nunta in aer liber

, Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cover Band Bucuresti.
0372 764 198 [email protected]

Serviciul evidenta si plati indemnizatii

 1. Serviciul evidenta si plati indemnizatii:
 • Primeste cererile si dosarele legal intocmite pentru acordarea indemnizatiei cuvenita parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal;
 • Intocmeste Dispozitia in vederea acordarii/incetarii/mentinerii/modificarii indemnizatiei si o comunica beneficiarilor/reprezentantilor legali;
 • Gestioneaza dosarele de indemnizatie ale persoanelor cu handicap;
 • Elaboreaza si implementeaza masurile stabilite prin planul individualizat de servicii;
 • Intocmeste lunar pontajul si il transmite serviciului contabilitate in vederea platii indemnizatiei;
 • Verifica prin ancheta sociala indeplinirea conditiilor de acordare/mentinere a indemnizatiei cuvenita parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal;
 • Monitorizeaza si evalueaza situatia beneficiarilor de indemnizatie acordata persoanei cu handicap grav cel putin o data la 6 luni. Verifica indeplinirea obiectivelor propuse in planul de recuperare/rebilitare;
 • Comunică beneficiarilor informatii cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;
 • Urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii/reprezentantii legali şi persoanele îndreptăţite la indemnizațiile lunare;
 • Ectuează sondaje pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;
 • Identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
 • Prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii de indemnizații lunare și le comunică serviciilor, serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia;
 • Furnizează şi administrează serviciile/beneficiile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi,;
 • Colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;
 • Participă la acordarea serviciilor de asistenţă sociala, în baza măsurilor de asistenţă socială incluse de direcţie în planul de acţiune;
 • Monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţi din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante;
 • Elaboreaza si implementeaza planuri individualizate de servicii;
 • Identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilităţi;
 • Colaborează cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu.
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Compartiment relatii cu publicul si evaluare initiala:

 • Consilieaza si informeaza potentialii beneficiari despre beneficiile de asistenta sociala acordate de Directia de Asistenta Sociala;
 • Verifica prin evaluare initiala situatia socio-economica a beneficiarilor care se adreseaza serviciului;
 • Primesc si verifica dosarele depuse pentru acoradarea beneficiilor de asistenta sociala;
 • Consiliaza persoanele aflate in nevoie sociala in legatura cu drepturilor stabilite prin lege, pentru rezolvarea situatiei in care se afla;
 • Instruieste persoana aflata in nevoie sociala in legatura cu demersurile personale ce trebuie intreprinse pentru rezolvarea situatiei in care se afla.