a copilului cu suspiciune de dizabilitate si/sau CES, astfel încât acesta să beneficieze de diagnostic precoce şi intervenţie timpurie;
 • înregistrarea sesizarii sau autosesizarii şi declanşarea procedurii de evaluare iniţială în contextul familial al copilului, respectiv printr-o vizită la domiciliul acestuia;
 • obligativitatea de a informa părinţii/reprezentantul legal, pe parcursul evaluării iniţiale, cu privire la: a) drepturile legale de care beneficiază copilul şi familia, dacă se solicită încadrare în grad de handicap, având în vedere că acest lucru se poate face la orice vârstă a copilului, şi se recomandă să se realizeze în cel mai scurt timp posibil de la identificarea sau suspiciunea unei dizabilităţi; b) dreptul la educaţie pentru toţi copiii, importanţa şi prioritatea educaţiei incluzive şi serviciile specializate de care beneficiază copilul în urma orientării şcolare şi profesionale de către COSP, cu precizarea faptului că frecventarea unei unităţi antepreşcolare de educaţie timpurie se poate face începând cu vârsta de 3 luni, cu sau fără orientare şcolară de către COSP; c) importanţa abilitării-reabilitării copilului pentru dezvoltarea acestuia şi posibilitatea de a beneficia de planificarea beneficiilor, serviciilor şi intervenţiilor, ca parte a demersurilor de încadrare în grad de handicap, respectiv ale orientării şcolare şi profesionale de către COSP sau de sine stătător la solicitarea părinţilor/reprezentantului legal; d) actele necesare întocmirii dosarului pentru încadrarea în grad de handicap, traseul şi procedurile de obţinere a acestor acte; e) actele necesare întocmirii dosarului pentru orientarea şcolară şi profesională de către COSP, traseul şi procedurile de obţinere a acestor acte;
 • după preluarea cazului, în urma evaluării iniţiale, SASCF realizează următoarele: a) asigură informarea detaliată a părinţilor/reprezentantului legal cu privire la aspectele prevăzute la art. 18 din Ord.1985/2016; b) pune cererea-tip la dispoziţia părinţilor/reprezentantului legal, care optează pentru încadrarea copilului în grad de handicap, cerere pe care aceştia o vor depune la sediul DGASPC, împreună cu restul actelor necesare; modelul cererii-tip pentru evaluare complexă şi încadrare a copilului cu dizabilităţi în grad de handicap este prezentat în anexa nr. 4; c) pune cererea-tip la dispoziţia părinţilor/reprezentantului legal care optează pentru orientarea şcolară şi profesională de către COSP, cerere pe care aceştia o vor depune la sediul CJRAE împreună cu restul actelor necesare;
 • acompanierea si indrumarea reperezentantilor legali ai copiilor in depunerea documentatiei necesare in vederea incadrarii in grad de handicap, inclusiv orientarea scolara si profesionala a copilului, atunci cand situatia impune;
 • evaluarea/reevaluarea sociala a copilului cu dizabilităţi(suspiciune) şi/sau CES în context familial şi comunitar;
 • analizarea, cu precădere, a contextului familial, a calităţii mediului de dezvoltare a copilului – locuinţă, hrană, îmbrăcăminte, igienă, asigurarea securităţii fizice şi psihice, inclusiv a factorilor de mediu ca bariere şi facilitatori, precum şi a factorilor personali in vederea realizarii evaluarii sociale, fiind o continuare a evaluării iniţiale; evaluarea socială se poate realiza în aceeaşi zi cu evaluarea iniţială sau pe parcursul mai multor vizite la domiciliul copilului;
 • consemnarea informaţiile obţinute pe parcursul mai multor vizite în rapoarte de vizită, care includ cel puţin următoarele aspecte: sinteza discuţiilor purtate în cursul vizitei, data, locul şi scopul vizitei următoare, agreată în prealabil cu familia şi copilul;
 • colectarea datelor sociale prin diverse metode (observaţie, interviu, documentare) şi consemnarea acestora în ancheta social, alaturi de aspectele care ţin de funcţionarea şi dizabilitatea copilului: a) opţiunea părinţilor/reprezentantului legal privind încadrarea în grad de handicap, orientarea şcolară şi profesională de către COSP şi/sau planificarea serviciilor de abilitare-reabilitare, în condiţiile informării acestora; b) factorii de mediu apreciaţi ca facilitatori sau bariere pentru copilul cu dizabilităţi într-o anexă a anchetei sociale;
 • Pe lângă aspectele care ţin de funcţionare şi dizabilitate, evaluarea socială vizează următoarele aspecte faţă de care SASCF ia măsurile prevăzute de lege odată cu continuarea demersurilor pentru care au optat părinţii/reprezentantul legal:
 1. a) identificarea riscului de separare a copilului de familie;
 2. b) identificarea riscului de violenţă asupra copilului în familie sau în afara acesteia;
 3. c) identificarea vreunei forme de violenţă asupra copilului în familie sau în afara acesteia;
 4. d) încălcarea drepturilor copilului.
