Serviciul Asistență Socială

Serviciul Asistenta Sociala cu urmatoarele componente :

 • protectia si promovarea drepturilor copilului;
 • prevenirea separarii copilului si reintegrarea acestuia in familie;
 • monitorizarea copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate si a celor care au instituita tutela:
 • intreprinde toate masurile necesare pentru depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai, precum si pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale parintilor si a violentei in familie, identificand si evaluand situatiile care impun acoradrea de servicii si prestatii pentru prevenirea separarii copilului de familia sa, intocmind planul de servicii pe care il supune primarului spre aprobare, prin dispozitie;
 • la sesizarea oricarei persoane fizice si juridice, sau autosesizare, analizeaza si evalueaza situatia copiilor aflati in dificultate, din unitatea administrativ-teritoriala, precum si modul de respectare a drepturilor acestora;
 • la sesizare monitorizeaza copiii lipsiţi în mod ilegal de elementele constitutive ale identităţii lor sau de unele dintre acestea şi ia de urgenţă toate măsurile necesare în vederea stabilirii identităţii lor, în colaborare cu instituţiile competente;
 • realizează demersurile prevăzute de lege pentru înregistrarea naşterii copilului găsit precum şi a celui părăsit de părinţi în alte unităţi sanitare;
 • asigura consilierea, informarea si monitorizarea familiilor cu copii in intretinere, cu privire la exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor parintesti, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local;
 • trimestrial, sau ori de câte ori este cazul, vizitează copiii cu risc de separare, abuz sau neglijare la locuinţa lor şi se informează despre felul în care aceştia sunt îngrijiţi, despre sănătatea şi dezvoltatea lor fizică, educarea, învăţarea şi pregătirea lor profesională, acordând, la nevoie, îndumările necesare ; daca in urma vizitelor efectuate, se constata ca dezvoltarea fizica, mentala, spirituala, morala sau sociala a copilului este primejduita, sesizeaza de indata D.G.A.S.P.C. ;
 • face demersuri pentru responsabilizarea si sensibilizarea membrilor familiei astfel incat sa pregateasca reintegrarea familiala a copiilor care beneficiaza de masura de protectie speciala, in cel mai scurt timp si in cele mai bune conditii;
 • urmareste evolutia dezvoltarii copilului si modul in care parintii acestuia isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligatiile cu privire la copilul care a beneficiat de o masura de protectie speciala si a fost reintegrat in familia sa, întocmind rapoarte lunare pe o perioadă de minum 3 luni;
 • colaboreaza cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului in domeniul protectiei copilului si transmit acesteia toate datele si informatiile solicitate din acest domeniu;
 • colaboreaza cu unităţile de învăţământ în vederea depistării cazurilor de rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a copilului în vederea luării măsurilor ce se impun;
 • urmareste mentinerea relatiilor personale ale copiilor cu parintii care sunt plecati la munca in strainatate;
 • organizeaza programe de educatie parentala destinate parintelui care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului dupa plecarea celuilalt parinte la munca in strainatate, respectiv persoanelor desemnate a se ocupa de cresterea si ingrijirea copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate, precum si a celor care au revenit in tara dupa o perioada de sedere in strainatate alaturi de parinti mai mare de un an;
 • organizeaza intalniri trimestriale sau ori de cate ori este necesar cu persoanele care se ocupa de cresterea si ingrijirea copiilor, precum si cu parintele care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului dupa plecarea celui de al doilea parinte la munca in strainatate;
 • faciliteaza si sprijina mentinerea unui contact permanent intre reprezentantii unitatii de invatamant pe care o frecventeaza copilul si persoana in grija caruia acesta a fost lasat de parinti;
