Serviciul Proiecte, Achizitii, Investitii

Serviciul Proiecte, Achizitii, Investitii:

Biroul programe si proiecte:

 • iniţiază şi implementează proiecte de interes local, cu finanţare din bani publici şi fonduri internaţionale, utilizând strategiile managementului de proiect;
 • instrumenteaza implementarea programelor si proiectelor aprobate;
 • initiaza strategii de identificare a problemelor de interes comunitar ale minoritatilor locale pentru ameliorarea acestora prin implementarea unor proiecte de interes local;
 • centralizeaza si tine evidenta tuturor surselor de finantare interne si externe;
 • initiaza si propune spre aprobare parteneriate cu ONG-uri, autoritati publice locale si alti reprezentanti ai societatii civile in scopul dezvoltarii si diversificarii serviciilor sociale primare si specializate.

Biroul achizitii, investitii:

 • elaboreaza programul anual de achizitii publice, pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte compartimente, program care se aproba de director, cu avizul compartimentului financiar;
 • elaboreaza intocmirea documentatiei de atribuire si raspunde de aplicarea si finalizarea acestor proceduri, conform legii;
 • intocmeste raportul anual de achizitii publice, conform legii;
 • intocmeste caiete de sarcini pentru achizitiile publice;
 • participa la organizarea licitatiilor si a selectarilor de oferta, in conditiile legii;
 • raspunde de stabilirea circumstantelor de incadrare prevazute in legislatia pentru aplicarea fiecarei proceduri de achizitie publica sau cumparare directa;
 • constituie si pastreaza dosarul achizitiei publice;
 • constituie si pastreaza macheta investitiilor pe cod. CPV la materiale si prestari servicii;
 • raspunde de respectarea procedurilor operationale specifice si de realizarea indicatorilor de performanta ce ii revin.

 Compartiment formare profesionala:

 • implementeaza si instrumenteaza activitatile de consiliere si formare profesionala in cadrul programelor de formare profesionala pentru care s-a angajat asigurarea sustenabilitatii pe o perioada de minim 3 ani de la finalizarea proiectelor care au facut obiectul acestora;
 • intocmeste documentatia necesara autorizarii cursurilor de formare profesionala;
 • tine evidenta Registrului absolventilor, completeaza si elibereaza certificatele de absolvire/calificare;
 • intocmeste situatiile centralzatoare privind desfasurarea examenelor si solicita eliberarea certificatelor de absolvire/calificare de la AJPIS Dambovita.

Compartiment administrativ:

 • gestioneaza patrimoniul DAS;
 • raspunde de autorizari/reautorizari (Directia de Sanatate Publica; Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta; Agentia pentru Protectia Mediului; Directia Sanitar Veterinara; Inspectoratul de Stat in Constructii; Primaria Targoviste);
 • asigura instruirea introductiv generala pe linie de AII si SU a personalului nou angajat in cadrul directiei;
 • elaboreaza setul de instructiuni proprii AII-SU cu aplicabilitate acestei directii si asigura instruirea interna specifica a salariatilor directiei si a asistentilor sociali;
 • elaboreaza tematicile anuale ale instruirilor interne AII si SU.
 • tine sub control completarea fiselor individuale de instruiri AII;
 • elaboreaza si asigura afisarea Planurilor de evacuare in situatii de urgenta;
 • asigura necesarul de mijloace de stingere a incendiilor si amplasarea adecvata a acestora in cadrul incintelor directiei;
 • asigura instruirea interna a personalului din cadrul directiei si a asistentilor sociali privitoare la evacuarea in situatii de urgenta precum si pentru utilizarea mijloacelor de stingere a incendiilor existente in dotarea directiei;
 • planifica, organizeaza si coordoneaza la nivel de directie desfasurarea de exercitii de alarmare, cu implicarea directa a tuturor salariatilor directiei si a asistentilor sociali;
 • AII = aparare impotriva incendiilor
 • SU = situatii de urgenta
 • Conducatorii auto – participa la distributia hranei catre centrele sociale si persoanele asistate;
 • transport persoane asistate/ asistenti sociali;
 • transport marfuri alimentare/nealimentare;
 • distribuie pachete/cadouri;
 • deplasari in interes de serviciu ori de cate ori este solicitat de catre directorul DAS.
 • primeste si inregistreaza corespondenta si solicitarile adresate institutiei si le inainteaza directorului Directiei de Asistenta Sociala;
 • urmareste si raspunde de incadrarea in termenul stabilit de lege pentru solutionarea petitiilor.