Raport de activitate

 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL

         TARGOVISTE

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

 

RAPORT DE ACTIVITATE

AL DIRECTIEI  DE ASISTENTA SOCIALA

ANUL 2015

 

Directia de Asistenta Sociala  se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 292/2011 privind Asistenta sociala si Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, actualizata. Direcţia de Asistenţă Socială are in subordine serviciul public de asistenţă socială, unitati publice de asistenta sociala in care se acorda servicii sociale primare si/sau specializate, precum si servicii medicale, in cabinetele prescolare, scolare si studentesti si este institutie cu personalitate juridică, ce se subordonează Consiliului Local Târgovişte. In  anul 2015, Directia de Asistenta Sociala si-a desfasurat activitatea in conformitate cu atributiile prevazute de normele legale in vigoare.

Directia de Asistenta Sociala, ca serviciu public de asistenta sociala, are responsabilitatea creării, menţinerii si dezvoltării serviciilor medicale, a serviciilor sociale cu caracter primar si a serviciilor sociale specializate în funcţie de nevoile sociale locale identificate, cu scopul prioritar de susţinere a functionalităţii sociale a persoanei în mediul propriu de viaţa, familial si comunitar, precum si aceea de a intreprinde masuri ce au ca scop mentinerea, refacerea sau dezvoltarea capacitatilor interioare pentru depasirea unei nevoi sociale.

 

 1. Serviciul Asistenta Sociala

In perioada ianuarie – decembrie 2015, Serviciul Asistenta Sociala si-a desfasurat activitatea in conformitate cu atributiile prevazute de normele legale in vigoare :

 

 1. Protectia copilului – prevenirea separarii de familia sa, promovarea si respectarea drepturilor copilului :
  • Identificarea si evaluarea situatiilor care au impus acordarea de servicii si prestatii pentru prevenirea si depasirea situatiilor de risc social, conform Legii nr. 272/2004:
   • evaluarea socio-familiala a copiilor si familiilor acestora aflati in situatie de risc sau reevaluarea celor cu masura de protectie speciala: au fost evaluate 373 familii si au fost realizate 373 anchete;
   • s-au realizat demersurile prevazute de lege in vederea inregistrarii nasterii copilului : au fost eliberate 15 certificate de nastere pentru copiii pana la 1 an si 6 certificate de nastere adulti;
   • au fost formulate actiuni in instanta pentru inregistrarea tardiva a nasterii: au fost inregistrati 2 copii;
   • monitorizarea evolutiei dezvoltarii copilului si modul in care parintii acestuia isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligatiile cu privire la copilul care a beneficiat de o masura de protectie speciala si a fost reintegrat in familia sa: au fost monitorizate 41 cazuri de reintegrare fiind implementate 41 planuri in vederea mentinerii legaturilor de familie dupa reintegrare;
   • elaborarea si implementarea planurilor de servicii in vederea prevenirii separarii copilului de familia sa:

 

Număr de copii aflaţi în situaţie de risc Număr de familii în care sunt îngrijiţi copii aflaţi în situaţie de risc Număr de  planuri de servicii elaborate si implementate Număr de copii referiţi DGASPC
Centre de zi Centre de consiliere si sprijin pt parinti („Casa Soarelui”) Altele (prevenire separare)
137 121 60 3    74 0

 

 • Evaluarea si consilierea psihologica a copiilor si familiilor acestora:
 • au fost evaluati 17 copii, 10 familii, s-au realizat 27 fise de consiliere individuala ;
 • au fost elaborate si implementate 7 planuri de interventie specific educational si s-au realizat 18 fise psihologice initiale, 5 note telefonice;
 • s-au derulat programe de terapie ocupationala cu rol informativ-educativ pentru beneficiarii serviciului;
 • au fost solutionate adrese emise de urmatoarelor institutii :

 

 

LUNA

Spitalul Judetean de Urgenta DGASPC minori DGASPC lehuze DGASPC cuplu adulti-copii Politia Mun TGV Unitate invatamant
Ianuarie 2minori/3 lehuze/1 cuplu mama-fiu  

7

 

3

 

16

 

3

 

3

Februarie 9 lehuze/3 minori 6 2 12 1 1
Martie 14 lehuze/3 minori 10 2 18 3 2
Aprilie 1 lehuza/2 minori 4 5 5 1 1
Mai 4 lehuze/4 minori 7 2 5 1 0
Iunie 2 minori/1 lehuza 8 0 5 1 0
Iulie 2 lehuze/3 minori 13 2 10 0 0
August 2 lehuze 10 1 3 0 0
Septembrie 2 lehuze 8 2 3 2 0
Octombrie 1 minor 5 1 6 0 3
Noiembrie 2 lehuze/6 minori 7 0 8 1 0
Decembrie 2 minori/3 lehuze 5 3 9 0 4

 

 • Monitorizarea copiilor ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate, conform Ordinului nr. 219/2006 si a Legii nr.272/2004, republicata:
  • evaluarea initiala a copiilor ai carui parinti sunt plecati la munca in strainatate: au fost realizate 181 rapoarte de evaluare initiala;
  • monitorizarea copiilor ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate: au fost monitorizati 181 copii din care 139 copii cu ambii parinti plecati la munca in strainatate si 42 copii cu un parinte unic sustinator al familiei monoparentale plecat la munca in strainatate;
 • Realizarea evaluarii socio-familiale a copiilor in vederea acordarii ajutorului financiar prin programul „Bani de Liceu”: au fost realizate 15 anchete sociale in perioada septembrie – octombrie 2015;
 • Realizarea evaluarii socio-familiale a copiilor in vederea acordarii de rechizite scolare: au fost realizate 54 anchete sociale in perioada septembrie-octombrie 2015
 • Realizarea evaluarii socio-familiale a copiilor in vederea achizitionarii de calculatoare: 22 anchete sociale;
 • Realizarea evaluarii socio-familiale a copiilor in vederea acordarii de burse scolare: 5 anchete sociale;

 

 1. Protectia adultului aflat in dificultate:
  • Interventia punctuala in solutionarea in regim urgenta a situatiilor adultilor aflati in dificultate: au fost instrumentate 22 dosare in vederea beneficierii de servicii sociale si institutionalizare;
  • Au fost solutionate un numar de 22 de cereri, respectiv sesizari – persoane fizice ;
  • Au fost solutionate un numar de 25 de adrese emise de Sectia Psihiatrie Acuti ;

 

 

 • Protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap:
  • Evaluarea si reevaluarea sociala a persoanelor in vederea incadrarii in grad de handicap  – au fost efectuate 1378 anchete sociale, dupa cum urmeaza :

Adulti : 1151 anchete

ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec
80 93 98 79 112 106 69 69  120  147  113 65

Copii : 227 anchete

ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct nov dec
22 19 19  17 13 19 15  16 25  31  21  10

 

 • Evaluarea sociala a persoanelor cu handicap in vederea institutionalizarii in centre specializate: au fost efectuate 22 anchete sociale;
 • Reevaluarea sociala efectuata in vederea modului in care persoanei incadrate in grad de handicap ii sunt respectate drepturile si planul individual de recuperare de catre familie-721 evaluarii ;
 • Anchete sociale efectuate in vederea scutirii platii rovinietei – 99;
 • Evaluari sociale in vederea acordarii unui ajutor din partea Filialei Crucea Rosie – Targoviste – 28;
 • Anchete sociale efectuate in vederea evaluarii incapacitatii in munca – 28;
 • Anchete sociale efectuate in vederea scutirii taxelor de habitat – 28 anchete ;
 • Anchete sociale efectuate in vederea scutirii de la plata impozitului – 42 anchete;
 • Evaluarea si reevaluarea sociala a persoanelor in vederea angajarii in functia de asistent personal – dupa cum urmeaza:

 

Dinamica angajarii asistentilor personali:

ANGAJATI
IAN FEB MART APR MAI IUN IUL AUG SEPT OCT NOV
ADULTI 118 130 137 139 142 152 157 156 157 158 160
MINORI 53 57 61 61 60 59 59 59 61 61 63
TOTAL 171 187 198 200 202 211 216 215 218 219 223

 

Informatii privind modul in care se asigura inlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihna:

Conform art. 37 alin.2 si 3 din legea nr. 448-2006, republicată – „(2)Pe perioada concediului de odihnă, angajatorul are obligatia de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal, inclusiv în cazul în care asistentul personal este rudă până la gradul al IV-lea inclusiv a acesteia. (3) În situatia în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acordă o indemnizatie echivalentă cu salariul net al asistentului personal sau găzduirea într-un centru de tip respiro.

In cursul anului 2015, pana la data de 1 decembrie, asistentii personali au efectuat concediul de odihna, iar in aceasta perioada, persoanele cu handicap grav sau reprezentantii legali ai acestora au beneficiat de indemnizatia de insotitor acordata conform legii.

 

            Informatii privind numarul de asistenti personali instruiti:

 

În conformitate cu prevederile articolului 38 litera a) din Legea nr. 448/2006, republicată, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, asistentii personali au obligatia să participe o dată la 2 ani la o instruire organizată de angajator.

Până la realizarea efectivă a sesiunii de formare, Directia de Asistenta Sociala a utilizat o metodă de instruire pe teren a asistentilor personali, cu ocazia monitorizarii activitatii acestora,  urmărind cunoasterea de către asistentul personal a drepturilor persoanelor cu handicap pe care le au în îngrijire, pentru a le sustine pe acestea în promovarea intereselor proprii.

Directia de Asistenta Sociala Targoviste va organiza o sesiune de instruire a asistentilor personali in primul trimestru al anului 2016.

 

                        Numarul de controale efectuate si problemele sesizate:

 

Verificările efectuate de către asistentii sociali din cadrul Directiei de Asistenta Sociala au vizat următoarele aspecte: modul în care sunt îndeplinite obligatiile contractuale ale asistentului personal, evaluarea socială atât a asistentului personal cât si a persoanei cu handicap grav, în vederea identificării nevoilor principale ale persoanei cu handicap legate de starea sa psiho-socială, problemelor cu care se confruntă asistentii personali în desfăsurarea concretă a activitătii lor, satisfactia bolnavilor (acolo unde a fost cazul) vizavi de serviciile oferite de asistentul personal privind îngrijirea si supravegherea acordată, cunoasterea indicatiilor mentionate în planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav.

În cursul anului 2015 s-au realizat vizite la domiciliu, finalizate cu 387 controale ale activitătii asistentilor personali. În urma vizitelor efectuate la domiciliul persoanelor cu handicap, nu au fost sesizate probleme deosebite. Principalul aspect negativ a fost necunoasterea de către unii asistenti personali a indicatiilor mentionate în planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav. Astfel asistentii personali au fost invitati să se prezinte la sediul Directiei de Asistenta Sociala pentru a-si completa dosarele cu o copie a acestui act, iar asistentii sociali ai compartimentului de specialitate au discutat cu fiecare persoană în parte despre ce înseamnă efectiv acest instrument de lucru.

 

 1. Protectia si promovarea drepturilor persoanelor varstnice:
  • Acordarea de servicii sociale de ingrijire la domiciliu in baza Legii 17/ 2000, republicata, pentru un numar mediu de 73 persoane varstnice prin 24 ingrijitori:

 

Luna Anchete sociale Cereri Fise

Monitorizare

Dosare noi Plan interventie Fise Socio-Medicale Retrageri/

Inchideri

Decese Chestionare Nr. Beneficiari
Ianuarie 3 3 3 2 3 3 4 3 3 71
Februarie 3 3 3 1 3 3 4 1 3 71
Martie 5 5 5 4 5 5 1 0 5 72
Aprilie 3 3 3 1 3 3 1 0 3 72
Mai 3 3 3 0 3 3 1 1 3 74
Iunie 2 2 2 0 2 2 1 1 2 75
Iulie 3 3 3 0 3 3 3 3 3 66
August 4 4 4 2 4 4 0 0 4 68
Septembrie 5 5 5 3 5 5 0 0 5 69
Octombrie 5 5 5 2 5 5 0 0 5 72
Noiembrie 3 3 5 0 3 3 0 0 3 73
Decembrie 13 13 13 13 13 13 2 0 13 92

 

 1. Asistenta medicala comunitara :

 

 • Realizarea evaluarii initiale a familiei- 39 evaluari;
 • Realizarea fiselor de monitorizare- 39 fise;
 • Catagrafierea unui numar de 39 lehuze aflate in risc social;
 • Catagrafierea unui numar de 39 gravide;
 • Catagrafierea unui numar de 39 nou-nascuti;
 • Identificarea unui numar de 39 de copii supusi riscului de a fi parasiti in maternitate. Participarea la elaborarea si implementarea unui numar de 39 de planuri de servicii in vederea prevenirii separarii copilului de familia naturala;
 • Sprijinirea unui numar de 25 persoane in vederea obtinerii cartilor de identitate;
 • Inregistrarea tardiva a unui numar de 2

 

 1. Gestionarea dosarelor asistatilor prin Cantina de Ajutor Social:
 • Instrumentarea dosarelor de asistare prin Cantina de Ajutor Social:
  1. instrumentarea unui numar de 331 dosare de asistare prin cantina dupa cum urmeaza: 215 dosare asistare hrana la forma fara plata, 1 dosare asistare hrana forma cu plata, 14 dosare pachet alimente forma cu plata,  88 dosare pachet alimente forma fara plata;
  2. 13 dosare pentru scutire forma cu plata;
  3. 25 dosare incetate;
 • Evaluarea si reevaluarea situatiei socio-familiala a titulatilor de dosar – 920.

