0372 764 198 office@das-targoviste.ro

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI PRIVATI in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU), apeluri de fișe de proiect lansate de GAL Târgoviștea Egalității de Șanse în cadrul SDL, etapa a III-a a mecanismului DLRC, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1.