 5. Asistenta medicala comunitara

Atributii:

 • identificarea in cadrul comunitatii a persoanelor si a grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al saraciei, respectiv a factorilor de risc pentru sanatatea acestora si evaluarea, respectiv determinarea nevoilor de servicii de sanatate ale acestora;
 • desfasurarea de programe si actiuni destinate protejarii sanatatii, promovarii sanatatii si in directa legatura cu determinanti ai starii de sanatate, respectiv stil de viata, conditii de mediu fizic si social, acces la servicii de sanatate si efectuarea de activitati de educatie pentru sanatate in vederea adoptarii unui stil de viata sanatos;
 • furnizarea de servicii de profilaxie primara si secundara catre membrii comunitatii, in special catre persoanele apartinand grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social;
 • participarea la desfasurarea diferitelor actiuni colective de pe teritoriul comunitatii: vaccinari, programe de screening populational si implementarea programelor nationale de sanatate, inclusiv mobilizarea populatiei pentru participarea la programele de vaccinari si controalele medicale profilactice;
 • semnalarea medicului de familie a cazurilor suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activitatilor in teren si participarea la aplicarea masurilor de prevenire si combatere a eventualelor focare de infectii;
 • identificarea persoanelor neinscrise pe listele medicilor de familie si transmiterea informatiilor despre acestea catre medicul de familie, cu precadere a copiilor si a gravidelor, in scopul obtinerii calitatii de asigurat de sanatate si a asigurarii accesului acestora la servicii medicale;
 • supravegherea in mod activ a starii de sanatate a sugarului si a copilului mic si promovarea alaptarii si practicilor corecte de nutritie; efectuarea de vizite la domiciliul sugarilor cu risc medical sau social si urmarirea aplicarii masurilor terapeutice recomandate de medic;
 • identificarea, urmarirea si supravegherea medicala a gravidelor cu risc medical sau social in colaborare cu medicul de familie si cu asistenta medicala a acestuia, prin efectuarea de vizite periodice la domiciliul gravidelor si al lauzelor;
 • identificarea femeilor de varsta fertila vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al saraciei si informarea acestora despre serviciile de planificare familiala si contraceptie, precum si asigurarea suportului de a accesa aceste servicii;
 • monitorizarea si supravegherea in mod activ a bolnavilor din evidenta speciala, respectiv evidenta privind tuberculoza, HIV/SIDA, boli rare, prematuri, anemici, persoane cu tulburari mintale si de comportament, consumatori de substante psihotrope, alte categorii de persoane supuse riscului sau cu afectiuni medicale inscrise in registre si evidente speciale;
 • efectuarea de vizite la domiciliu pentru asistenta medicala a pacientului cronic sau in stare de dependenta si a varstnicului, in special a varstnicului singur, complementar asistentei medicale primare, secundare si tertiare;
 • consilierea medicala si sociala, in limita competentelor profesionale legale;
 • furnizarea de servicii de asistenta medicala de urgenta in limita competentelor profesionale legale;
 • directionarea persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile catre serviciile medicale si sociale si monitorizarea accesului acestora;