 

VII. Inregistrare si verificare dosare subventie gaze – 1653

 

Propuneri pentru anul viitor:

 • Identificarea si evaluarea situatiilor care au impus acordarea de servicii si prestatii pentru prevenirea si depasirea situtiilor de risc social, conform Legii nr. 272/2004;
 • Evaluarea si consilierea psihologica a copiilor si familiilor acestora;
 • Monitorizarea copiilor ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate, conform Ordinului nr. 219/2006, Legii nr.272/2004, republicata si Hotararea nr. 691/19.08.2015;
 • Interventia punctuala in solutionarea in regim de urgenta a situatiilor adultilor aflati in dificultate;
 • Evaluarea si reevaluarea sociala a persoanelor in vederea incadrarii in grad de handicap;
 • Acordarea de servicii de ingrijire la domiciliu in baza Legii nr. 17/2000 republicata;
 • Acordarea asistentei medicale comunitara;
 • Gestionarea dosarelor asistatilor prin Cantina de Ajutor Social;
 • Acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei pe perioada sezonului rece.

 

 

 1. SERVICIUL PRESTATII SOCIALE:

 

 1. Dosare conform Legii 416/2001 privind acordarea venitului minim garantat:

 

 • 450 dosare monitorizate (verificare, intocmire dispozitii de acordare/incetare/suspendare/modificare/repunere drept, intocmire comunicari);
 • 135 dosare noi primite;
 • intocmire si inaintare AJPIS D-ta borderouri lunar, cu privire la acordare/suspendare/modificare/incetare/repunere drepturi;
 • intocmire si inaintare AJPIS D-ta borderou lunar, cu privire la orele de munca efectuate in interesul comunitatii;
 • intocmire si inaintare Directiei Salubritate borderou lunar, cu privire la persoanele si orele de munca ce trebuie efectuate in interesul comunitatii;

 

 1. Intocmire anchete sociale in vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la ajutor social:

 

 • 1350 anchete.

 

 1. Dosare conform Legii 448/2006 privind acordarea indemnizatiei de handicap:

 

 • 710 dosare monitorizate (verificare, intocmire referat acordare/incetare, intocmire pontaj lunar);
 • 245 dosare noi primite.

 

 

 1. Redactare dispozitii in vederea acordarii ajutorului de urgenta conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat si HCL nr. 279/16.07.2008 :

 

 • 260 dispozitii.

 

 1. Redactare dispozitii in vederea acordarii de prestatii financiare exceptionale, conform Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si HCL nr. 280/16.07.2008 :

 

 • 47 dispozitii.

 

 1. Intocmire anchete sociale in vederea acordarii de ajutoare de urgenta si prestatii financiare exceptionale :

 

 • 350

 

 1. Dosare conform legii nr. 277/2010 prind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei:

 

 • 470 dosare monitorizate (verificare, intocmire dispozitii de acordare/incetare/suspendare/modificare/repunere drept, intocmire comunicari);
 • 284 dosare noi primite;
 • intocmire si inaintare AJPIS D-ta borderouri lunar, cu privire la acordare/suspendare/modificare/incetare/repunere drepturi;

 

 1. Intocmire anchete sociale in vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei:

 

 • 950 anchete.

 

 1. Dosare privind acordarea alocatiei de stat conform OUG nr. 111/2010 si Legii nr. 61/1993:

 

 • 703 dosare;
 • Verificare/intocmire si inaintare AJPIS D-ta borderouri saptamanal.

 

 

 1. Dosare conform OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor/ stimulentul de insertie:

 

 • 653 dosare primite;
 • Verificare, intocmire si inaintare borderou saptamanal AJPIS D-ta;

 

 

 1. Cereri pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau petrolieri conform OUG nr. 70/2011:

 

 • 75 cereri primite;
 • Verificare, intocmire si inaintare AJPIS D-ta lunar borderou/raport statistic; intocmire lunar stat plata.

 

 

 1. Intocmire anchete sociale in vederea verificarii veridicitatii datelor inscrise in declaratiile pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia de catre beneficiarii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie electrica conform OUG nr. 70/2011:

 

 • 100 anchete.

 

 1. Intocmire anchete sociale in vederea scutirii/reducerii taxei de habitat:

 

 • 60 anchete.

 

      

 1. COMPARTIMENTUL JURIDIC

 

 • In anul 2015, compartimentul Juridic si-a desfasurat activitatea in conformitate cu atributiile prevazute de normele legale in vigoare, dupa cum urmeaza:
 • -realizarea unui numar de 2664 decizii ale directorului Directiei de Asistenta Sociala, in legatura cu activitatea desfasurata in cadrul institutiei;
 • -redactarea unui numar de 137 dispozitii ale primarului privind aprobarea planului de servicii pentru minori;
 • -vizarea de legalitate a unui numar de 45 de contracte de prestari servicii, contracte de furnizare de produse, contracte de lucrari, in care Directia de Asistenta Sociala este parte;
 • -redactarea unui numar de 15 de protocoale de colaborare cu parteneri sociali, respectiv scoli, gradinite, de pe raza municipiului Targoviste, inspectorat scolar, politie, ONG-uri;
 • -redactarea unui numar de 8 actiuni de inregistrare tardiva nastere, 35 actiuni de delegare temporara a autoritatii parintesti, 3540 de actiuni de curatela si 50 de actiuni de punere sub interdictie, pentru persoane care beneficiaza de serviciile asistentei sociale;
 • -redactarea a 3 plangeri penale catre Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviste, in legatura cu actiuni sau inactiuni ale persoanelor care beneficiaza de prestatii sociale in cadrul Directiei de Asistenta Sociala;
 • -redactarea unui numar de 15 raspunsuri la cereri adresate Directiei de Asistenta Sociala in legatura cu reglementari legislative ale asistentei sociale;
 • -consiliere juridica pentru persoane defavorizate social, persoane varstnice, persoane fara adapost, persoane cu handicap, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • -redactare acte necesare instanta si reprezentare in dosarele aflate pe rolul instantelor, in care Directia de Asistenta Sociala este parte.

 

 1. SERVICIUL CRESE 

În îndeplinirea scopului lor, creşele acorda servicii  sociale specializate tip cresa copiilor cu varsta anteprescolara conform Legii nr. 90/2014 pentru modificarea Legii nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor. Contributia de hrana calculate conform HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara a fost aprobata prin HCL nr. 236/30.09.2014.

Nr. total de copii ce au frecventat cresa pe parcursul anului 2015 – 566

S-a asigurat un program de educatie timpurie adecvat varstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare si particularitatilor copiilor cu varsta anteprescolara.

 • S-a asigurat supravegherea starii de sanatate, igiena copiilor si acordarea primului ajutor si ingrijirile medicale necesare in caz de inbolnavire, pana in momentul preluarii copilului de sustinatorul legal sau al internarii intr-o unitate medicala, dupa caz. Triajul epidemiologic a fost facut zilnic, fiecare copil are o fisa medicala, masuratori somatometrice si examene de bilant la fiecare 3 luni. S-a asigurat medicatia de urgenta.
 • S-a asigurat nutritia copiilor cu respectarea normelor legale in viguare. Prepararea hranei s-a realizat la nivelul cresei, zilnic au fost calculate nutrientii alimentari: proteine, glucide, lipide si calorii.
 • S-a colaborat cu familiile copiilor care frecventeaza cresa si s-a realizat un parteneriat activ cu parintii/reprezentanti legali in respectarea interesului copilului. Contribuie la depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai si sesizeaza institutile abilitate in acest sens.
 • S-a urmarit evolutia somatopsihica a copilului in raport cu varsta acestuia si colectivitate. Fiecare copil prezinta un dosar care contine: ancheta sociala, fise de deschidere, fisa de evaluare initiala, plan individualizat de interventie, dispozitie de acordare a serviciilor, contract, fisa psihologica, fisa de monitorizare, fisa saptamanala de educatie.
 • S-a asigurat cantitatile necesare de detergenti, dezinfectanti, rechizite si material didactice;

Pentru acordarea asistentei sociale au fost intocmite urmatoarele tipizate:

 • Anchete sociale – 514
 • Fise deschidere caz – 534
 • Fise inchidere caz – 285
 • Contracte de acordare de servicii – 468
 • Planuri individualizate caz – 421

Pentru acordarea serviciilor de educatie anteprescolara au fost intocmite:

 • Fise educatie timpurie – 4508

Pentru acoradarea serviciilor psihologice au fost intocmite:

 • Fise psihologice – 633

Pentru acordarea serviciilor de asistenta medicala  au fost intocmite:

 • Fise medicale – 502
 • Masuratori somato-metrice – 939
 • Triajul epidemiologic s-a facut zilnic pentru copii prezenti.
 • Urmarire epidemiologica in focar – varicela – 113
 • Scarlatina – 1
 • Exudate faringiene recoltate in cresa – 36
 • Boala diareica acuta – 0
 • Coproculturi recoltate – 0
 • Herpangina – 2

In luna August 2015 la nivelul creselor s-au facut lucrari de igienizare, revizii si reparatii instalatii electrice si sanitare, alte lucrari necesare bunei desfasurari a activitatii in cresa.

PROPUNERI DE IMBUNATATIRE A ACTIVITATII:

 • Modernizarea locurilor de joaca.
 • Monitorizare video a activitatii in crese.

 

 1. CENTRUL SOCIAL DE URGENTA PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST „SPERANTA”

In perioada ianuarie – decembrie 2015, Centrul Social ,,Speranta” si-a desfasurat activitatea in conformitate cu atributiile prevazute de normele legale in vigoare: Ordonanţa nr. 68/2003 privind serviciile sociale, Legea 292/2011; legea 197/2012;

Activitatea in centru se desfasoara in program permanent, asigurandu-se conditiile de supraveghere si consiliere a beneficiarilor.

Beneficiarii serviciilor oferite de centru sunt persoane fara adapost (persoane adulte sau familii cu / fara copii), tineri proveniti din institutii de ocrotire, persoane care si-au pierdut locuinta din diverse motive, nu au resursele materiale necesare asigurarii alteia si nici nu beneficiaza de alte servicii sociale care acorda gazduire, victime ale violentei domestice, familii monoparentale lipsite de suport material si/sau afectiv, care necesita adapost de urgenta pana la solutionarea situatiei sociale.

 

In anul 2015 s-a inregistrat un nr. mediu de 34 de asistati pe zi. In total au beneficiat de serviciile centrului 407 de persoane.

 

Serviciile oferite beneficiarilor in cadrul acestui centru sunt urmatoarele:

 • Consiliere si orientare profesionala pentru persoane adulte marginalizate social, intocmirea dosarelor de luare in evidenta AJOFM, au fost evaluati 103  beneficiari din care 7 au obtinut un loc de munca;
 • Monitorizarea si acordarea de servicii privind prevenirea si limitarea unor situatii de dificultate si vulnerabilitate sociala ale persoanelor adulte, servicii de consiliere sociala si suport – 73 beneficiari;
 • Mediere pe piata muncii, avandu-se in vedere oferta de pe piata, calificarea persoanelor asistate – monitorizarea angajatilor prin stabilirea unei legaturi permanente cu angajatorul – 7 beneficiari.
 • Armonizarea relatiilor asistatilor cu colegii si personalul, care ii deserveste nevoile de integrare sociala;

Deasemenea s-au intocmit  chestionare  de evaluare a gradului de satisfactie a beneficiarilor fata de  personalul care ii deserveste, chestionare care au aratat ca mai mult de 95% dintre  asistati sunt multumiti de serviciile acordate.

