0372 764 198 office@das-targoviste.ro

PROIECT CU TITLUL „PENTRU TINE – O ŞANSĂ LA INTEGRARE”, cod SMIS 136245

Direcția de Asistenţă Socială Târgovişte, în calitate de Beneficiar,  are în implementare proiectul cu titlul „PENTRU TINE – O ŞANSĂ LA INTEGRARE”, cod SMIS 136245, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă integrarea socio-profesională a unui număr de 70 de copii și tineri, care au părăsit sau urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție speciala din Municipiul Târgoviște. Astfel, grupul țintă eligibil al proiectului va fi format din:

–  40 persoane instituționalizate, copii și tineri (cu vârsta minimă de 16 ani, împliniți la momentul intrării în operațiune),

–  30 persoane care au părăsit sistemul de protecție începând cu anul 2016 şi/sau persoane care urmează să părăsească sistemul până la data intrării în operațiune (vârstă maximă de 25 de ani la momentul intrării în operațiune).

Proiectul se desfășoară în intervalul 04 ianuarie 2021 – 3 noiembrie 2023, iar principalele rezultate preconizate sunt:

 

 • 70 persoane selectate în GT;
 • 70 persoane consiliate;
 • 70 kit-uri suport;
 • 70 pachete sociale;
 • 70 persoane participante la cursuri de iniţiere/calificare/perfecţionare;
 • 25 seminarii desfăşurate;
 • minim 70 subvenţii acordate pentru cursuri formare profesională;
 • 10 burse de merit.

 

      Pentru tinerii care au părăsit sistemul de protecție începând cu anul 2016 şi/sau persoane care urmează să părăsească sistemul până la data intrării în operațiune:

 • plata chiriei şi utilităţilor pentru un număr de 30 de tineri;
 • 30 de locuinţe igienizate;
 • 30 pachete suport – produse curăţenie.

 

Valoarea totală a proiectului este de 3.124.357,90 LEI

Date de contact:

Direcţia de Asistenţă Socială Târgovişte, B-dul. Unirii, nr. 26, Judeţul Dâmboviţa

Tel. 0372 764 198

Fax (0245) 640694/0345130003

E-mail: proiecte@das-targoviste.ro

 

 

 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020