0372 764 198 office@das-targoviste.ro

Compartiment Administrativ

 • Propune dezvoltarea patrimoniului institutiei prin resurse financiare de la bugetul local, precum si din finantari externe;
 • Răspunde de executarea lucrărilor de întreținere a instalațiilor, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar din dotarea instituției, evidența bunurilor mobile și imobile;
 • Răspunde de executarea serviciului de curățenie în clădirile în care își desfășoară activitatea salariatii directiei;
 • Ia măsuri pentru gospodărirea rațională a energiei electrice, combustibililor, apei, altor materiale și obiecte de inventar;
 • Coordonează, supraveghează și verifică activitatea parcului auto și a șoferilor, deservind cu autovehiculele din dotare întreaga activitate a instituției;
 • Întocmește referatele privind mentenanța instalațiilor, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar aparținând instituției, urmărește derularea contractelor și participă la recepția serviciilor;
 • Întocmește referatele privind achizițiile de mijloace fixe, obiecte de inventar și materiale, urmărind derularea contractelor de furnizare, recepția, păstrarea și eliberarea acestora;
 • urmǎreşte derularea contractelor privind lucrǎrile de întreţinere şi reparaţii curente a bunurilor şi clǎdirilor din administrarea instituţiei;
 • rǎspunde de exploatarea în condiţii optime a aparatelor de copiat, a instalaţiilor de aer condiţionat şi a centralelor şi aparatelor telefonice fixe şi mobile, a maşinilor de calcul şi numǎrat bani;

Conducatorii auto – participa la distributia hranei catre centrele sociale si catre persoanele asistate;

 • transport persoane asistate/ asistenti sociali;
 • transport marfuri alimentare/nealimentare;
 • distribuire pachete/cadouri;
 • pastreaza in conditii corespunzatoare si conform prevederilor legale autoturismele din dotare;
 • Participă fizic la încărcat/descărcat marfa; deplasari in interes de serviciu ori de cate ori este solicitat de catre directorul DAS.