 • Sprijinirea beneficiarilor in demersurile premergatoare ce vizeaza activitati legate de institutiile statului, cat si private, punand la dispozitia acestora periodic, materiale informative;

Toti beneficiarii centrului au fost indrumati si sprijiniti punandu-le la dispozitie periodic materiale informative care sa-i ajute in rezolvarea problemelor si avand ca scop reconsiderarea realitatii in care ei traiesc.

 • Realizarea demersurilor pentru obtinerea unei locuinte – 0 asistati, accesarea unor cursuri de calificare si  recalificare pentru 18 beneficiari.

Din primele luni ale anului 2015 am incercat sa indrumam beneficiarii catre alte activitati profesionale, prin recalificarea in domenii de interes care le-ar asigura un viitor pe termen lung si obtinerea unei locuinte. 18 de beneficiari au optat pentru recalificare si au fost depuse 0  dosare pentru obtinerea unei locuinte;

 • S-au intocmit si obtinut actele de identitate pentru 14 beneficiari care din diferite motive nu le mai detineau;
 • Primirea si gazduirea temporara: in cadrul acestor centre se asigura servicii speciale tip suport, precum: ingrijire medicala, cazare, asistenta psihologica, consultanta juridica, consultanta ocupationala pe o perioada determinata.

 

 • Consiliere sociala – asistentul social va avea o atitudine de creditare a persoanei fara adapost, isi va manifesta increderea in capacitatea si resursele persoanei asistate, va avea o atitudine empatica, va stabili prioritati si va oferi alternative in ceea ce poate face persoana fara adapost in cazul in care va trebui sa ia decizii majore pentru viitorul sau, va respecta decizia persoanei consiliate si va solicita acordul acesteia in acordarea asistentei.

 

 • Asistenta medicala – una dintre consecintele pierderii adapostului este aceea ca afecteaza sanatatea persoanei respective pe termen scurt sau lung. Acesta este motivul pentru care furnizorii de servicii medicale joaca un rol determinant in combaterea excluziunii persoanei fara adapost.

In vederea acordarii asistentei medicale pentru asistati se va incheia un protocol de colaborare cu Centrul Social SF.Maria, centru social care apartine DAS, unde in randul personalului de specialitate se regaseste si un medic angajat care va asigura astfel asistenta medicala si pentru beneficiarii centrului de urgenta nou infiintat.

 

 • Consilierea juridica – in cadrul consilierii juridice, beneficiarii vor primi informatii cu privire la: drepturile de care pot beneficia, modul in care-si pot exercita drepturile, procedurile juridice aplicabile. Consilierul juridic ofera ajutor in elaborarea unor documente si orientarea catre institutiile competente. Scopul consilierii juridice il reprezinta asigurarea securitatii prin respectarea prevederilor legale si a drepturilor fiecarei persoane. Menirea consilierului juridic este sa ajute persoana fara adapost sa inteleaga drepturile pe care le are si sa-i explice acesteia modul concret in care o va afecta fiecare decizie si efectele juridice ce decurg din actiunile sale.

 

 • Consilierea psihologica – consilierea psihologica implica empatie si respect fata de persoana consiliata. Psihologul nu ofera sfaturi, ci trebuie sa stimuleze persoana sa gaseasca cele mai multe raspunsuri la problemele sale. In consiliere trebuie respectat dreptul persoanei consiliate la autodeterminare si sa ajute persoana consiliata sa-si dezvolte capacitatea de a-si rezolva problemele. Consilierea psihologica se bazeaza pe abilitati de comunicare si relationare si reprezinta un aspect important al promovorii sanatatii psihice si morale. Exista anumite strategii de ascultare a persoanelor ce urmeaza a fi consiliate: se asigura un spatiu adecvat, securizant, persoana respectiva este tratata ca o individualitate, iar consilierul va da atentie tonului vocii, expresiei faciale, modului in a-si alege cuvintele.

 

 • Consiliere cu familia– de acest lucru se vor ocupa functionarii DAS (asistenti sociali, psihologi, psihopedagogi, asistenti comunitari, mediatori sanitari, dupa caz) care vor incerca sa realizeze mijloace de comunicare cu familia in vederea apropierii de acestia, a reintegrarii in familie.

 

 • Programe antialcoolism.

Se va incerca incadrarea acelor beneficiari care se confrunta cu aceasta problema (dependenta de alcool) in programe de grup, de dezalcoolizare.

 

 

 

 1. CENTRUL SOCIAL INTEGRAT “SF. MARIA”

Centrul Social Integrat ,,Sf.Maria” este o unitate de asistenta sociala care acorda servicii sociale specializate (adapost, hrana), consiliere socială, medicala, psihologica si juridica, pentru urmatoarele categorii sociale: tineri proveniti din institutiile de ocrotire, persoane aflate in situatii de vulnerabilitate sociala si  persoane varstnice.

Serviciile sociale, medicale, psihologice si juridice sunt  asigurate de personal specializat.

Beneficiarii de servicii sociale sunt persoane care au domiciliul/rezidenta pe raza Municipiului Târgovişte, indiferent de vârstă, sex, naţionalitate, religie şi îndeplinesc următoarele condiţii:

 • persoane adulte fără adăpost;
 • persoane adulte cu probleme sociale deosebite;
 • tineri proveniti din institutiile de ocrotire cu probleme sociale;
 • persoane vârstnice care nu pot fi primite în instituţiile specializate din lipsă de locuri;

 

Modalitatea de selectare a beneficiarilor:

– pentru adăpost temporar de urgenta selectarea beneficiarilor se face prin Direcţia de Asistenţă Socială la cererea beneficiarilor;

– pentru consiliere medicală, juridică şi psihologică: prin adresare directă la nivelul cabinetelor de specialitate din cadrul centrului/cu acordul Directorului executiv al DAS.

Centrul Social Integrat ,,Sf. Maria”  are o capacitate de 34 de locuri, numarul total de beneficiari in 2015 a fost de 359 (nr. mediu 33 beneficiari/luna).

În prezent la nivelul centrului sunt: 29 de beneficiari.

 

În decursul anului 2015 au fost asigurate  urmatoarele servicii :

 

1.Servicii sociale – realizate de către asistentii sociali:

 • la nivelul centrului:

– intocmitera dosarelor de primire-rezidenţă în centru;

– înscrierea copiilor beneficiarilor de servicii sociale în unitati de invatamant (grădiniţă/şcoală) si insotirea acestora la scoala/gradinita;

– păstrarea  unui  contact permanent cu reprezentanţii unităţilor de învăţământ (învatător, psiholog, educator, etc.) privind situatia scolara a beneficiarilor si ajutor la efectuarea temelor;

– la începutul anului a fost stabilit un program de activităţi  educativ-recreative pentru beneficiarii centrului, care a fost îndeplinit în totalitate. Acest program a constat în sărbătorirea zilelor de naştere a tuturor beneficiarilor, efectuarea de vizite la monumente istorice, muzee, participarea la spectacole realizate de municipalitate, etc.

 • în afara centrului:

În afara centrului s-au desfăsurat activităt de consiliere si suport la domiciliu pentru persoanele vârstnice care au constat în:

– consiliere în vederea prevenirii marginalizării sociale şi  reintegrare socială;

– deplasare pentru plata facturilor si ridicarea  reţetelor de la medicul specialist /familie;

–  acordarea ajutorului pentru prepararea hranei;

– însoţirea beneficiarilor la plimbare, în vizite, pentru rezolvarea unor probleme administrative (la piată, supermarket, Casa de ajutor reciproc ,,Omenia”, CJAS, CEPH, Electrica, Distrigaz etc) si pentru control la medicul specialist;

– menaj usor (aspirat, sters praful, spălat geamuri, spălat vase, schimbat lenjerie);

– anuntarea membrilor familiei si a asistentului medical despre aparitia primelor semne de boală.

In decursul anului 2015 s-au efectuat:

164 anchete sociale pentru subventie;

–   15 anchete sociale pentru beneficiarii de servicii sociale;

534 rapoarte de consiliere socială;

–   66 de referate sociale.

 

2.-Serviciile  medicale au constat în:

– consiliere si asistenta  medicală  pentru beneficiarii rezidenti in centru, beneficiarii de servicii sociale si suport  la domiciliu si a unor persoane din afara centrului (in cazuri de urgenta/conditii meteo nefavorabile);

– insotirea beneficiarilor la consultatii de specialitate;

– intocmirea actelor necesare si depunerea dosarele la C.E.P.H pentru revizuirea / obtinerea certificatelor de incadrare in grad de handicap;

– administrarea tratamentului injectabil / perfuzabil si medicamentos pentru  beneficiarii din  centru si beneficiarii de servicii sociale la domiciliu;

– distribuirea laptelui praf pentru copiii  cu varsta cuprinsa intre 0 – 1 an, din Municipiul Târgoviste.

Nr. total de consilieri medicale efectuate în 2015 a fost de: 1047

– pentru beneficiarii de servicii sociale: 1007;

– pentru beneficiarii de servicii sociale si suport la domiciliu: 13;

– pentru persone din afara centrului: 27.

 

3.-Serviciile de consiliere si consultantă juridică au constat în:

– informarea beneficiarilor cu privire la drepturile  de care beneficiază;

– consilierea persoanelor defavorizate cu  privire la formularea unor petiţii adresate instituţiilor publice/soluţionarea unor probleme/situaţii în legătură cu respectarea/nerespectarea drepturilor cetăţeneşti;

– s-a asigurat informarea beneficiarilor despre Hotărârile Consiliului Local şi Deciziile Primarului;

– s-au efectuat  consilieri  în vederea prezentării la interviuri de selecţie, întocmirea unui CV;

– au fost  îndrumati  şi sprijiniti beneficiarii în căutarea unui loc de muncă/ inscrierea la cursuri de calificare sau reconversie profesională.

In decursul anului au fost incadrati in munca un nr. de 3 beneficiari si au fost inscrisi la cursuri de formare profesionala  în meseriile de agent curatenie, ingrijitor copil, decorator- floral si agent deratizare un numar de 12  beneficiari.

– în parteneriat cu Politia Municipiului si Centrul pentru prevenirea criminalitatii s-au efectuat activităti instructiv-educative cu beneficiarii pentru care au fost intocmite procese-verbale de activitate;

– au fost depuse 2 plangeri penale  pentru infractiunea prevazuta si pedepsită la art.180 C. pen. si  art.209 C.pen;

Numărul  total de consilieri juridice în anul 2015 a fost de: 165

-117 consilieri sociale pentru beneficiarii din centru;

–  48 consilieri sociale pentru beneficiarii de servicii sociale si suport la domiciliu.

 

 1. -Serviciile de consiliere si consultantă psihologică:

În anul 2015, serviciul  psihologic a realizat următoarele servicii:

– evaluarea si consilierea psihologica a beneficiarilor;

– vizite şi consiliere psihologica la domiciliu conform solicitarilor beneficiarilor;

Nr. total de consilieri psihologice in  2015 a fost de: 503;

– pentru beneficiarii de servicii sociale: 495;

– pentru beneficiarii de servicii sociale si suport la domiciliu: 8.

 

 

 1. Centrul Social pentru persoane varstnice ‚’’ Sf. Elena ’’

 

 Centrul Social pentru persoane varstnice ’’ Sf. Elena ’’ subordonat Directiei de Asistenta Sociala Targoviste este o institutie de asistenta sociala ce acorda gazduire, hrana, ingrijire medicala, petrecerea timpului liber, asistenta sociala persoanelor varstnice de pe raza municipiului Targoviste. Beneficiarii acestui centru sunt persoane varstnice semidependente sau nedependente, indiferent de sex, nationalitate, religie. Legislatia aplicabila centrului este Legea nr. 292/2011 privind Asistenta sociala, Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, actualizata si Legea nr. 17/2000, lege privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata in 2007. Contributia lunara de intretinere pentru anul 2016 a fost aprobata prin HCL. nr. 319 din 18/12/2015

Permanenta serviciilor socio medicale in centru este asigurata de personal calificat (  asistent medical, paznic, infirmier  asistent social si psiholog), asigurandu-se conditiile de supraveghere, consiliere si ingrijire a beneficiarilor.