 • organizarea si desfasurarea de actiuni in comun cu serviciile sociale din primarie si personal din alte structuri de la nivel local sau judetean, in cazul problemelor sociale care pot afecta starea de sanatate sau accesul la servicii medicale ale persoanei vulnerabile;
 • identificarea si notificarea autoritatilor competente a cazurilor de violenta domestica, a cazurilor de abuz, a persoanelor cu handicap, a altor situatii care necesita interventia altor servicii decat cele care sunt de competenta asistentei medicale comunitare;
 • colaborarea cu alte institutii si organizatii, inclusiv cu organizatii neguvernamentale pentru realizarea de programe, proiecte si actiuni care se adreseaza persoanelor sau grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, economic sau social;
 • alte activitati, servicii si actiuni de sanatate publica adaptate nevoilor specifice ale comunitatii si persoanelor din comunitate apartinand grupurilor vulnerabile;
 • intocmirea evidentelor si documentelor utilizate in exercitarea activitatii, cu respectarea normelor eticii profesionale si pastrarii confidentialitatii in exercitarea profesiei;
 • explica avantajele includerii persoanelor în sistemul asigurarilor de sanatate, precum si procedeul prin care poate fi obtinuta calitatea de asigurat;
 • explica avantajele igienei personale, a locuintei si a spatiilor comune; popularizeaza în cadrul comunitatii masurile de igiena dispuse de autoritatile competente;
 • faciliteaza acordarea primului ajutor prin anuntarea cadrelor medicale/serviciului de ambulanta si prin însotirea echipelor care acorda asistenta medicala de urgenta;
 • mobilizeaza si însoteste membrii comunitatii la actiunile de sanatate publica (campanii de vaccinare, campanii de informare, educare, constientizare din domeniul promovarii sanatatii, actiuni de depistare a bolilor cronice etc.); explica rolul si scopul acestora;
 • participa la depistarea activa a cazurilor de tuberculoza si a altor boli transmisibile, sub îndrumarea medicului de familie sau a cadrelor medicale din cadrul directiilor de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti;
 • la solicitarea cadrelor medicale, sub îndrumarea stricta a acestora, explica rolul tratamentului medicamentos prescris, reactiile adverse posibile ale acestuia si supravegheaza administrarea medicamentelor (de exemplu: tratamentul strict supravegheat al pacientului cu tuberculoza);
 • însoteste cadrele medico-sanitare în activitatile legate de prevenirea sau de controlul situatiilor epidemice, facilitând implementarea masurilor adecvate (explica membrilor comunitatii rolul si scopul masurilor de urmarit);
 • semnaleaza cadrelor medicale aparitia problemelor deosebite în cadrul comunitatii (focare de boli transmisibile, parazitoze, intoxicatii, probleme de igiena apei etc.);
 • semnaleaza în scris directiilor de sanatate publica judetene problemele identificate privind accesul membrilor comunitatii pe care îi deserveste la urmatoarele servicii de asistenta medicala primara: – imunizari, conform programului national de imunizari; – examenul de bilant al copilului cu vârsta între 0 – 7 ani; – supravegherea gravidei, conform normelor metodologice emise de Ministerul Sanatatii si Familiei; – depistarea activa a cazurilor de TBC; – asistenta medicala de urgenta;
 • semnaleaza asistentului social cazurile potentiale de abandon al copiilor (cunoscând situatia familiilor din comunitate, mediatorul sanitar poate afla intentia familiilor în situatie socioeconomica disperata de a-si abandona copiii în institutii.