 • incurajeaza parintele sau, dupa caz, persoana in grija careia a fost lasat copilul si cadrele didactice sa stabileasca acorduri de invatare, adecvate nevoilor acestora care sa cuprinda in mod explicit scopurile, asteptarile si responsabilitatile ce revin scolii si familiei;
 • sprijina parintele sau, dupa caz, persoana in grija careia a fost lasat copilul in utilizarea unor metode de consiliere care sa faciliteze comunicarea in familie, rezolvarea problemelor etc.
 • protectia adultului aflat in dificultate:
 • la sesizare, in urma anchetei sociale, instrumenteaza dosarul in vederea acordarii de servicii sociale sau institutionalizarii adultului si, impreuna cu institutiile abilitate, solutioneaza situatia adultului aflat in dificultate;
 • in situatii de urgenta, la sesizare, ia pe loc masurile ce se impun pentru solutionarea situatiei adultului aflat in dificultate.
 • deruleaza actiuni de formare la nivelul adultului in dificultate a unor mecanisme de adaptare care să le ofere posibilitatea prevenirii situaţiilor de criză sau confruntarea cu criza în condiţiile unei abilităţi crescute de gestionare a acesteia.
 • protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap:
 • realizeaza evaluarea si reevaluarea sociala a persoanelor in vederea incadrarii in grad de handicap;
 • realizeaza evaluarea sociala a persoanelor cu handicap in vederea institutionalizarii in centre specializate;
 • realizeaza evaluarea si reevaluarea sociala a asistentilor personali ai persoanelor cu handicap;
 • verifica in termen, prin anchete sociale si chestionare: – calitatea serviciilor prestate de asistentii personali in favoarea persoanelor pe care le au in ingrijire; – evoluţia persoanei cu handicap grav în raport cu obiectivele programului individual de recuperare şi integrare sociala; – derularea activităţilor şi serviciilor prevăzute în contractul individual de muncă, în fişa postului şi în programul individual de recuperare şi de integrare socială a persoanei cu handicap grav;
 • asigura instruirea asistentilor personali conform tematicii prevazuta de Ordinul nr. 319/2007 ;
 • consiliaza persoane cu probleme medicale grave, in vederea obtinerii drepturilor prevazute de lege.
 • protectia si promovare drepturilor persoanelor varstnice:
 • realizeaza evaluarea sociala a persoanelor varstnice in vederea institutionalizarii in centre de specialitate.
 • acordarea asistentei medicale comunitare:
 • implicarea comunităţii în identificarea problemelor medico-sociale ale acesteia;
 • catagrafierea gravidelor si inscrierea la medicul de familie;
 • urmarirea gravidei si insotirea la controale periodice;
 • colaboreaza cu SAS pentru inscrierea in registrul de stare civila;
 • catagrafierea bolnavilor de TBC, urmarirea contactilor si a medicatiei;
 • consiliere privind importanta scolii si a educatiei precum si a igienei personale si a casei;
 • catagrafierea bolnavilor cronici si a batranilor aflati in risc;
 • definirea şi caracterizarea problemelor medico-sociale ale comunităţii;
 • dezvoltarea programelor de intervenţie, privind asistenţa medicală comunitară, adaptate nevoilor comunităţii;
 • monitorizarea şi evaluarea serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală comunitară;
 • asigurarea eficacităţii acţiunilor şi a eficienţei utilizării resurselor.
 • cultiva încrederea reciproca dintre autoritatile publice locale si comunitatea din care face parte;
 • faciliteaza comunicarea dintre membrii comunitatii si personalul medico-sanitar;
 • catagrafiaza gravidele si lauzele în vederea efectuarii controalelor medicale periodice prenatale si post-partum;
 • le explica acestora necesitatea si importanta efectuarii acestor controale si le însoteste la aceste controale, facilitându-le comunicarea cu medicul de familie si cu celelalte cadre sanitare;
 • explica notiunile de baza si avantajele planificarii familiale, încadrându-le în sistemul cultural traditional al comunitatii de romi;
 • catagrafiaza populatia infantila a comunitatii;
 • explica notiunile de baza si importanta asistentei medicale a copilului;
 • promoveaza alimentatia sanatoasa, în special la copii, precum si alimentatia la sân;