Pe parcursul anului 2015 personalul centrului a asigurat servicii de consiliere sociala , psihologica si suport, pentru un numar mediu de 22 de persoane constand in servicii suport dupa cum urmeaza:

 • consultatii medicale;
 • vaccinari antigripale;
 • plata facturilor;
 • ajutor la efectuarea cumparaturilor;
 • activitati de ingrijire corporala;
 • ajutor la prepararea hranei;
 • insotirea beneficiarilor la plimbare, in vizite, pentru control medical;
 • comunicare (conversatie, lectura);
 • supravegherea starii de sanatate si anuntarea membrilor familiei despre aparitia primelor semne de boala;

–    consiliere psihologica:

 

Capacitatea centrului este de 15 locuri, iar in medie, in anul 2015, a fost de 15 beneficiari, rezidenti in centru pentru care au fost asigurate urmatoarele servicii:

 • adapost;
 • hrana (3 mese pe zi);
 • consiliere si asistenta medicala;
 • consiliere si asistenta sociala si psihologica;
 • activitati de recreere si petrecere a timpului liber in cadrul clubului de zi
 • vaccinari antigripale;

–    cu ocazia sarbatorilor religioase (Paste, Craciun) au avut loc activitati  cultural – artistice sustinute de elevii scolilor si gradinitelor cu care avem protocoale de colaborare: gradinita nr. 17, gradinita 7, gradinita16, scoala Coresi,scoala generala Paul Banica ,scoala din localitatea Bratesti ,  Liceul I.H. Radulescu, Colegiul Economic I. Ghica, Fundatia Inima Deschisa pentru  Romania ; Gradinita Raza de Soare, scoala generala Matei Basarab, C.S.M. Targoviste;

–    cu ocazia sarbatorilor religioase(Paste, Craciun),beneficiarii Centrului au participat la slujbele religioase;

S-au intocmit 74 de anchete sociale privind verificarea veridicitatii datelor trecute in cererea si declaratia pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia de catre beneficiarii de ajutor de incalzire cu energie electrica conform O.U.G. nr. 70/2011 .

S-au distribuit ajutoare alimentare de la U.E. pentru aproximativ 9000  de persoane defavorizate.

In perioada de canicula in cadrul centrului a functionat un punct de prim ajutor constand in consultatii medicale si distribuirea de apa rece.

 

 1. CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITATI:

 

Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi este o unitate publică de asistenţă socială ce prestează servicii sociale gratuite. Centrul desfăşoară activităţi în sfera protecţiei copilului aflat în dificultate, urmărind ca finalitate, formarea şi dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, menite să facă posibilă trecerea de la semi-dependenţă la independenţă personală.

Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi funcţionează  în acord cu Legea 292/2011, Legea  272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, art. 139 alin. 1; prevederile art. 12 din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, modificată şi completată, Ordin nr. 31/14.01.2015 privind aprobarea Instructiunilor privind completarea fiselor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separarii copilului de parintii sai, precum si pentru realizarea protectiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de parintii sai, şi se află în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Târgovişte.

Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi a fost preluat de către Direcţia de Asistenţă Socială în anul 2006 prin HCJ nr. 10 din 12.01.2006 şi HCL nr. 15 din 19.01.2006.

Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi şi-a continuat activitatea în baza protocolului de predare – primire oferind servicii de tip suport, socializare si petrecere a timpului liber.

Grupul ţintă al Centrului îl reprezintă copii/tinerii pentru care formarea şi dezvoltarea deprinderilor pentru viaţa independentă este foarte potrivită mai ales pentru acei adolescenţi care au fost lipsiţi de posibilităţile normale de a-şi însuşi pe durata copilăriei, deprinderile adecvate pentru viaţă, neputând folosi imitaţia maturilor (în absenţa modelului familial – familii aflate în dificultate, defavorizate material şi social cât şi copii crescuţi în instiţuţii).

Copii/tinerii beneficiari ai Centrului prezintă cerinţe educative speciale, fiind elevi ai Şcolii Speciale Târgovişte.

La data de 31.12.2015, există un număr de 101 beneficiari ai serviciilor oferite de Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi.

Copii sunt orientati catre Scoala Speciala Gimnaziala Targoviste de Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Dambovita dupa tipul de deficienta si gradul de deficienta, astfel, regasindu-se ca beneficiari ai serviciilor oferite de Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati:

 

 

Nr. Orientare scolara/ grad de handicap Numar copii
1. Grav 58
2. Accentuat 28
3. Mediu 4
5. Fara certificat de handicap dar cu orientare sc 11

 

 

ACTIVITATI DESFASURATE:

 

 • Dobândirea deprinderilor de viaţă zilnică pentru copii, prin servirea unei mese zilnic, de persoană, pranzul (un fel principal de mâncare şi supliment), in limita alocatiei de hrana prevazuta de reglementarile in vigoare;

 

Luna Numar  portii distribuite pe luna Nr. Zile lucratoare/luna Media copiilor

Care fregventeaza CDZ

Ian.2015 1307 20 65
Feb.2015 926 15 61
Martie2015 1356 22 62
Aprilie2015 969 16 60
Mai2015 1200 19 63
Iunie2015 791 13 60
Sept.2015 779 13 60
Oct2015 1439 22 65
Nov2015 1193 19 63
Dec2015 881 13 68
Total 10841 172 63
 • Conform procese verbale existente

 

 

 • Transportul copiilor se realizeaza zilnic, in concordanta cu structura anului scolar dupa cum urmeaza:

Traseul: Targoviste  –  Sotanga – Vulcana Pandele – Vulcana Pandele, Sat Toculesti – Vulcana Bai – Vulcana de Sus – Targoviste (numar copii: 11 – insotitor);

Traseul: Targoviste – Valea Voievozilor – Razvad – Gura Ocnitei –– Moreni – Iedera – Valea Lunga – Ghirdoveni – I. L. Cargiale – Targoviste (numar copii: 19 + insotitor);

Traseul: Targoviste – Habeni – Ratoaia – Finta – Gheboaia – Baleni – Comisani – Targoviste (numar copii: 12 + insotitor);

Traseul: Targoviste  – Doicesti (Complex)  – Pucioasa – Targoviste (numar copii: 17 + insotitor);

Traseul: Targoviste – Fieni – Dealu Mare – Moroieni – Targoviste (numar copii: 11 + insotitor);

Progranul de efectuare a transportului se  desfasoara dupa cum urmeaza: de luni pana vineri plecarea pe trasee:

 • ora 06.00 (tur – retur),
 • ora 16.50 (tur – retur).

Un numar de 16 copii din Municipiul Targoviste beneficiaza de masa, consiliere, socializare si petrecere a timpului liber.

Un numar 15 de copii care beneficiaza de masa si consiliere de specialaitate care au domiciliul in alte localitati din jud. Dambovita unde Centrul nu are traseu.

In perioada 01.01.2015 –  31.12.2015,  beneficiari ai Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi au participat la urmatoarele activitati:

 • Activităţi recreative desfăşurate de referenţi de la grupe, venite în completarea programului şcolar, vizând dezvoltarea deprinderilor sociale şi formarea deprinderilor pentru integrare profesională;
ü  Consilierea familiei şi a copilului / tânărului cu dizabilităţi;
 • Consilierea în situaţie de criză;

Consilierea de grup.

 • Invatarea unor jocuri pe calculator , sa stie sa lucreze intr-un program Word;
 • Jocuri lego , constructii, puzzle-uri;
 • Colorarea unor imagini prin combinarea culorilor;
 • Desenarea figurilor geometrice cunoscute de ei;
 • Dezvoltarea imaginatiei prin vizionarea unor desene animate si a unor filme pentru copii,
 • Supravegherea copiilor in pauzele scolare, in sala de mese si in sala de activitati;
 • Colaborare cu Scoala Speciala si cu parintii copiilor in vederea reinnoirii certificatelor de handicap ale beneficiarilor ;
 • Completarea fiselor individuale ale beneficiarilor ;
 • Formarea si dezvoltarea aptitudinilor de comunicare ;
 • Stimularea exprimarii libere a opiniei copilului;
 • Descoperirea si incurajarea exersarii aptitudinilor si abilitatilor de care dispun ;
 • Consiliere pentru rezolvarea problemelor de igiena personala si a problemelor individuale , educatie pentru sanatate ( obiceiuri alimentare sanatoase si nesanatoase );
 • Activitati educative si practice pentru consolidarea unor deprinderi de viata independenta ( violent si urmarile ei, de la agresivitate intre copii la agresivitate in societate );
 • Utilizarea calculatorului si a internetului ( jocuri pe calculator si jocuri online, navigare pe internet pentru dezvolarea imaginatiei si imbogatirea cunostintelor de cultura generala );
 • Teste de evaluare cu diferite teme:igiena personala,raporturile noastre cu lucrurile si fiintele,trasaturi fizice si morale, persoane cu nevoi speciale ;
 • Consiliere in vederea combaterii violentei in scoli ;
 • Consiliere pentru prevenirea dependentei de tutun , alcool;
 • Optimizarea relatiilor elev – elev;
 • Consilierea elevilor cu probleme de comportament;
 • Verbalizare – exersarea grupurilor de litere : “ce , ci , che , chi , ge , gi , ghe , ghi;
 • Consiliere in domeniul igienei personale;
 • Notiuni de educatie sexualA;
 • Colaborare cu parintii si Scoala Speciala in ceea ce priveste comportamentul copiilor atat in scoala cat si acasa ,precum si frecventa lor la orele de curs si la activitatile Centrului de zi.
 • Activitati educative de informare si orientare scolara si profesionala;
 • Au fost completate fisele de monitorizare ale copiilor de la grupa;
 • Teste de evaluare cu diferite teme;
 • Program ce a fost susţinut de beneficiarii Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi Târgovişte, cu ocazia zilei de „1 IUNIE – ZIUA COPILULUI”
 • Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Târgovişte, a pregătit prin personalul şi beneficiarii Centrului, o zi dedicată copiilor cu dizabilităţi cu ocazia serbării ZILEI INTERNAŢIONALE A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI.
 • Expozitie de felicitari si martisoare confectionate de beneficiarii Centrului pe platoul din fata Prefecturii din Targoviste cu ocazia zilei de 1Martie;
 • Semnificatia zilei de 8 martie – discutii ; cantece si poezii dedicate mamei

În cadrul şedinţelor de consiliere copiii / tinerii cu dizabilităţi ce beneficiază de asistenţă socială prin Centrul de zi, se urmareste dobândirea deprinderilor de viaţă independentă prin:

 • ameliorarea interacţiunilor disfuncţionale părinte-copil;
 • conştientizarea de către familie a nevoilor psihologice ale copilului;
 • rezolvarea problemelor de adaptare;
 • prevenirea şi rezolvarea tulburărilor afective şi comportamentale;
 • creşterea încrederii în sine şi acceptarea de sine;
 • exersarea şi perfecţionarea capacităţilor de exprimare verbală şi non-verbală a sentimentelor, trăirilor, opiniilor lor, diversificarea şi îmbunătăţirea metodelor de comunicare cu alti copii / tineri şi cu adulţii;
 • dezvoltarea capacităţilor de integrare socială, satisfacerea nevoilor de apartenenţă a copiilor şi adolescenţilor la grup.

S-au intocmit pentru beneficiarii Centrului de zi un numar de:

 • 101 de fise de evaluare initiala,
 • 101 contracte cu familia,
 • 101 programe personalizate de interventie;
 • 101 fise de monitorizare

 

Activităţile de educaţie fizică sau desfăşurat în sala de sport a Centrului de zi şi pe terenul de sport al Şcolii Gimnaziale Speciale Târgoviste, zilnic, pe întreaga perioada a anului şcolar, dar numai în afara orelor de curs din cadrul Scolii Gimaziale Speciale Târgovişte.

 

Activitati medicale desfasurate in perioada anului 2015

 • Obtinerea de date despre istoricul medical al elevilor.
 • Monitorizarea modificarilor starii de sanatate.
 • Consilierea copiilor si familiilor acestora cu privire la tratamentul prescris de medic si regimul alimentar.
 • Indrumarea catre personalul specializat in functie de problemele de sanatate ale fiecarui beneficiar.
 • Administrarea de tratament medicamentos in caz de stari febrile, cefalee, etc.
 • In colaborare cu cei de la Crucea Rosie filiala Dambovita am organizat o demonstratie de acordare a primului ajutor in caz de calamitati natural (cutremure, inundatii), epidemii, incendii si accidente la care au participat un numar de 25
 • Desfasurarea de activitati pe tema “ Educatie pentru sanatate”
 • Corpul uman ( componente si localizare, fise de lucru , rebus)
 • Organele interne si rolul lor
 • Notiuni de igiena corporala ( povesti: “ Maricica”,  “ Fetita cu fundite rosii”,  planse de colorat )
 • Cum putem preveni bolile?
 • Cum ne pastram sanatatea?

