0372 764 198 office@das-targoviste.ro

In data 10 iulie 2020, participanții la cursul de calificare „Lucrător in comerț” grupa 2 au susținut examenul de absolvire, acesta s-a desfășurat cu aplicarea masurilor de prevenire a noului coronavirus SARS-Cov 2, conform recomandărilor emise de către Ministerul Sănătății. Absolvenților li se va elibera un certificat, însoțit de suplimentul descriptiv care atesta dobândirea următoarelor competente: dezvoltare personala, igiena si securitatea muncii, lucrul in echipa, organizarea locului de munca, pregătirea pentru integrarea la locul de munca, tranziția de la scoală la locul de munca, rezolvarea de probleme, satisfacerea cerințelor clienților, comunicarea profesionala, protecția consumatorului, organizarea unității comerciale, administrarea mărfurilor, patrimoniul unității comerciale, analiza ofertei de mărfuri alimentare, analiza de mărfuri nealimentare, aprovizionarea cu mărfuri a sălii de vânzare.