 • urmareste înscrierea nou-nascutului pe listele (titulare sau suplimentare) medicului de familie;
 • sprijina personalul medical în urmarirea si înregistrarea efectuarii imunizarilor în cadrul populatiei infantile din comunitate si a examenelor clinice de bilant la copiii cu vârsta între 0 – 7 ani;
 • explica avantajele includerii persoanelor în sistemul asigurarilor de sanatate, precum si procedeul prin care poate fi obtinuta calitatea de asigurat;
 • explica avantajele igienei personale, a locuintei si a spatiilor comune; popularizeaza în cadrul comunitatii masurile de igiena dispuse de autoritatile competente;
 • faciliteaza acordarea primului ajutor prin anuntarea cadrelor medicale/serviciului de ambulanta si prin însotirea echipelor care acorda asistenta medicala de urgenta;
 • mobilizeaza si însoteste membrii comunitatii la actiunile de sanatate publica (campanii de vaccinare, campanii de informare, educare, constientizare din domeniul promovarii sanatatii, actiuni de depistare a bolilor cronice etc.); explica rolul si scopul acestora;
 • participa la depistarea activa a cazurilor de tuberculoza si a altor boli transmisibile, sub îndrumarea medicului de familie sau a cadrelor medicale din cadrul directiilor de sanatate publica judetene sau a munic ipiului Bucuresti;
 • la solicitarea cadrelor medicale, sub îndrumarea stricta a acestora, explica rolul tratamentului medicamentos prescris, reactiile adverse posibile ale acestuia si supravegheaza administrarea medicamentelor (de exemplu: tratamentul strict supravegheat al pacientului cu tuberculoza);
 • însoteste cadrele medico-sanitare în activitatile legate de prevenirea sau de controlul situatiilor epidemice, facilitând implementarea masurilor adecvate (explica membrilor comunitatii rolul si scopul masurilor de urmarit);
 • semnaleaza cadrelor medicale aparitia problemelor deosebite în cadrul comunitatii (focare de boli transmisibile, parazitoze, intoxicatii, probleme de igiena apei etc.);
 • semnaleaza în scris directiilor de sanatate publica judetene problemele identificate privind accesul membrilor comunitatii pe care îi deserveste la urmatoarele servicii de asistenta medicala primara: – imunizari, conform programului national de imunizari; – examenul de bilant al copilului cu vârsta între 0 – 7 ani; – supravegherea gravidei, conform normelor metodologice emise de Ministerul Sanatatii si Familiei; – depistarea activa a cazurilor de TBC; – asistenta medicala de urgenta;
 • semnaleaza asistentului social cazurile potentiale de abandon al copiilor (cunoscând situatia familiilor din comunitate, mediatorul sanitar poate afla intentia familiilor în situatie socioeconomica disperata de a-si abandona copiii în institutii.
 • consiliere psihologica, informare si orientare:
 • sprijina toate activitatile Serviciului de Asistenta Sociala, acordand consiliere de specialitate in toate situatiile care o impun;
 • asigura evaluarea si reevaluarea psihologica a membrilor familiei, a evolutiei relatiei afective parinti-copil precum si a gradului de dezvoltare a responsabilitatii parentale;
 • consiliaza familia si asigura terapia de specialitate, pentru depasirea situatiilor de criza, consolidarea relatiilor parinti-copil, reintegrarea familiala etc;
 • poate exercita si rolul de responsabil de caz;
 • deruleaza activitati in vederea mentinerii contactului social al persoanelor bolnave psihic in comunitatea locala;

Pentru persoanele cu handicap si asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav (adulti si copii) realizeaza activitati de informare si orientare astfel:

 • asigură informarea persoanelor interesate privind drepturile stabilite de lege şi modul de întocmire al dosarelor;
 • primeşte şi înregistrează cererile pentru anchete sociale necesare întocmirii dosarelor in vederea incadrarii in grad de handicap;
 • primeşte şi înregistrează cererile pentru anchetele sociale necesare pentru întocmirea dosarelor de angajare ca asistent personal pentru persoanele cu handicap;

primeşte rapoartele lunare de activitate, si intocmeste ponatjul asistentilor personali.tea locala;