– Modalitati de transmitere a bolilor.

– Reguli pentru pastrarea sanatatii.

 • Vitaminele si rolul lor.
 • Reguli de igiena. Igiena grupurilor sanitare.
 • Periajul corect al dintilor.
 • Prietenii curateniei ( poezioare, ghicitori ).
 • Acordarea primului ajutor in caz de incendiu.
 • Igiena alimentara si rolul vitaminelor.
 • Vestimentatia in functie de anotimp.
 • Supravegherea la sala de masa si asigurarea igienei de dinaintea mesei. Au fost intocmite si calculate caloriile zilnic din fisele de alimente.

 

 1. CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂŢI – ADULŢI

Centrul de Zi pentru Persoane cu Dizabilităţi-Adulţi promovează şi protejează drepturile persoanelor cu dizabilităţi conform  legii 448/2006 republicată.

 

Servicii oferite:

 • Servicii de dezvoltare educaţională, personală şi socială;
 • Servicii de orientare socio-profesională;
 • Servicii de petrecere a timpului liber;
 • Servicii de informare şi consiliere socială;
 • Servicii de consiliere juridică;
 • Servicii de consiliere psihologică.

 

Centrul de Zi pentru Persoane cu Dizabilităţi-Adulţi  are un număr de 41 de beneficiari încadraţi în grad de handicap mediu, accentuat şi grav..

S-au intocmit:

– 5 contracte privind acordarea de servicii sociale în cadrul Centrului de Zi pentru Persoane cu Dizabilităţi-Adulţi

Pentru fiecare dosar s-au intocmit:

–  fişe de evaluare;

–  fişe de deschidere a cazului;

–  fişe de reevaluare

–  planuri individualizate de intervenţie;

–  fişe de consiliere socială;

–  fişe de consiliere medicală;

–  fişe de consiliere psihologică;

–  fişe de consiliere economică;

– fişe de consiliere juridică.

S-au intocmit 28 de fise de inchidere a cazului.

 

Centrul este frecventat zilnic de un număr de 10 – 11 beneficiari care  participă la diverse activitaţi  recreative ( jocuri de table, de remy, de carţi, navigare pe internet, desen, discuţii pe diverse teme).

De asemenea Centrul a desfasurat si alte activitati:

– confecţionarea de felicitari şi mărţişoare împreună cu benefiaciarii Centrului de Zi;

– participarea unor salariati si beneficiari ai Centrului la activitatea desfasurata de Liceul Tehnologic ,,Udrea Baleanu” din Baleni, activitate care a avut tema ,,Intre prieteni!”;

– vizita la Scoala Gimnaziala Valea Voievozilor: ,,In asteptarea primaverii!” – confectionarea de obiecte, pictura, desene si vizionarea unui film tematic, activitatea precedand Sarbatorile Pascale;

– vizita la Gradina Zoologica din Targoviste impreuna cu beneficiarii Centrului;

– pe aceeasi tema, ,,Intre prieteni!”, am primit vizita elevilor de la Liceul Tehnologic ,,Udrea Baleanu” din Baleni, acestia incantandu-ne cu un frumos program artistic specific acelei zone dambovitene;

– ,,Gatim impreuna!” – activitate desfasurata in cadrul Centrului impreuna cu elevii Scolii Gimnaziale Valea Voievozilor;

– activitate ,,Schimb de experienţă’’ la Centrul de Zi pentru Persoane cu Dizabilităţi-Adulţi –  Targoviste cu salariati si beneficiari a Centrului de Zi ,,CHRISTIAN’’din Targu Jiu in luna iunie 2015;

– pelerinaj la Manastirea Viforata;

– tinând cont de beneficiile reciclării, beneficiarii Centrului de Zi au fost conştientizaţi şi mobilizaţi să colecteze materiale reciclabile din care au fost confecţionate obiecte decorative care au fost expuse pe Platoul Prefecturii cu ocazia  Zilelor Cetăţii Târgovişte;

– s-a continuat colaborarea cu Scoala Prof. Banica Paul din Târgovişte în baza caruia beneficiarii împreună cu angajaţii Centrului de Zi organizează antrenamente saptămânale de baschet în sala de sport a şcolii.;

– indrumarea şi sprijinirea beneficiarilor pentru inscrierea la cursurile de <<decorator florar” organizate de firma SC FORUM GROUP SRL din Bucuresti;

– in perioada iunie – septembrie  Centrul de  Zi a funcţionat şi ca punct de distribuire a apei potabile pe timp de caniculă, asigurandu-se şi asistenţă medicală;

– s-au tiparit şi distribuit legitimaţii de serviciu pentru  angajaţi ai DAS- Târgovişte;

– vizionare de filme pe diverse teme, în cadrul Centrului de Zi pentru Persoane cu Dizabilităţi-Adulţi;

– urmare a colaborării cu Fundaţia MOTIVATION filiala Prahova, o parte din angajaţii şi beneficiarii Centrului au participat la:

 • Demonstratii de baschet in scaun rulant;
 • Demonstratie cu autovehicule adaptate persoanelor cu handicap locomotor.

– donaţie de fructe şi legume din partea elevilor şcolii Gimnaziale Valea Voievozilor si a Liceului Tehnologic ,,Udrea Baleanu” din Baleni către beneficiarii Centrului de Zi pentru Persoane cu Dizabilităţi – Adulţi, in cadrul programului ,,Saptamana legumelor si fructelor donate”;

– participarea unor salariati si beneficiari ai Centrului la activitatea desfasurata la Liceul Tehnologic ,,Udrea Baleanu” din Baleni, avand tema ,,Destine diferite, sanse egale!”;

– s-au confecţionat obiecte artizanale din materiale reciclabile dedicate sărbătorilor de iarna precum şi o expoziţie a acestora cu ocazia Zilei Internationale a Persoanelor cu Dizabilităţi;

– program artistic şi oferirea de cadouri din partea elevilor Şcolii Gimnaziale Valea Voievozilor şi ai Şcolii Gimnaziale Gorgota către beneficiarii Centrului de Zi pentru Persoane cu Dizabilităţi – Adulţi, cu ocazia sarbatorilor de iarna.

 

 1. SERVICIUL DE INFORMARE SI CONSILIERE

Are ca activitate: consiliere si orientare profesionala; integrare socio-profesionala; consilierea in vederea intocmirii dosarelor pentru obtinerea unor drepturi conform legilor in vigoare; initierea primara in folosirea unui calculator, monitorizarea copiilor ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate, conform Ordinului nr. 219/2006 si a Legii nr.272/2004, republicata. Serviciu si-a desfasurat activitatea in conformitate cu atributiile prevazute de normele legale in vigoare, respectiv Legea nr. 292/2011 privind Asistenta sociala Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, actualizata si Ordinul nr. 31/14.01.2015 privind aprobarea Instructiunilor privind completarea fiselor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separarii copilului de parintii sai, precum si pentru realizarea protectiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de parintii sai, astfel:

 •  Actualizarea bazei de date cu beneficiarii serviciilor de asistenta sociala derulate prin intermediul centrului si cu beneficiarii de servicii specializate tip cresa;
 • Monitorizarea copiilor ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate, conform Ordinului nr. 219/2006: evaluarea initiala a copiilor ai carui parinti sunt plecati la munca in strainatate: au fost realizate 60 rapoarte de evaluare initiala; monitorizarea copiilor ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate: au fost monitorizati 65;
 • Intocmit anchete sociale pentru acordare ajutoare financiare de urgenta – 52;
 • Intocmit anchete sociale pentru acordarea de servicii specializate tip cresa: 80;
 • Intocmire anchete sociale in vederea verificarii veridicitatii datelor inscrise in declaratiile pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia de catre beneficiarii ajutorului pentru incalzirea locuintei conform OUG nr. 70/2011 – 50;
 • Consiliere si asistenta psihologica asigurata in cadrul Centrul Social pentru persoane varstnice „Sfanta Elena” si Centrul Social al Catedralei Eroilor si Serviciului de Asistenta Sociala;
 • Acreditarea Directiei de Asistenta Sociala ca furnizor de servicii Sociale de catre Ministerul Muncii Familiei si Protectiei Sociale.
 • Acreditarea Directiei de Asistenta Sociala pentru prestarea de servicii de „informare si consiliere” de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea fortei de munca.
 • Acreditarea cursurilor de calificare si perfectionare profesionala pentru implementarea proiectelor desfasurate, respectiv „Consiliere, formare, ocupare” si „Consiliere si formare – o sansa la ocuparea in munca”.
 • Implementarea standardelor de calitate conform Legii 197/2013, actualizata.
 • Redactare diplome pentru implinirea a 50 de ani de casatorie, si implinirea vartei de 100 de ani,
 • Elaborarea documentatiei de securitate si sanatate in munca, valabila pentru anul 2015.
 • Implementarea Sistemului de Control Mnagerial conform O.M.F.P. 946/2005.
 • Interventi la reteaua de internet;
 • Instalare Microsoft office;
 • Reparatie imprimante;
 • Updatare antivirus calculator.
 1. CENTRUL SOCIAL “IMPREUNA VOM REUSI”

In baza Hotararii nr 194/26.05.2009 privind modificarea H.C.L. 91/26.02.2009 privind aprobarea infiintarii unui Centru Social pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, Directia de Asistenta Sociala Targoviste a infiintat Centrul multifunctional de servicii integrate destinat victimelor violentei in familie “Impreuna vom reusi”.

Activitatea Centrului Social “Impreuna vom reusi” se desfasoara conform cadrului  legislativ din domeniul asistentei sociale si a prevenirii si combaterii violentei in familie:

 • Legea nr.292/2011 a asistentei sociale;
 • Legea nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, republicata;
 • Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind prevenirea si interventia in echipa multidisciplinara si in retea in situatiile de violenta asupra copilului si de violenta in familie;
 • Ordinul nr. 383 din 12 iulie 2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile din domeniul protectiei victimelor violentei in familie;
 • Ordinul nr. 384 din 12 iulie 2004 pentru aprobarea Procedurii de conlucrare in prevenirea si monitorizarea cazurilor de violenta in familie;
 • Ordinul nr. 385/304/1018 din 21 iulie 2004 privin aprobarea Instructiunilor de organizare si functionare a unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie;
 • Ordonanta 68/2003 privind serviciile sociale;
 • Codul Penal al Romaniei, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Activitatea desfasurata de personalul de specialitate al Centrului Social “Impreuna vom reusi” in perioada ianuarie 2015 – decembrie 2015 au avut ca scop, militarea pentru “toleranta 0” la violenta.

Serviciile sociale oferite au fost gazduire si consiliere a victimelor si a minorilor aflati in intretinerea acestora. Servicii sociale oferite in regim de centru de zi pt. victimele violentei in familie

Persoanele au beneficiat de consiliere sociala, juridica, psihologica si medicala.

In cadrul sedintelor de consiliere sociala si juridica s-au abordat urmatoarele aspecte:

 

 • definirea formelor de violenta conform Legii nr. 217/2003 republicata;
 • factorii favorizanti ce pot genera violenta in familie;
 • constientizarea efectelor negative pe termen lung pe care le are orice forma de violenta in familie asupra membrilor acelei familii;
 • informarea asupra suportului oferit de Autoritatea Publica Locala – Directia de Asistenta Sociala Targoviste prin infiintarea de servicii sociale destinate victimelor violentei in familie cat si agresorilor familiali;
 • sprijin in acesarea burei locurilor de munca cat si integrarea pe piata muncii: – 6 beneficiari si-au gasit un loc de munca stabil;
 • monitorizare post-servicii si sustinerea beneficiarilor prin acordarea unui suport motivational pt. a se mentine inafara unui sistem de protectie: – 4 familii au fost monitorizate o perioada de 3 luni;
 • sustinerea juridica a 6 beneficiari in obtinerea ordinului de protectie;
 • suport ascordat beneficiarilor in mentinerea unei vieti autonome.

Consilierea medicala a avut ca obiectiv educatia persoanelor, referitoare la constientizarea importantei traiului intr-un mediu familial sanatos cat si prevenirea si tratarea bolilor contagioase.

