0372 764 198 office@das-targoviste.ro

ANUNT – AJUTOR PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI (GAZE NATURALE, ENERGIE ELECTRICA, LEMNE, CARBUNI SI COMBUSTIBILI PETROLIERI)

ANUNT

 

       PRIN PREZENTUL VA ADUCEM LA CUNOSTINTA CA INCEPAND CU DATA DE 10.10.2020 SE POT DEPUNE CERERILE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI (GAZE NATURALE, ENERGIE ELECTRICA, LEMNE, CARBUNI SI COMBUSTIBILI PETROLIERI) IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OUG  NR. 70/2011 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE  ULTERIOARE.

     CERERILE SE DEPUN LA SEDIUL DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALA  TARGOVISTE,  BLD. UNIRII,  NR. 26.

     CERERILE TIP SI LISTA ACTELOR NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI  SE  POT  RIDICA  DE  LA  SEDIUL  DIRECTIEI INCEPAND CU DATA DE 01.10.2020.

 

ENERGIE ELECTRICA:

 

NOIEMBRIE 2020 – MARTIE 2021

 

TREPTE VENITURI CUANTUM LUNAR
< 155 240
155.1 210 216
210.1 260 192
260.1 310 168
310.1 355 144
355.1 425 120
425.1 480 96
480.1 540 72
540.1 750 20

 

GAZE NATURALE

 

NOIEMBRIE 2020 – MARTIE 2021

 

TREPTE VENITURI CUANTUM LUNAR
< 155 262
155.1 210 190
210.1 260 150
260.1 310 120
310.1 355 90
355.1 425 70
425.1 480 45
480.1 540 35
540.1 750 20

 

COMBUSTIBILI SOLIZI – LEMNE

 

NOIEMBRIE 2020 – MARTIE 2021

 

TREPTE VENITURI CUANTUM LUNAR
BENEF. AJUTOR SOCIAL 58
< 155 54
155.1 210 48
210.1 260 44
260.1 310 39
310.1 355 34
355.1 425 30
425.1 480 26
480.1 540 20
540.1 750 20

 

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDARII AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI / AJUTORULUI SOCIAL /  ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI

Conform HG nr. 559/04.08.2017

Bunuri imobile.

 1. Cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu si a anexelor gospodaresti.
 2. Terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta si alte terenuri intravilane care depasesc 1000 mp in zona urbana si 2000 mp in zona rurala. Fac exceptie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potential de valorificare prin vanzare/constructie/productie agricola.

Bunuri mobile*).

 1. Autoturism/Autoturisme si/sau motocicleta/motociclete cu o vechime mai mica de 10 ani, cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum si pentru uzul persoanelor aflate in zone greu accesibile.
 2. Mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de 10 ani.
 3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuze, microbuze.
 4. Salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, cu exceptia barcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc in Rezervatia Biosferei ,,Delta Dunarii”.
 5. Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata.
 6. Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale.
 7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric.

 

*) Aflate in stare de functionare.

Depozite bancare.

 1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei, cu exceptia dobanzi.

Terenuri/animale si/sau pasari.

 1. Suprafete de teren, animale si pasari a caror valoare neta de productie anuala depaseste suma de 1 000 euro pentru persoana singura, respective suma de 2 500 euro pentru familie.

NOTA:

Detinerea unuia dintre bunurile mentionate conduce la excluderea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei/ajutorului social/alocatiei pentru sustinerea familie