In cadrul sedintelor de consiliere psihologica s-au abordat urmatoarele teme:

– factorii cauzali in producerea actelor de violenta;

– efecte, influente si consecinte ale violentei asupra victimei;

– profilul persoanei agresor versus persoana victima;

– copilul si violenta in familie;

– neglijarea – o forma de violenta severa;

– modalitati de prevenire/combatere a violentei in familie;

 

SERVICII OFERITE IN REGIM DE CENTRU REZIDENTIAL (sedinte de consiliere finalizate cu rapoarte de consiliere)

 CAZ GAZDUIRE CONSILIERE

SOCIALA

CONSILIERE

JURIDICA

CONSILIERE

MEDICALA

CONSILIERE

PSIHOLOGICA

1 1 5 3 5 4
1 1 8 3 5 4
1 1 5 2 4 3
1 1 7 2 6 2
1 1 7 3 3 2
1 3(mama cu copii in intretinere) 6 7 6 7
1 2(adult cu copil in intretinere) 2 1 3 1
1 1 1 1 1
1 2(mama cu copil in intretinere) 4 2 3 2
1 3(mama cu copil in intretinere) 2 2 4 2
1 3(mama cu copii in intretinere) 8 4 6 3
1 5(mama cu copii in intretinere) 6 3 4 5
1 1 4 2 5 6
1 3(mama cu copii in intretinere) 8 4 6 4
1 1 8 4 6 4
1 1 10 5 12 6
1 1 4 2 6 4
1 1 6 4 9 6
1 1 1 1 3 1
1 6(mama cu copii in intretinere) 6 4 9 4
1 4(mama cu copii in intretinere) 4 2 6 4
TOTAL: 21 43 112 61 112 74

 

 

 

SERVICII OFERITE IN REGIM DE CENTRU DE ZI (servicii furnizate atat victimei violentei in familie cat si agresorului familial)

CAZ CONSILIERE

SOCIALA

CONSILIERE

JURIDICA

CONSILIERE

MEDICALA

CONSILIERE

PSIHOLOGICA

1 2 1
1(mama cu 3 copii in intretinere) 1 2 3 1
1(mama cu copil in intretinere) 1 3 3 4
1(mama cu 2 copii in intretinere) 1 2 2 4
1(agresor familial) 2
1(agresor familial) 2
TOTAL: 6 7 7 9 11

 

Pe langa acestea in centru s-a incercat o dezvoltare a abilitatilor de viata independenta, petrecere a timpului liber prin organizarea impreuna cu beneficiarii a diverse activitati: prepararea impreuna cu beneficiarii a mesei traditionale cu ocazia sarbatorilor pascale si a Craciunului, angajatii impreuna cu copii au pregatit in mai multe randuri dulciuri intr-un mod distractiv,  s-au organizat impreuna cu mamele din centru petreceri surpriza pentru copii – 1iunie, prima zi de scoala, Halloween, copii au fost invatati prin joc cum sa utilizeze intr-un mod corect tacamurile, cum sa se spele corect pe dinti, s-au organizat impreuna cu copii activitati de infrumusetare a spatiului din jurul centrului- plantat flori, impletit gardut din nuele, curatenie in curte, s-a facut impreuna cu beneficiarii centrului si in parteneriat cu Centrul Sf. Maria curatenie in cartier in ziua declarata ziua mondiala a curateniei, s-au confectionat tablouri din ate si s-au cusut felicitari ce au fost donate in ziua declarat ziua persoanelor cu handicap- actiune a avut ca scop sa invatam sa fiim solidari, cu ocazia sarbatorilor de iarna s-a decorat centrul si s-au organizat serbari, petreceri pentru copii, toate zilele de nastere ale copiilor au fost serbate intr-un mod festiv.

 

 1. CABINET MEDICAL

 Efectuarea de consultatii curative si profilactice – la Primaria Municipiului Targoviste si directiile din subordine.

 • Efectuarea controlului medical periodic si de asistenta sociala pentru schimbarea locului de munca si pentru angajare.
 • Inregistrarea cerificatelor medicale pe coduri de bara;
 • Vizite la Directiile si serviciile din cadrul Primariei Targoviste;
 • Dare de seama statistic-departamentala privind cabinetele medicale.
 • Efectuat centralizator Morbiditate pe semestre.
 1. CANTINA DE AJUTOR SOCIAL :

      Cantina de Ajutor Social subordonata Directiei de Asistenta Sociala este o unitate publica de asistenta sociala ce presteaza servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate in situatii economico-sociale sau medicale deosebite.

Aceasta a fost infiintata in anul 1992 prin Dispozitia nr. 39 din 31.08.1992 emisa de catre directorul DMPS-Dambovita.

Cantina de ajutor social Targoviste si-a inceput efectiv activitatea in martie 1992 bazandu-se pe HCM 458/27.03.1992, deservind un nr. de 70 asistati. Numarul acestora a crescut an de an, in momentul de fata, ajungandu-se la un numar de 200 pachete hrana rece si 550  portii de hrana calda, conform HCL nr. 300/17.12.2014.

ACTIVITATI

Capacitatea Cantinei de Ajutor Social este de 750 de asistati ,respectiv 550 persoane asistate pentru  hrana calda si  200 persoane beneficiare de pachete de alimente saptamanale . Pe perioada anului 2015 s-au distribuit un numar de  191804    portii hrana calda si a unui numar de  55356   pachete.

 • Pregatirea si servirea a doua mese, zilnic, de persoana, pranzul si cina, in limita alocatiei de hrana prevazuta de reglementarile in vigoare – HG 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice, intrand in vigoare cu 1 ianuarie 2015.
 • Aprovizionarea zilnica cu alimente pentru Cantina de Ajutor Social.
 • Intocmirea zilnica a notei de intrare receptie si constatare diferente si a operarii acesteia  in fisele de magazie.
 • Efectuarea studiului de prospectare a pietei si intocmirea notei saptamanale cu privire la preturile practicate.
 • Intocmirea listei zilnice de alimente supusa aprobarii sefului de centru pentru Cantina,   Centrele :  ,,Sf. Maria’’ , ,,Sf.Elena’’ si ,,CS IVR’’, Centrul de zi pentru copiii cu risc de institutionalizare ,, Danut’’, ,,Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati’’ si pentru ,,Floare de Colt’’ in baza  protocolului de colaborare nr. 74052/43115/29.12.2014 cu prelungire pana la data de 31.12.2016 conform Act aditional nr.1 la acest protocol,    cat si a listei saptamanale de alimente  pentru pachete hrana rece.
 • Intocmirea referatelor de necesitate cu cantitatile estimative de produse alimentare necesare aprovizionarii Cantinei de Ajutor Social pentru anul urmator.
 • Gestionarea bonurilor de carburant prin intrare si iesire in fisa de magazie in perioada ianuarie – iunie 2015.
 • Tinerea evidentei chitantelor, , a registrelor de casa, a foilor de parcurs marfa (perioada ianuarie – iunie 2015), a bonierelor de consum si a bonierelor de transfer  in   registre  cu regim special.
 • Intocmirea dispozitiei de incasare pentru fiecare chitanta eliberata   pe tot parcursul anului 2015.
 • Operarea in fise de cont pentru operatii diverse a platii beneficiarilor de hrana la forma cu plata.
 • Intocmirea zilnica a bonurilor de consum in regim special precum si scaderea acestora din fisele de magazie.
 • Acordarea de pachete cu produse alimentare (hrana rece) odata pe saptamana persoanelor fara venituri sau cu venituri mici conform Legii 416/18 iulie 2001 si acordarea de pachete la forma cu plata, cu o contributie de 30% din venitul mediu net lunar.
 • Transport gratuit al hranei atat pentru beneficiarii de hrana calda cat si beneficiarii de hrana rece persoanelor care beneficiaza de distribuirea hranei la domiciliu.
 • Pregatirea, servirea si transportul hranei in Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati conform HG nr. 904/15.10.2014 privind alocatia de hrana in valoare de 16.60 lei/zi/copil cu aplicare de la 1.12.2014 a unui numar de 10845 portii.
 • Pregatirea, servirea si transportul hranei in Centrul de zi pentru copii cu risc de institutionalizare ” Danut „conform HG 904/15.10.2014 Respectiv 12 lei/zi/copil a unui numar de 2204 portii in perioada ianuarie – iulie 2015.
 • Pregatirea, servirea si transportul hranei in Centru Social pentru persoane varstnice „Sfanta Elena” a unui numar de 4910 portii.
 • Pregatirea, servirea si transportul hranei in Centrul Social Integrat ” Sfanta Maria ” a unui numar de 11098 portii .
 • Pregatirea, servirea si  transportul hranei in Centrul Social ” Impreuna vom reusi  ”    a unui numar de 3257 portii.
 • Pregatirea, servirea si transportul hranei in Centrul Social de Urgenta pentru persoane  fara adapost  ”Speranta  ”cu  ocazia sarbatorilor pascale si de iarna.
 • Pregatirea, transportul si servirea hranei in Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati, copiilor beneficiari ai centrului Floare de Colt a unui numar  de 3251 portii in perioada  ianuarie – decembrie 2015.
 • Cu ocazia Sfintelor Sarbatori religioase ( Paste si Craciun ) dar si cu ocazia sarbatorii de Revelion persoanele asistate prin Cantina de Ajutor Social au beneficiat de meniu imbunatatit aprobat de Primar  al municipiului Targoviste.
 • Cu ocazia zilei de 1 Iunie (ziua copilului) si 6 Decembrie (Mos Nicolae) s-au oferit dulciuri copiilor din Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati, pentru copii din Centrul de zi cu risc de institutionalizare « Danut » cat si pentru copii asistatilor Cantinei de Ajutor Social.
 • In perioada ianuarie – martie 2015 si octombrie – decembrie 2015 s-au primit dosare pentru acordarea de subventie  in numar de 76 dosare din care : subventie gaze  un numar de 10 buc, electrica un numar de 38 dosare  si lemne a unui numar total de 28 dosare si modificari intervenite in aceasta perioada .
 • Achitarea venitului salarial pentru 12 persoane asistentii personali.
 • Achitarea venitului salarial pentr un numar de 887 persoane cu indemnizatii de handicap .
 • Achitarea ajutoarelor de urgenta pentru un numar de 307 persoane.
 • Achitare subventie caldura (lemne) pentru un numar de 330 beneficiari   din care  255 beneficiari cu ajutor social si  75 beneficiari  pe baza OUG 70/2011.
 • Incasarea pe baza de chitanta a contravalorii contributie intretinere Centrul Sfanta Maria pentru un numar de  104 de persoane  beneficiare  la forma cu plata.
 • Incasarea pe baza de chitanta a contravalorii contributie intretinere Centrul Sfanta Elena pentru un numar de  150  de persoane  beneficiare  la forma cu plata.
 • Incasarea pe baza de chitanta a contravalorii contributie hrana Cantina   de Ajutor Social  pentru un numar de  170  de persoane  beneficiare  la forma cu plata.
 • Achitarea contravalorii avansurilor spre decontare  a unui numar de 696 dispozitii de plata.
 • Incasarea a 3 garantii buna executie si a 1 garantie participare la licitatie.
 • Incasarea contravalorii contributiei hrana pentru  copiii din Cresele 2, 8 13,14,15, 16,Cresa Spiridus si Iepurila in baza borderourilor si chitantelor justificative si intocmirea dispozitiei pentru fiecare chitanta, un numar de 3521 dispozitii de incasare.
 • Instruirea salariatilor Cantinei de Ajutor Social privind S.S.M si P.S.I. lunar,trimestrial si anual.
 • Centralizarea electronica lunar a intrarilor si a iesirilor pe baza Notelor de intrare receptie si bonurilor de consum (pentru alimente si ambalaje Cantina – gestiunile 1si 3 si pentru alimente si ambalaje Crese – gestiunile 43 si 44 in perioada ianuarie – august 2015) , si a FAZ pentru carburanti – gestiunea 10).
 • Intocmirea balantelor lunare si verificarea acestora cu fisele de magazie pentru o parte din gestiunile institutiei.(1,3, 10 –  perioada ianuarie – decembrie 2015, si 43, 44 – perioada ianuarie – august 2015)
 • Efectuarea si asigurarea curateniei zilnice a Cantinei precum si efectuarea decalmitarii si desfundarii canalelor,ori de cate ori este necesar.
 • Intocmirea si efectuarea F.A.Z lunar pentru autoutilitarele  DB 07BDD si DB 07 UYW in perioada ianuarie – iunie 2015.
 • Obtinerea RCA si rovignetei, efectuarea reviziilor si  ITP, a reparatiilor curente,  reautorizarea anuala DSVSA pentru autoutilitarele din dotare, precum si igienizarea zilnica  a acestora cu o firma specializata.
 • Efectuarea verificarii conform legislatiei in vigoare pentru extinctoarele din dotare.
 • Efectuarea metrologica a balantelor
 • Intalnirea periodica a sefului de Cantina si a sef echipa muncitori cu comitetul consultativ format atat din beneficiari de hrana rece cat si calda , pentru a stabili impreuna strategii privind  imbunatatirea calitatii serviciilor oferite de Cantina.
 • Distributia de pachete alimentare cu ocazia sarbatorilor de iarna si pascale persoanelor cu risc de marginalizare sociala aflate in evidentele Directiei noastre in numar de 760 pachete.
 • Intocmirea lunara a procesului verbal in doua exemplare intre D.A.S. si S.C. Gopo cu privire la indexul prezent la inceput de luna si transmiterea acestuia biroului contabilitate pentru calculul consumului de energie
 • Acordarea notelor pentru fisele de evaluare  a performantelor  profesionale individuale  ale personalului salariat din centru.
 • Intocmirea lunara a foilor de prezenta colectiva si transmiterea acestora  catre departamentul personal.
 • Acordarea de informatii cu privire la serviciile sociale  oferite prin Cantina de Ajutor Social, si alte servicii oferite in cadrul  S.
 • Primirea si transmiterea actelor de la beneficiarii Cantinei de Ajutor Social la biroul de asistenta sociala pentru evaluarea si actualizarea dosarelor
 • Igienizarea Cantinei de Ajutor Social si efectuarea imbunatatirilor necesare pentru mentinerea conditiilor corespunzatoare de desfasurare a activitatii in cadrul acesteia.
 • Distribuirea a 95 l de ceai cald pe perioada geroasa persoanelor participante la diferitelor activitati .
 • Pentru eficientizarea activitatii de preparare a hranei calde s-a achizitionat in acest an un malaxor si un robot de curatat cartofi.
 • Totodata s-au mentinut in stare de functionare echipamentele din dotare prin efectuarea reparatiilor necesare atunci cand a fost cazul.
 • Efectuarea reparatiilor necesare in toate cresele si centrele din subordinea DAS cat si la sediu institutiei .
 • Initierea evidentei electronice a miscarilor beneficiarilor serviciilor acordate prin Cantina de Ajutor Social (tabele de distributie si modificari existente) in paralel cu evidenta scriptica.

 

 1. BIROUL STRATEGII SI PROIECTE:

In cadrul acestei perioade biroul nostru a desfasurat urmatoarele activitati :

 1. Subproiectul Centrul de zi ,,Arlechino’’,Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa prin Proiectul “SERVICII COMUNITARE DE PREVENIRE A SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIA SA ŞI INSTRUIREA PERSONALULUI AFERENT”.
 • Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice – Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului;
 • Numar de inregistrare: 175036/30.05.2012;
 • Cod subproiect: CZ-183/DB;
 • Contract de finantare 98/07.10.2013;
 • Valoare proiect:330.176 lei, din care C+M 184.825 lei
 • Proiectul se afla in implementare.

-Proiectul a fost aprobat in Consiliul Tehnico-Economic din cadrul Ministerului Muncii“ in data de 15 decembrie 2015.

Urmatoarele etape in implementare:

– finalizarea achizitiei pentru servicii de dirigentie santier;

– finalizarea achizitiei pentru lucrari civile;

– urmarirea lucrarilor;

– receptia lucrarilor;

– achizitia de bunuri;

– obtinerea avizelor de functionare;

-angajarea personalului de specialitate;

– deschiderea oficiala a centrului.

 

 1. Proiectul “CONSILIERE, FORMARE, OCUPARE”
 • Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”;
 • M.I. 5.1, NR. 129 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”;
 • Cod SMIS: 49300;
 • Contractul de finantare cu nr. POSDRU/1295.1/G/130242 a fost semnat in data de 13.03.2014;
 • Valoare proiect: 2.171.414,61 lei
 • Perioada de implementare a proiectului: martie 2014-septembrie 2015.

Activitati realizate in cadrul proiectului:

– Activitatea de mediere, informare si consiliere profesionala pentru 357 de persoane ce alcatuiesc grupul tinta;

– Infiintarea a 2 grupuri zonale de sprijin, constituite din administratiile locale, investitori si agenti economici din judetele Dambovita si Arges;

– Derularea de cursuri de formare profesionala pentru 286 de persoane din grupul tinta;

– 20 premii motivationale in valoare de 4000 lei fiecare;

– COMPETENTE:

 • Antreprenor in economie sociala, Lucrator social, Electrician in instalatii de iluminat, Operator introducere, prelucrare si validare date, Macelar, Ingrijitori batrani la domiciliu, Lucrator in cultura plantelor, Croitor imbracaminte barbati, Administrator pensiune turistica, Bucatar, Ingrijitoare copii si Babysitter.
 1. Proiectul “Consiliere si formare – o sansa la ocuparea in munca”
 • Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”;
 • M.I. 5.1, NR. 129 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”;
 • Cod SMIS: 49295;
 • Contractul de finantare cu nr. POSDRU/1295.1/G/127463 a fost semnat in data de 14.05.2014;
 • Valoare proiect:2.138.033,10 lei
 • Perioada de implementare a proiectului: mai 2014-noiembrie 2015.

Activitati realizate in cadrul proiectului:

– Activitatea de mediere, informare si consiliere profesionala pentru 329 de someri de lunga durata si persoane inactive, din regiunea Sud-Muntenia in 18 luni;

– Derularea de cursuri de formare profesionala pentru 233 de persoane din grupul tinta;

–  20 premii motivationale in valoare de 4000 lei fiecare;

COMPETENTE:

 • Antreprenor in economie sociala, Lucrator social, Electrician in instalatii de iluminat, Frizer, Macelar, Manichiura /pedichiura, Tamplar universal, Comerciant vanzari marfuri nealimentare, Fierar betonist montator prefabricate si Inspector resurse umane.
 1. Proiectul ,,Extindere si amenajare cresa in zona gradinitei nr.8 Targoviste’’
 • Programul Operational Regional 2007-2013
 • Axa prioritara 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale;
 • Domeniu major de interventie 3.2. – Reabilitarea/Modernizarea/ Dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale;
 • Numar de inregistrare al cererii de finantare: SM/42/3/3.2/817/11.02.2011;
 • Cod SMIS 34602;
 • Valoare proiect:2.065.509 lei
 • Conform adresei nr. 11366/25.05.2015 de la Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, proiectul a fost respins deoarece nu au fost indeplinite toate conditiile din Ghidul Solicitantului.
 • Proiectul va fi redepus pe PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL (POR) 2014-2020 – Axa Prioritara 4- Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile
 1. Proiectul ,,Extindere cladire centru de asistenta si informare pentru tineri Targoviste’’
 • Programul Operational Regional 2007-2013;
 • Axa prioritara 3– Imbunatatirea infrastructurii sociale;
 • Domeniu Major de Interventie 3.2. – Reabilitarea/Modernizarea/ Dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale;
 • Numar de inregistrare al cererii de finantare: SM/41/3/3.2/814/03.01.2011;
 • Cod SMIS: 32713;
 • Valoare proiect:852.164 lei
 • Proiectul a trecut de etapa de evaluare tehnica si financiara fiind in faza de precontractare
 • In data de 18.02.2015 a fost respins avizul necesar din partea Comisiei Nationale de Cultura din cadrul Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, astfel incat proiectul a fost
 1. Reabilitare, extindere si echiparea infrastructurii educationale – cresa nr 2, 13, 14 si 16 Targoviste

Au fost facute masuratori si intocmite RELEVEE in vederea demararii procesului de intabulare si cadastru.

PROPUNERI 2016:

 1. Reabilitare si dotare Cabinete medicale scolare
 2. Reabilitare, extindere si echiparea infrastructurii educationale – cresa nr. 2, Targoviste
 • Reabilitare, extindere si echiparea infrastructurii educationale – cresa nr. 13, Targoviste
 1. Reabilitare, extindere si echiparea infrastructurii educationale – cresa nr. 14 Targoviste
 2. Reabilitare, extindere si echiparea infrastructurii educationale – cresa nr. 16 Targoviste

 

 1. GRUP DE ACTIUNE LOCALA (GAL) “TARGOVISTEA EGALITATII DE SANSE” :
 • PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN (P.O.C.U.) 2014-2020

DLRC – Etapa 1 – «  Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala si pentru infiintare GAL nou/adaptare GAL deja infiintat la cerintele DLRC pentru perioada de programare 2014-2020 » ;

 • Etapa 2-Selectarea Strategiei de Dezvoltare Locala.

 

 • PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL POR 2014- 2020

Axa prioritara 9- Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban

    Prioritate de investitii  9.1. Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii:

 1. Proiect “ Casa Pilot”
 2. Centru de zi/educational pentru Romlux, Prepeleac, Suseni
 3. Construire locuinte sociale in zonele sarace din Municipiul Targoviste
 4. Construire centru rezidential medico-social Priseaca
 5. Refacerea infrastructurii rutiere si edilitare in zonele sarace ale Municipiului Targoviste
 • AXA PRIORITARA 10 – IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE

Prioritate de investitii  10.1. – Investitiile in educatie formare inclusive in formare profesionala pt dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare

 1. Infiintarea unui centru multifunctional de formare profesionala
 • FINANTARE DIN BUGETUL LOCAL

 

 1. Infiintare centre de zi pentru persoane varstnice -Club batrani
 2. Infiintare Centru de zi pentru copii “Danut”
 3. Construire sediu administrativ Directia de Asistenta Sociala Targoviste

 

 1. SERVICIUL ADMINISTRATIV SI PERSONAL

Serviciul Personal-Administrativ este structurat in doua sectiuni:

-personal avand si relatia  cu publicul inclusiv registratura, deoarece majoritatea  solicitantilor sunt persoane aflate in situatia de risc social ceea ce implica si consilierea acestora in ceea ce priveste drepturile prevazute de lege si cele pe care le pot obtine in cadrul DAS ;

-administrativ .

PERSONAL

La finele anului 2015 , DAS avea 783 posturi aprobate din (din care: DAS 441; CABINETE SCOLARE 92; ASISTENTI PERSONALI 250).

-Pentru activitatea de personal curenta desfasurata in anul 2015, se pot cuantifica urmatoarele activitati :

-s-a intocmit organigrama si statul de functii anexa la toate modificarile de structura aprobate de Consiliul Local;

-s-au intocmit 36 state de personal;

-s-au intocmit 12 comunicari privind toate modificarile salariale/structurale;

-s-au organizat 87 examene pentru ocuparea a  posturi vacante/vacante temporar si  s-a sustinut secretariatul acestora;

-s-au intocmit dosarele de personal ale celor 87 noi  angajati si s-au completat toate evidentele de personal  cu datele acestora;

-s-au organizat  37  examene pentru promovare si sustinut secretariatul acestora  ;

-s-a intocmit documentatia pentru 1057  modificari salariale (sporuri de vechime 59, promovari 37, aplicare modificari legislative in salarizare-sal min.,cresteri salariale 961) si s-au completat toate evidentele de personal cu acestea ;

-s-a intocmit documentatia pentru incetarea/suspendarea a 63 contracte de munca (plecari definitive 36,concedii fara plata16,reluari activitate 11) si s-au completat toate evidentele de personal cu acestea;

-s-a intocmit documentatia pentru  modificari in situatia personala a salariatilor (schimbari nume,stare civila,loc munca) si s-au completat toate evidentele de personal cu acestea;

-Pentru asistentii personali  ai persoanelor  dizabilitati -se pot cuantifica urmatoarele activitati de personal desfasurate in anul 2015:

-s-au intocmit 12 state de personal;

-s-au intocmit dosarele de personal pentru 127 nou angajati si s-au completat toate evidentele de personal  cu datele acestora;

-s-au intocmit dosarele de personal pentru 68  angajati dupa revizia situatiei bolnavului, si s-au completat toate evidentele de personal  cu datele acestora;

-s-a intocmit documentatia pentru 31 modificari salariale (sporuri de vechime ) si s-au completat toate evidentele de personal cu acestea ;

-s-a raspuns la toate solicitarile raportare /statistice privind activitatea specifica.

 

Pentru toti salariatii DAS:

-s-au intocmit 12 situatii statistice referitoare la numar si structura;

-s-a actualizat permanent  registrul de evidenta electronica REVISAL si s-a transmis la ITM;

-s-a intocmit documentatia pentru 51 modificari la deducerile suplimentare pentru dosarele fiscale ale salariatilor si s-au completat toate evidentele de personal cu acestea;

-s-au primit, verificat si operat in evidente  cererile de concediu de odihna  pentru o medie de 700 salariati;

-s-au primit, verificat si operat in evidente   pontajele lunare pentru o medie de 700 salariati;

-s-au primit, verificat si operat in evidente  48  grafice lunare de lucru;

-s-au furnizat permanent  informatii privind totalul zilelor de concediu medical, vechimea in institutie si date personale pentru intocmirea adeverintelor solicitate de salariati pentru spitale,banci,etc.

 

ADMINISTRATIV

 

Registratura:

– La registratura DAS au fost inregistrate 45852 documente;

Relatia cu publicul:

-s-au primit lunar si inregistrat rapoartele de activitate ale asistentilor personali /o medie de 232 ;

-s-au instrumentat dosarele pentru 127 dosare acordare asistent personal pentru persoane cu handicap grav si insotitor;

-s-au instrumentat dosarele pentru 68 revizii situatie bolnav si reangajare a asistent personal

-s-a efectuat consilierea si monitorizarea intocmirii soloicitarilor pentru:

 • anchete sociale pentru evaluarea incadrarii in grade de handicap/pensionare boala;
 • adeverinte subventii caldura;
 • anchete rovignete pentru persoane cu handicap;
 • ajutoare crucea rosie;
 • cereri inscriere crese;
 • concedii de odihna ale asistentilor personali;

 

Magazie:

-Pentru aprovizionarea cu materiale de birotica si materialele nealimentare necesare bunei desfasurari a activitatii directiei,s-au primit/distribuit materiale si s-au procesat:

-documente intrare :174 din care:

 • NIR DAS 98;NIR CRESE 48;NIR PROIECTE 28;

-documente iesire: 950 din care:

 • Bon consum -DAS 600 ;CRESE 300; PROIECTE 50;
 • Transfer – PROIECTE 50;

-fise magazie:3000;

-referate necesitate:700;

 

Alte activitati:

 

 1. Pe linie de PSI:

-s-au obtinut Autorizatiile de Securitate la Incendiu pentru Cresa nr. 15 si Cresa Iepurila;

-s-au intocmit documentatiile si s-au obtinut Autorizatiile de Construire pentru Cresa Spiridus  si Centrul de zi pentru copii cu Autism si sindrom Down in vederea obtinerii Autorizatiilor de Securitate la Incendiu;

-s-a intocmit si distribuit Tematica PSI  in toate centrele si cresele DAS;

-s-au efectuat instructajele PSI salariatilor de la sediul DAS si Cabinetele medicale scolare.

 

 1. Pe linie de Sistem de Control Intern/Managerial:

-s-au intocmit raportarile  semestriale si anuale si anume:

 • Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial.
 • Situatia centralizatoare anuala privind stadiul implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern/managerial.
 • Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluarii.
 • Raportul asupra sistemului de control intern/managerial.

si s-au depus la secretariatul SCM al Primariei Targoviste.

– S-a intocmit Registrul Riscurilor.

 

III. Pe linie administrativa si transport auto:

-s-au intocmit referate de necesitate lunare si anuale pentru rechizite si materiale de curatenie

-s-au intocmit referate de necesitate in vederea achizitionarii diferitelor produse necesare reparatiilor( prize, intrerupatoare, robineti, etc.)

-s-a intocmit documentatia privind consumul de carburant auto lunar, in  conformitate cu Raportul de audit public intern nr. 142951/29.05.2015

-s-au intocmit lunar FAZ-urile masinilor din dotarea DAS

-s-au achizitionat politele RCA anuale pentru masinile din dotarea DAS.

-s-a participat la inventarierea anuala a patrimoniului DAS – Crese si s-a intocmit documentatia de final de inventar.

 

 1. CABINETE MEDICALE SCOLARE SI CABINETE STOMATOLOGICE

 

I.MEDICINA GENERALA

In cursul anului 2015 reteaua de medicina scolara din Municipiul Targovitse nu a suferit modificari importante de structura.Se mentin cele 6 cabinete de medicina generala,1 cabinet medical studentesc si 9 cabinete medicale in gradinitele cu orar prelungit.Noutatea consta in amenajarea a 2 puncte de lucru,unul -in cadrul Colegiului National Constantin Cantacuzino si celalalt in cadrul Liceului Petru Cercel,la cererea conducerii celor doua unitati de invatamant.

Activitatile medicale derulate sunt:

1.Consultatii medicale     17 105

2.Tratamente                     10 590

3.Triaj epidemiologic 19 099 prescolari + scolari triati dupa vacantele scolare (ianuarie,aprilie,septembrie); clasele o – I – IV triate dupa vacanta din luna noiembrie; 2546 prescolari triati zilnic in gradinitele cu orar prelungit;triaje la cerere,dupa toate bolile infecto-contagioase aparute in colectivitati.

 1. Imunizari : – A.P. ( Antipoliomielitc) – 1 278

(2439)      – D.T.( Diftero-tetanic)                -1 071

-H.V.A.( Hepatita virala acuta)  – 71

-A.G (Antigripal)                            – 19

5.Masuratori somatometrice :                            – 16 128

6.Examene medicale de bilant :                          – 7 564

7.Cazuri de boli infecto-contagioase aparute in colectivitati:

 • Scarlatina – 38 cazuri pentru care au fost recoltate 925 exudate faringiene;profilaxie cu Ospen la contacti;dezinfectie in focar; intocmire fisa de ancheta epidemiologica;educatie sanitara.
 • Hepatita virala acuta – 7 cazuri pentru care au fost supravegheati contactii 52 zile cu examen clinic ,termometrizare,recoltare de urini pentru depistare de pigmenti biliari(197 contacti),dezinfectie in focar,intocmirea fisei de ancheta epidemiologica,educatie sanitara.
 • B.C.pulmonar-3 cazuri pentru care s-au efectuat 81 I.D.R.la tuberculina,s-au supravegheat contactii(elevi si profesori),s-au intocmit fise de ancheta epidemiologica,dezinfectie in focar,educatie sanitara.
 • D.A – 14 cazuri pentru care s-au supravegheat contactii ( 84 elevi),dezinfectie in focar,educatie sanitara.
 • Variola – 30 cazuri pentru care s-au supravegheat contactii,dezinfectie in focar,educatie sanitara.
 • Parotidita epidemica – 2 cazuri pentru care s-au supravegheat contactii ,dezinfectie in focar,educatie sanitara.
 • Rubeola – 1 caz pentru care s-au supravegheat contactii,dezinfectie in focar,educatie sanitara.
 • Pediculoza – 54 cazuri pentru care s-au efectiat triaje epidemiologice in colectivitatile respective,s-au izolat cazurile si au revenit in colectivitate cu aviz epidemiologic.

8.Educatie sanitara : 875 actiuni desfasurate conform protocoalelor incheiate intre unitatile de invatamant si Directia de Asistenta Sociala Targoviste.

9.Avize pentru competitii sportive, olimpiade, concursuri, tabere:2398

10.Eliberare scutiri medicale: 1153

11.Vizari scutiri medicale eliberate de ale unitati sanitare:5536

12.Vizari meniuri pentru cantinele din gradinite si scoli:2448

13.Controale privind respectarea condiriilor de igiena in spatiile de invatamant ,cazare si alimentatie:1778.

14.Asigurarea asistentei medicale la examenul de bacalaureat si teste nationale,examene de titularizare,examene de certificare a competentelor profesionale a absolventilor din invatamantul profesional si tehnic.

15.Asigurarea asistentei medicale la competitii sportive organizate in timpul programului de lucru al cabinetelor medicale.

16.Instruirea elevilor pentru concursuri organizate de Crucea Rosie si I.S.U:”Sanitarii priceputi”,”Protectie civila”.

17.Insotirea grupurilor de copii in excursii,vizite tematice:79.

18.Intocmirea anchetei alimentare in gradinitele cu orar prelungit.

19.Participare activitati DAS – distribuire ajutoare alimente U.E.

20.Educatie medicala continua:

Medici – 58 cursuri

Asistente – 63 cursuri

 

II.MEDICINA DENTARA

 

 1. Numar total cabinete – 9
 2. Numar medici stomatologi – 10
 3. Numar asistenti medicali – 11
 4. Numar total consultatii – 16 106
 5. Numar total tratamente – 15 866
 6. Numar total dispensarizati – 1 412
 7. Numar ore de educatie pentru sanatate – 479
 8. Numar cursuri educatie medicala –  24

 

 

 1. Centrul de zi pentru copii cu autism si Sindrom Down „Sfanta Maria”

În anul 2015, activitatea derulată în cadrul Centrului de zi pentru copii cu autism si sindrom Down „Sfanta Maria” a avut în vedere obiectivele generale ale Strategiei locale de asistenta sociala Targoviste  20014 – 2020, ale Strategiei Naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi ale Strategiei Naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap. Accentul a fost pus pe imbunatatirea calitatii vietii copiilor cu autism si sindrom Down si a familiilor acestora prin  diversificarea serviciilor sociale în vederea prevenirii intrării copilului în dificultate, implementarea şi monitorizarea drepturilor copiilor cu dizabilităţi, mobilizarea resurselor necesare şi asigurarea unor parteneriate eficiente în scopul îmbunătăţirii condiţiei copiilor şi valorizării acestora, precum şi promovarea unui sistem coerent, coordonat şi integrat de asistenţă socială în vederea combaterii riscului de excluziune socială şi creşterii calităţii vieţii copiilor cu handicap si familiilor acestora şi asigurarea exercitării totale de către copiii cu handicap a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, în vederea creşterii calităţii vieţii acestora si familiilor acestora.

In cadrul centrului au fost desfasurate  activităţi de abilitare, reabilitare, educare, recreere, socializare, în funcţie de potenţialul de dezvoltare şi învăţare specifice fiecărui beneficiar, în vederea crearii/ dezvoltării abilitatilor si competenţelor şi menţinerea acestora, precum şi promovarea unei vieţi independente.

Pe parcursul anului 2015 au beneficiat de serviciile centrului  de zi un numar de 70 de beneficiari cu varste cuprinse intre 3 ani si 16 ani, din care 12 copii diagnosticati cu sindrom Down si 58 cu tulburari din spectru autist. Media beneficiarilor pe  zi a fost de 25, avand in vedere ca acestia vin in centru doar pentru 2 ore de terapie, iar activitatile sunt desfasurate in relatie de 1 terapeut la 1 beneficiar.

Activitati specifice derulate pe parcursul anului 2015:

 • Elaborarea documentelor de organizare şi funcţionare a centrului: statut, regulamente, strategii, planuri de acţiune, politici, proceduri, instrumente de lucru, pliante de prezentare a centrului
 • Consilierea parintilor privind intocmirea dosare de admitere a copiilor in centru
 • Intocmirea bazei de date cu beneficiarii centrului
 • Realizarea evaluarilor initiale si reevaluarilor beneficiarilor
 • Intocmirea programelor personalizate de interventie, programelor educationale, programelor de recreere si socializare, fiselor de consiliere sociala, psihologica, medicala, programelor de terapie individualizata,
 • Reevaluarea periodica a documentelor psiho-socio-medicale
 • Consiliere sociala, psihologica, medicala a familiei
 • Activitati de stimulare psiho-senzorio-motorie prin includerea copiilor in terapia comportamentala (ABA), logopedie, terapie ocupationala (ludoterapie, arterapie, meloterapie), activitati recreative si de socializare
 • Organizarea petrecerilor cu ocazia zilelor de nastere ale copiilor
 • Activitatati specifice cu ocazia zilei de 1 Iunie
 • Derularea campaniei de informare “Prevenirea violentei in mediul scolar” in 11 scoli si licee in baza unor protocoale de colaborare
 • Sustinerea activitatii Filialei Crucea Rosie Dambovita prin incheierea contractelor de colaborare cu 28 de scoli si gradinite
 • Activitati de informare si sensibilizare a  opiniei publice si factorilor decizionali cu privire la dificultatile majore cu care se confrunta familiile care au copii cu TSA /Sindrom Down, in ceea ce priveste diagnosticarea precoce, acesul la terapii de recuperare individualizate, precum si la o retea de servicii care sa raspunda in mod real problematicii asociate TSA/Sindromului Down.
 • Recrutarea, instruirea si integrarea a 8 voluntari conform legislatiei in vigoare.
 • Participarea specialistilor din cadrul centrului la Conferinta Internationala ABA – Bucuresti
 • Work-shop cu parintii sustinut de psihoterapeut Asociatia HelpAutism
 • Intalniri lunare intre specialistii centrului si psihoterapeutul din cadrul Asociatiei HelpAutism privind stabilirea programelor de interventie terapeutica personalizate si individualizate nevoilor fiecarui copil din Centrul de zi pentru copii cu autism si sindrom Down